De unge rammes af grov vold


Statistikken over voldsofre viser, at flere unge under 20 år siden 2001 er blevet ofre for vold. I løbet af de seneste syv år er der sket en fordobling i antallet af unge, der bliver udsat for alvorlig vold, drab eller drabsforsøg, viser tal fra Danmarks Statistik.

- Vi ved, at den grove vold er blevet grovere over de seneste fem år, og det koster liv. Det er meget alarmerende, siger Lars Nicolai Jensen, leder af Kriminalpræventiv Afdeling i Københavns Politi.

Her har de særligt fokus på knivvold. Det har man også i Det Kriminalpræventive Råd, og begge steder er man nu i gang med at undersøge knivvold. For der findes ingen viden om, hvem der går med kniv, hvorfor de trækker kniven, og hvem der er ofrene.....

http://www.bt.dk/article/20080618/krimi/80618002/