Kristenmonopolet på NRK skal oppheves. Nå skal også muslimer, buddhister og andre livssynsminoriteter få bruke NRK til sin forkynnelse.

Nyheten om avgjørelsen kom nærmest som en bisetning på torsdagens møte i Kringkastingsrådet, skriver Dagbladet.

– Vi ønsker å åpne for en bredere forkynnelse på alle våre plattformer, slik at det ikke bare blir kristen forkynnelse, sa mediedirektør Annika Bjørnstad i NRK i et innlegg på møtet i Kringkastingsrådet.

Hun opplyser at andre trosretninger vil slippe til kanskje allerede fra høsten av, men i alle fall i 2009.

Generalsekretær Rolf Kjøde i Normisjon kaller avgjørelsen unaturlig og tror det vil komme protester.

– Det er kunstig og unaturlig å sidestille marginale livssynsgrupper med den store livssynsgrupperingen i et land med en tusenårig kristen tradisjon, sier Kjøde.

Han viser til at omkring 83 prosent av det norske folk tilhører Den norske kirke, mens islam som det største ikke-kristne trossamfunnet ikke engang har to prosent av befolkningen.

Generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund synes egentlig at NRK burde holde seg unna all forkynnelse.

– Jeg mener at man ikke skal forkynne verken på radio eller TV, og i alle fall ikke i en stor statskanal som NRK. Forkynnelse er noe trossamfunnene bør gjøre overfor sine medlemmer i egne lokaler, sier Mile til Dagbladet.

Men om det først skal være forkynnelse på NRK, mener hun at alle livssyn må behandles likt.

Kilde http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...cle2375789.ece