In het begin van onze jaartelling ligt Overijssel boven de grenslijn van het machtige Romeinse Rijk, die langs de oevers van de Rijn loopt. Pogingen van de veroveraars uit het zuiden om verder noordelijk door te dringen worden gefrustreerd door het onbuigzame verzet van de Germanen.
De bewoners van de niet-bezette gebieden onderhouden wel contact met de Romeinen. Ook nemen ze dienst in hun legioenen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Tubanti of Tuvanti, een in Oost-Nederland neergestreken volk, waaraan de naam Twente is ontleend. Ten tijde van keizer Alexander Severus (222-235) richten soldaten van deze stam bij de Muur van Hadrianus in Noord-Engeland twee altaarstenen op. Trots laten ze zich hierop vermelden als ‘Germaanse burgers van de Tuihanti, onderdeel van de ruiterafdeling van de Friezen [...]’.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 500x885 and weights 68KB.