http://www.geheugenvannederland.nl/g...08D0B7/flash/1Project

Wat is Het Geheugen?
Het Geheugen van Nederland is een project van de Koninklijke Bibliotheek dat zorgt voor de digitalisering van belangrijke bronnen van cultureel erfgoed. Het ontwikkelen van toepassingen voor het onderwijs speelt een grote rol.

De eerste fase van het project loopt tot eind 2003. Het eindresultaat is een website die eenvoudig toegang biedt tot meer dan twintig digitale collecties van even zoveel erfgoedinstellingen. De digitale collecties worden gratis beschikbaar gesteld.

De website heeft ook een educatief gedeelte. Hier vinden docenten in het voortgezet onderwijs lessen op basis van de digitale collecties.

Het te digitaliseren materiaal omvat afbeeldingen, teksten, geluid en bewegend beeld.

Voor wie?
Het Geheugen van Nederland richt zich op twee groepen:
- een breed publiek van mensen met interesse in geschiedenis en cultuur;
- leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs.

Door wie?
De politiek hecht veel belang aan de toepassingsmogelijkheden van ict voor onderwijs, wetenschap en cultuur. De overheid stelt daarom middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van de infrastructuur (b.v. Kennisnet) en de inhoud ('content').

Een van de doelen is in korte tijd een grote hoeveelheid digitale content te verzorgen en voor het onderwijs geschikt te maken. De Koninklijke Bibliotheek doet dit samen met instellingen voor cultureel erfgoed, zoals musea, archieven en bibliotheken. Het Geheugen van Nederland is hiervan het resultaat.

Het ministerie van OCenW heeft Het Geheugen in september 2000 een eenmalige financiële impuls gegeven. Het vervolg is afhankelijk van nieuwe financiering. Wel is zeker dat de gedigitaliseerde collecties ook na 2003 toegankelijk blijven.