Nordiska förbundet


Hjälp oss att utforma framtiden

Sverige har utsatts för en främlingsinvasion som vida överskrider vad som är möjligt eller önskvärt att assimilera. Flera avgränsade folkstammar kämpar nu om samma livsutrymme under samma statsmakt. Ursprungsbefolkningen, nordborna, har extremt låga födelsetal.

Processen går i ett historiskt perspektiv mycket snabbt, och vi riskerar att utraderas biologiskt inom några få generationer.

Grundorsaken till denna händelseutveckling är att vi har tappat den ekonomiska, massmediala och intellektuella kontrollen över landet. Synsätt som utesluter en omsorg om nordbornas framtid har lagt under sig det offentliga samtalet och människornas tankevärld.

VILKA VI ÄR

Nordiska förbundet är en organisation av nordbor som för en långsiktig, nordisk frihetskamp.

Nordiska förbundets medlemmar förenas av ett gemensamt ursprung, en gemensam framtid och en djup känsla för vårt etniska och kulturella arv; vi förenas av vetskapen om att vi har rätt och skyldighet att kämpa för vår överlevnad som folk; vi förenas av en förståelse för att vi som medlemmar i Nordiska förbundet är delar i en framväxande organism, som är oändligt mycket mer betydelsefull än varje enskild individ, en förståelse för att som medlemmar måste vi låta allmännyttan gå före egennyttan.

Vi förenas också av en insikt om att olika personer har olika förmågor och måste fylla olika funktioner, i samhället såväl som i Nordiska förbundet.

Dessutom förenas vi av en ömsesidig respekt och en förståelse för att vi behöver varandra för att uppnå våra gemensamma mål.
http://www.nordisk.nu/