Sedan 2002 har regeringen med Mona Sahlin och Jens Orback som ansvariga ministrar betalat ut ver 190 miljoner kronor i std till antidiskrimineringsbyrer och liknande verksamheter. Riksrevisionens granskning av stdet stoppades, men Realtid.se har tagit del av det hemligstmplade materialet.
Under vren 2005 inledde Riksrevisionen sin granskning av stdet till antidiskrimingeringsbyrerna med flera. Arbetet leddes av riksrevisor Eva Lindstrm, men rapporten frn Riksrevisionen stoppades. Sklet till granskningen var att Riksrevissionen redan 2003 hade ppekat bristande rutiner hos Integrationsverket. Man hade konstaterat att modellen fr frdelningen av verksamhetsbidrag var otydlig. Dessutom saknades riktlinjer fr hur handlggarna skulle bedma bidragsanskningarna.

Regeringens och Integrationsverkets miljonutbetalningar till s kallade integrationsbefrmjande freningar:

2002:
34,9 miljoner kronor 2003: 37,9 miljoner kronor 2004: 46,7 miljoner kronor 2005: 43,7 miljoner kronor 2006: 31,8 miljoner kronor (hittills i r)Klla