Företal till romanen "Giftas"
av August Strindberg


Intervju.

Interv.: Nå herrn har gått och skrivit en romanbok igen nu?

Förf.: Ja, kära herre, så illa är det! Jag vet att det är stort
straff på det, men jag kunde inte hålla mig!

Interv.: Men jag tycker det är inkonsekvent att hugga på
författeri och sedan själv gå och författa. Medger herrn det?

Förf.: Medgives!

Interv.: Herrn medger, att herrn är inkonsekvent?

Förf.: Javisst! Jag är liksom allt skapat underkastad
utvecklingens lag, och utvecklingen går framåt genom återfall! Den här
romanboken är bara ett litet återfall (en rechute), men herrn skall
inte vara ond på mig för det. Om ett par år skall jag sluta med
romanböcker, pjäsböcker och versböcker, om det är möjligt!

Interv.: Vad tänker herrn ta sig till sedan då?

Förf.: Jag tänker bli intervjuare. Ja det är allvar det. Ser ni
jag har tröttnat på att sitta och gissa mig till vad mänskorna mena, i
synnerhet när de skriva böcker; jag vill göra som ni: gå och fråga
dem! Men, till saken! Vad tycker herrn om min nya bok!

Interv.: Jag tycker för det första att den är illa gjord. Den är
inte utförd.

Förf.: Om herrn visste hur rätt herrn har! Den är inte utförd!
Det var just meningen det. Jag hade nämligen för avsikt att skildra
ett rätt stort antal fall, vanliga fall, av förhållandet mellan man
och hustru, ville icke skildra fyra undantagsfall som fru Edgren,
eller ett vidunders fall som Ibsen, vilka sedan tagas såsom norm för
alla fall. Därför har jag icke utfört mer än en sexa på
Stallmästargården, där ni har två sorters lax, med dill, färska
pressgurkor, små biffstekar med spansk lök, kyckling och jordgubbar.
Dessutom har jag kräftor (honkräftor) på Rejners, pannkakor på
Djurgården; en trädgård på Norrtullsgatan med ett blommande äppelträd,
sex sorters blommor och ett par nattskäror. Vidare har jag Adolf
Fredriks kyrka och en florett, och minst trettio sjömanstermer, som
jag tagit ur en nautisk ordbok! Är det icke realistiskt, va?

Interv.: Jo, men herrn skulle ha utfört korvetten Vanadis och i
Schweizerdalen skulle det ha varit litet naturskildring, som herrn kan
så bra med. Det är som sagt inte utfört. För det andra är herrns bok
osedlig. Erkänner herrn det?

Förf.: Ja, det gör jag, enligt edra begrepp, ty om sedligheten är
var den blivit, ett brott mot naturen, då är min bok osedlig, ty den
är enligt och efter naturen.

Interv.: Det där är bara Rousseau! Och det behöver man inte svara
på! Men för det tredje är herrns bok reaktionär. Herrn som är
frisinnad, gubevars, har tillåtit sig att gyckla med kvinnofrågan.
Hur vågar herrn det?

Förf.: Jag medger att det fordras större mod att gyckla med det
fåniga på modet, än att låta sig bäras av en konjunkturström!

Interv.: Kan herrn kalla kvinnofrågan fånig!

Förf.: Ja att vilja frigöra kvinnan från naturen anser jag lika
brottsligt som att söka frigöra mannen från densamma. Var god, herr
Intervjuare, och lägg märke till att nuvarande försök att frigöra
kvinnan är ett uppror mot naturen som skall straffa sig. -- Men om
herrn behagar att läsa mitt förord skall herrn få se och höra
fullständigt vad jag menar om saken! Vill herrn det!

Interv.: Jag skulle hellre vilja att jag fick låna det!

Förf.: Och trycka av det! Gärna! Ju flera som får läsa det, desto
bättre. Se här är det!