Wit huiseienaars veg swart agenda vir Wlotzkasbaken

Regsverteenwoordigers van die Wlotzkasbaken Huiseienaarsvereniging saln hangende Horhof-aansoek van 2001 weer instel nadat die Erongo streekraad aangekondig het dat hy oor die reg en mag beskik om enige huurkontrak op te skort and besit van die grond te neem.

Wlotzkasbaken is n vakansieoord wat sowat 32 km noord van Swakopmund in die Namib woestyn en digby die Atlantiese Osean gel is. In die voormalige Suidwes-Afrika het huiseienaars hul persele op Wlotzkasbaken aanvanklik vir n tydperk van 99 jaar van die sentrale regeringsowerheid gehuur. Na die onafhanklikheid van Namibi met n swart meerderheidsregering is di kontrakte egter gewysig en was net geldig vir tien jaar waarna dit weer verander is sodat dit tans jaarliks hernu moet word.

Die huiseienaarsvereniging wat die Duitse, Afrikaanse en Engelse eienaars van persele op di unieke vakansieoord verteenwoordig, beskuldig die Raad van die streek Erongo [wat uit swart politici bestaan] dat hy n vooropgestelde agenda navolg, nadat bekend geword het dat 28 uitsoek seefronterwe aan ho politieke amptenare van die swart meerderheidsregering en ander invloedryke figure uitgedeel is. n Vorige [swart] hoofuitvoerende beampte wat intussen van sy pos onthef is, het blykbaar di persele uitgedeel en die name van die nuwe eienaars op n dorpsplan by the streekraad aangebring. Van die name is egter intussen uitgevee en met ander name vervang.

Indien die Erongo streekraad wat tans in beheer staan van Wlotzkasbaken as n buitestedelike gebied, sy sin gaan kry, sal di vakansiedorp omskep word in n volwaardige dorpsgebied wat drie keer groter is as wat dit tans is. Volgens n [swart] beampte van die streekraad is die nuwe dorpsbeplanning vir Wlotzkasbaken etlike jare gelede reeds opgestel en goedgekeur en word daar nou net op die herproklamering gewag sodat daar met di planne voortgegaan kan word. Daar is egter geen lewensvatbaarheid en omgewingsstudies vir di sensitiewe gebied gedoen nie.Lees volledige berig in die afrikaanstalige koerant Republikein 2000 van 6 Oktober 2006:

Hof toe met Wlotzkas

Christo Retief

DIE Wlotzkasbaken-debakel mik vir die derde keer in ses jaar Horhof toe om die wetlikheid en grondwetlikheid te toets van die Erongo-streekraad se verskuilde agendas met die beplande ontwikkeling van di vakansiedorpie.

Regsverteenwoordigers van die Wlotzkasbaken Huiseienaarsvereniging het gister bevestig dat n hangende Horhof-aansoek van 2001 nou weer ingestel gaan word.

n Dooiepunt in skikkingsonderhandelinge met die streekraad is nou bereik wat ons met geen ander keuse laat as om ons weer tot die Horhof te wend nie, het mnr. Henner Diekmann gister aan Republikein ges.

Mnr. Diekmann het verwys na verlede Vrydag se samesprekinge op Wlotzkas met die streekraad onder leiding van die goewerneur, mnr. Samuel Nuuyoma, wat bevestig het dat die Raad sy gesprek met die huiseienaars beindig het.

Mnr. Diekmann het ook daarop gewys dat n afsonderlike aansoek voor die Horhof gebring sal word indien die streekraad enigsins sou weier om n bestaande huurkontrak van enige huiseienaar te hernu.

Die streekraad het verlede week aangekondig dat hy oor die reg en mag beskik om enige huurkontrak op te skort en besit van die grond te neem.

Ingevolge die bepalings van die huidige huurkontrakte sal alle eiendom op so n perseel ook die eiendom van die streekraad word indien die huurder versuim om die huis of struktuur binne 30 dae te verwyder.

Die Horhof-aansoek wat nou weer deur die vereniging ingedien gaan word, sal dieselfde wees as die aansoek wat vanaf 26 Junie 2001 voor die hof gedien het.

In di aansoek het die huiseienaars as eerste aansoeker en mnr. Kerry McNamara as voorsitter van die vereniging die hof versoek om verskeie besluite van die streekraad te hersien, tersyde te stel en nietig te verklaar as ongrondwetlik en van nul en gener waarde.

Di besluite behels die goedkeuring van n nuwe uitlegplan vir n beplande dorp op Wlotzkasbaken wat glo op 27 Augustus 2000 geneem is.

In voorleggings aan die hof op daardie stadium het die vereniging daarop gewys dat n Horhof-aansoek ook in Junie 1999 gedien het om die onderverdeling van die dorpsgebied teen te staan.

Di saak is buite die hof geskik en die skikkingsooreenkoms is n bevel van die hof gemaak.

Di saak het gevolg nadat die plaaslike dorpsbeplanners, Stubenrauch Planning Consultants, n ontwikkelingsplan in opdrag van die Erongo-streekraad opgestel het.

Op 15 Mei 1998 is di verslag vir die eerste keer aan die huiseienaars van Wlotzkas bekend gemaak.

Die huiseienaars is nooit vooraf ingelig of geraadpleeg oor die plan nie.

Die huiseienaars het heftig beswaar gemaak, hoofsaaklik teen die voorstel dat die nuwe dorp vir minstens 250 persele voorsiening maak sonder dat enige lewensvatbaarheid- en omgewingstudies daarvoor gedoen is.

Die streekraad is toe al beskuldig dat hy n vooropgestelde agenda navolg en in die proses geen belanghebbende daaroor inlig of raadpleeg nie.

Ook die wetlike liggaam, die Wlotzkasbaken Adviesraad, is nooit oor di verwikkelinge ingelig of geraadpleeg nie.

Die Adviesraad het intussen ook dormant geraak weens die streekraad se toedoen, al is dit n wetlike verpligting dat so n raad moet bestaan en gereeld byeen moet kom om oor die vestigingsarea se sake te beraadslaag.

Mnr. Diekmann het gister bevestig dat al 104 lede van die vereniging skriftelik oor die gebeure verlede Vrydag op Wlotzkas en die beplande optrede teen die streekraad ingelig sou word.

Ons het geen ander opsie as om met die saak voort te gaan nie, het hy ges.
[EINDE]


Bron:
http://www.republikein.com.na/conten...Oct/06_hof.phpLees ook volgende berig wat in die engelstalige koerant "The Namibian" van 2 Oktober 2006 verskyn het:

Tensions high at Wlotzka meeting

ELMA ROBBERTS

A MEETING between the Erongo Regional Council (ERC) and residents at Wlotzkasbaken on Friday did little to settle a long-standing dispute between the two parties.

The ERC's written invitation to the meeting indicated that the development of the area, as well as issues related to lease agreements would be on the agenda.

After about an hour of strained discussions, throughout which Chairman of the National Council Asser Kapere diplomatically kept a lid on clearly boiling emotions, the meeting was abruptly adjourned by ERC Governor Samuel Nuuyoma.

Claims surfaced in the media earlier this year that prime seafront properties at Wlotzka had been awarded to certain top-ranking Government officials through underhanded deals.

In April, the Afrikaans daily Republikein reported on a list naming some political high flyers and business people to whom former ERC Chief Executive Officer Tsudisa !Gonteb had allegedly dished out properties.

This allegation was denied more than once on Friday by ERC officials.

When asked by some residents whether such a list existed, a clearly annoyed Nuuyoma replied: "The answer is simply 'no'.

We have already answered the question through our lawyers.

We cannot be kept hostage by Republikein.

You can ask that question to their reporter.

Plots can only be purchased after Wlotzka has been declared as a town."

Chief Regional Officer Linus Garoeb also rubbished the allegation.

The small holiday resort on the central coast between Swakopmund and Henties Bay was declared a Settlement Area in 1993 and falls under the jurisdiction of the ERC.

In the past, residents could lease plots from Government for 99 years, which was later reduced to 10 years.

At present lease agreements have to be signed annually.

The main bone of contention springs from the ERC's plans to develop Wlotzkasbaken into a self-sustaining village to alleviate the financial burden of providing services to the area.

Legal action on the issue, including the demarcation of properties and the development of a township, is currently pending and was not discussed.

The residents who attended Friday's meeting were concerned that their lease agreements had not been finalised so far this year.

Garoes said the agreements were available, but certain loose ends had to be tied up before they would be sent out to the tenants.

The ERC is of the opinion that the rights of the parties could not be established at this stage and that it would be premature to release the agreements now.

The attorney for the Wlotzka residents, Henner Diekmann, argued that sorting out the outstanding issues could take years, as the matter had been dragging on since June 2001 and initial attempts to engage the ERC in discussions had been ignored until after the residents approached the Ministry.

The thorny issue of permanent versus temporary development on the rented plots is also undecided.

The erection of permanent structures on the land was "totally out", said Nuuyoma.

He said temporary structures belonged to the resident and could be removed and used elsewhere if the plot was not wanted or used by the tenant.

Most Wlotzka residents have developed the plots with permanent structures which, according to them, had been approved by the former Peri-urban Development Board, but lease agreements had not been changed accordingly.

Nuuyoma claimed that some people were trying to sabotage the ERC's development plans.

"You are leasing the land from the ERC.

You are our respected clients and we can discuss your concerns, but we also have the right to cancel your lease agreements.

We are not satisfied with the slow development in the area."

When Republikein reporter Christo Retief tried to raise the issue of supporting evidence for his article regarding the alleged property scheme, the Governor declared the meeting adjourned and drove off.
[EINDE]


Bron: http://www.namibian.com.na/