Giften flyter mot Tyskland gjenom elva Elbe etter kjemiske utslipp fra en fabrikk ved byen Kolin i Tsjekkia. Fabrikken bearbeider blåsyre, og det skal ha vært et defekt måleapparat i gropa hvor avfallsvannet renses som førte til at fabrikken slapp ut vann med ekstremt høye giftstoffverdier.
Når blåsyre løses opp i vann, blir den svært giftig.

Det skal likevel ikke være fare for mennesker eller dyr, fordi giften blir uttynnet på sin ferd nedover elva. Giften regnes å nå Tyskland i dag.

- I følge prognosene regner vi ikke med fare, sier miljøminister Stanislaw Tillich fra delstaten Sachsen, som Elbe renner gjennom.

Samtidig som blandingen av vann og blåsyre er fatal, vil også de store mengdene med vann tynne ut giften, slik at den blir mindre giftig.


Fiskedød


Tjekkias fiskeriforbund melder om store mengder død fisk.

- Blåsyren har drept tre generasjoner fisk. Vi kan bare være glade for at dette ikke skjedde under badesesongen, sier fiskeriforbundets talsmann, Frantisek Dolezal til N24.

I følge nettstedet N24 må fabrikken som sto for utslippet regne med en bot på opp mot 2,8 millioner norske kroner.

Myndighetene i Praha sier at dette er antakeligvis den største miljøkatastrofen i området på minst ti år.

I den tyske delstaten Sachsen måles nå vannkvaliteten i Elbe hver fjerde time. Normalt testes cyanid-innholdet i elva fire ganger i året.