Det er viktig å finne ut hvilken idé som ligger bak dette forskningsjukset, sier professor Anders Ekbom ved Karolinska Institutet i Stockholm.


Han leder den eksterne granskningskommisjonen som innen 1. april skal finne svarene på hva som gikk galt da kreftforskeren Jon Sudbø ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet og hans 13 medforfattere i fjor levert et falsum av forskningsrapport - foreløpig omtalt på over 100 nyhetssteder over hele verden.

Den erfarne professoren med sentral posisjon i svensk kreftforskning får med seg seks medlemmer i granskningskommisjonen. I dag ble det klart at disse tre skal være med: spesialrådgiver Gro E.M. Helgesen, Norges Forskningsråd, seniorforsker Aage Tverdal, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og professor Dag Thelle, Universitetet i Oslo.

I tillegg kommer en jurist fra Universitetet i Oslo og en representant hver for NTNU i Trondheim og National Cancer Institute i USA.

Mandatet sier klart at kommisjonen skal klarlegge forskeres egeninteresser. Dagbladet skriver i dag at Jon Sudbø har virket som betalt rådgiver for legemiddelprodusenten Pfizer. Det har også en av medforfatterne til Sudbøs skandaliserte forskerarbeid, professor Andrew Dannenberg ved Cornell University i New York, ifølge Aftenposten.

Egen lommebok
Milliardkonsernet Pfizer har interesse i egen lommebok av resultatene Sudbø og co. har kommet med om de smertestillende medikamentene som er brukt i forbindelse med kreftforskningen.

Også medforskernes rolle skal gransket av det eksterne utvalget, slo strategidirektør Stein Vaaler ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet fast da utvalget og professor Ekbom ble presentert i ettermiddag.

Det skal ikke fylkeslegen i Oslo og Akershus, på tross av at seks av de 13 medforfatterne jobber ved de to sammenslåtte sykehusene. Fylkeslegen skal åpne såkalt tilsynssak mot Jon Sudbø - det vil si vurdere om han skal miste tillatelsen til å drive som tannlege. Men medforfatterne skal «bare» gås etter i sømmene av professor Anders Ekbom og hans medgranskere.

Bor og jobber under samme tak
Jon Sudbøs kone, forsker Wanja Kildal, er en av medforfatterne. Forskerparet ved Radiumhospitalet står også sammen om flere andre forskningspublikasjoner de siste årene.

Strategidirektør Stein Vaaler gjentok i dag at ledelsen ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet ikke har noen grunn til å tro at noen at medforfatterne har visst om de konstruerte dataene fra Jon Sudbø.

Dekanus Stein Evensen ved Medisinsk fakultet på Universitetet i Oslo er en av kontaktpersonene i forbindelse med den eksterne granskningen.

På spørsmål om han tror at heller ikke Wanda Kildal har visst noe, til tross for at de bor sammen og har jobbet sammen i flere år, svarte Evensen på dagens pressekonferanse:

- Det er vanskelig å unngå å bli svart når man omfavner en feier. Jeg har tillit til at granskningsutvalget løser de oppgaver det er satt til.

Professor Anders Ekbom demper ikke de karakteristikkene som er gitt i media av forskerskandalen.

- Dere som ikke lever i forskerverdenen til daglig, forstår ikke hvor stort det er, det som skandinaviske medisinere har bidratt med i internasjonal forskning. Det er stort ute i verden å jobbe i medisinske forskermiljøer i Oslo, Stockholm og København. Det som rammer Norge i medisinsk forskning, det rammer også Danmark og Sverige.

Link