Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 10 of 33

Thread: Västmanland types

 1. #1
  Senior Member

  Join Date
  Jan 2003
  Last Online
  Friday, December 8th, 2006 @ 02:25 AM
  Country
  European Union European Union
  Gender
  Posts
  4,100
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  9
  Thanked in
  9 Posts

  Västmanlandstyper

  1. Sissela Kyle


  2. Anna Lindh

 2. #2
  Senior Member

  Join Date
  Jun 2004
  Last Online
  Wednesday, September 23rd, 2009 @ 03:34 AM
  Ethnicity
  N/A
  Gender
  Posts
  2,601
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  29
  Thanked in
  29 Posts
  The nasion depression looks moderate. Is this common in Vastmanlandstyps?


 3. #3
  Senior Member

  Join Date
  Jan 2003
  Last Online
  Friday, December 8th, 2006 @ 02:25 AM
  Country
  European Union European Union
  Gender
  Posts
  4,100
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  9
  Thanked in
  9 Posts
  "näsan bildar en tämligen kraftig vinkel mot pannan, är f. ö. kort och ofta något konkav (även hos männen, i regel hos kvinnorna)."
  (The nose form a fairly strong angle against the forehead, is besides short and often concave (also among the men, as a rule among the women)

  Bertil Lundman, Nordens Rastyper, Rasöversikt. Nordens nuvarande folkstockar, B. Underras: Västmanlandstypen, Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1940.

  "näsan kort, hos männen svagt konkav, rak eller vanligen något vågig, hos kvinnorna i regel svagt konkav och ej särdeles bred (näsindex c. 62-63)"
  (short nose, among the men weakly concave, straight or usually somewhat wavy, as a rule weakly concave among the women and not particularly broad (nasal index approx. 62-63)

  Bertil Lundman, Dala-Allmogens Antropologi, a) Västmanlandstypen, Almqvist och Wiksells Boktryckeri, Uppsala, 1945.


  Quote Originally Posted by SouthernBoy
  The nasion depression looks moderate. Is this common in Vastmanlandstyps?

 4. #4
  Senior Member
  Väring's Avatar
  Join Date
  Dec 2003
  Last Online
  Thursday, April 15th, 2010 @ 07:50 PM
  Ethnicity
  Swedish
  Subrace
  Trönder/Hälsingetypen
  Country
  Sweden Sweden
  Gender
  Politics
  Racial nationalism/Nordicism
  Religion
  Non-religious
  Posts
  1,754
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  13
  Thanked in
  13 Posts

  Västmanland types

  I. N o r d r a s e n (enligt senare undersökningar egentligen sammanfattning av en hel grupp närstående typer: storvuxen f. n. 177-180 cm. i medeltal för män; kvinnor i medeltal nära 12 cm. kortare); smärt med långa ben men korta armar; långskallig (BLI i medeltal c. 74-75 för män, kvinnorna c. en enhet högre) med smal panna och smal ovalt men kraftigt utmodellerat ansikte med lutande profil (A I i medeltal 90-95 hos män c. 2,5 enheter lägre hos kvinnor). Näsan rak eller ofta svagt konkav hos kvinnorna, hos männen rak, ibland svagt konkav men sällan mycket svagt konvex, på insidan särskilt upptill, mycket svagt åsade öron. Ögonen blå till blågrå, rätt glänsande. Håret oftast askblondt ibland dock övergående till kastanjebrunt eller lingult (som hos alla raser blir hårfärgen mörkare med åren) dessutom mjukt och ofta något litet vågigt. Skär hy. Huvudutbredning i nutiden från Östersjöprovinserna til Brittiska öarna och från Nordnorge til mellersta Tyskland (där dock mest väster om Elbe) och nordligaste Frankrike. Inom vårt område kan nordrasen preliminärt indelas på följande sätt:

  B. Underras: Västmanlandstypen: lägre kroppslängd (c. 171-172 cm.), särskilt kortare ben, men längre armar (även absolut!) lågt huvud, medelbrett "kupigt" ansikte (A I 85-90) med tämligen svag underkäke, näsan bildar en tämligen kraftig vinkel mot pannan, är f. ö. kort och ofta något konkav (även hos männen, i regel hos kvinnorna). Ögonen ljust gråblå. Utbredning främst Västmanland; f. ö. östra Närke, södra Dalarna samt delar av Östergötland, s. ö. Skåne m. m. i Sverige; östra Norge samt Nyland i Finland.

  I. Nordic race (in fact a whole group of related types according to later investigations : tall of stature, the mean length for men is at the moment 177-180 cm; the mean for women is nearly 12 cm shorter); lean with long legs but short arms; long skulled (The mean breadth length index is approximately 74-75 for men, approximately one unit higher for women) with narrow forehead and narrow but strongly chiseled face with an inclined profile (the mean facial index is 90-95 for men, approximately 2,5 units lower for women). The nose is straight or slightly convex in women, straight in men, sometimes slightly concave but rarely slightly convex, sligthly ridged ears on the inside, especially at the upper parts. The eyes are blue to bluish grey, rather shining. The hair is mostly ash-blonde, yet sometimes transcending into chestnut or flaxen ( the hair colour becomes darker with the years as in all races) moreover soft and often somewhat wavy . Pink skin. Main distribution of the present age goes from the Baltic provinces to the British isles, and from northernmost Norway to central Germany (however, mostly west of the Elbe) and northernmost France. The nordic race may in our territory be preliminary divided in the following way:

  B. Sub race: Västamanlands type: lower height (approximately 171-172 cm.), in particular shorter legs, but longer arms (for certain, even!) low head, medium broad “cupped” face (FI 85-90) with fairly weak lower jaw, the nose , which forms a rather strong angle towards the forehead, is short and somewhat concave (also among men, as a rule among women). The eyes are light greyish blue. Prevalence : first and foremost Västmanland; moreover eastern Närke, southern Dalecarlia as well as parts of Östergötland, south eastern Scania in Sweden; eastern Norway and Nyland in Finland.

  Bertil Lundman (1940), Nordens rastyper.

  http://www.fikas.no/~sprocket/snpa/rastyper-04.htm

 5. #5
  Senior Member
  Väring's Avatar
  Join Date
  Dec 2003
  Last Online
  Thursday, April 15th, 2010 @ 07:50 PM
  Ethnicity
  Swedish
  Subrace
  Trönder/Hälsingetypen
  Country
  Sweden Sweden
  Gender
  Politics
  Racial nationalism/Nordicism
  Religion
  Non-religious
  Posts
  1,754
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  13
  Thanked in
  13 Posts
  Västmanlands types from Djura.
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Djura1.jpg 
Views:	87 
Size:	19.1 KB 
ID:	77998   Click image for larger version. 

Name:	Djura2.jpg 
Views:	87 
Size:	21.3 KB 
ID:	77999   Click image for larger version. 

Name:	Djura3.jpg 
Views:	75 
Size:	30.5 KB 
ID:	78000   Click image for larger version. 

Name:	Djura4.jpg 
Views:	92 
Size:	31.0 KB 
ID:	78001  


 6. #6
  Senior Member
  Väring's Avatar
  Join Date
  Dec 2003
  Last Online
  Thursday, April 15th, 2010 @ 07:50 PM
  Ethnicity
  Swedish
  Subrace
  Trönder/Hälsingetypen
  Country
  Sweden Sweden
  Gender
  Politics
  Racial nationalism/Nordicism
  Religion
  Non-religious
  Posts
  1,754
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  13
  Thanked in
  13 Posts
  1. Västmanlands type from Gagnef.
  2. Västmanlands type from Leksand.
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	Gagnef1.jpg 
Views:	101 
Size:	25.5 KB 
ID:	78002   Click image for larger version. 

Name:	Gagnef2.jpg 
Views:	78 
Size:	25.7 KB 
ID:	78003   Click image for larger version. 

Name:	Leksand1.jpg 
Views:	83 
Size:	29.6 KB 
ID:	78004   Click image for larger version. 

Name:	Leksand2.jpg 
Views:	76 
Size:	29.3 KB 
ID:	78005  


 7. #7
  Senior Member
  Väring's Avatar
  Join Date
  Dec 2003
  Last Online
  Thursday, April 15th, 2010 @ 07:50 PM
  Ethnicity
  Swedish
  Subrace
  Trönder/Hälsingetypen
  Country
  Sweden Sweden
  Gender
  Politics
  Racial nationalism/Nordicism
  Religion
  Non-religious
  Posts
  1,754
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  13
  Thanked in
  13 Posts
  Gry Forsell


 8. #8
  Senior Member
  Väring's Avatar
  Join Date
  Dec 2003
  Last Online
  Thursday, April 15th, 2010 @ 07:50 PM
  Ethnicity
  Swedish
  Subrace
  Trönder/Hälsingetypen
  Country
  Sweden Sweden
  Gender
  Politics
  Racial nationalism/Nordicism
  Religion
  Non-religious
  Posts
  1,754
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  13
  Thanked in
  13 Posts
  Agneta Fältskog


 9. #9
  Senior Member
  Väring's Avatar
  Join Date
  Dec 2003
  Last Online
  Thursday, April 15th, 2010 @ 07:50 PM
  Ethnicity
  Swedish
  Subrace
  Trönder/Hälsingetypen
  Country
  Sweden Sweden
  Gender
  Politics
  Racial nationalism/Nordicism
  Religion
  Non-religious
  Posts
  1,754
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  13
  Thanked in
  13 Posts
  Carin Hjulström-Livh


 10. #10
  Senior Member
  Väring's Avatar
  Join Date
  Dec 2003
  Last Online
  Thursday, April 15th, 2010 @ 07:50 PM
  Ethnicity
  Swedish
  Subrace
  Trönder/Hälsingetypen
  Country
  Sweden Sweden
  Gender
  Politics
  Racial nationalism/Nordicism
  Religion
  Non-religious
  Posts
  1,754
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  13
  Thanked in
  13 Posts
  Sissela Kyle


Page 1 of 4 1234 LastLast

Similar Threads

 1. About Blood Types
  By Questioner in forum Bio-Anthropology & Human Variation
  Replies: 10
  Last Post: Thursday, April 25th, 2019, 02:54 PM
 2. Guess Their Types!
  By Rodskarl Dubhgall in forum Anthropological Taxonomy
  Replies: 22
  Last Post: Monday, May 28th, 2018, 02:12 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •