Intressanta citat
 • "Efter att ha undersökt allt material och samtliga platser i Auschwitz, Birkenau och Majdanek finner författaren till denna rapport att:
  - Det fanns inga gaskammare för avrättning av människor i någon av dessa anläggningar.
  - Som vetenskaplig ingenjörsexpert måste jag konstatera att dessa sk. "gaskammare"vid de undersökta platserna inte kan ha fungerat som gaskammare för avrättning vare sig då eller nu."
  (Fred Leuchter, USAs ledande gaskammar- och avrättningsexpert, "Leuchter-rapporten", 1988)

 • "Men hur det än var, så hade lättja och fred egendomligt nog ännu inte mäktat nedbryta rasens inneboende seghet. När det verkligen gällde, var de inte så lättskrämda av sig, och det var inte så enkelt som man kunde tro att ta död på en hob...Det var en rasegenskap, som aldrig upphörde att förvåna folk vilka inte kände hoberna mycket väl och som inte såg längre än till deras trinda magar och välmående ansikten." (Den nationelle författaren J.R.R. Tolkien i Sagan om ringen, s. 25.)

 • "Hoberna betraktade landet som sitt och valde bland sina hövdingar en regernade jarl att styra området i den fallne kungens ställe. Så följde en period på omkring tusen år av näranog ostörd fred." (Den nationelle författaren J.R.R. Tolkien i Sagan om ringen, s. 24.)

 • "Alla stora sanningar börjar som kätterier." (GB Shaw)

 • "Vad vi gjorde var inte utav rashat. Det var kärleken för min egen sort, mitt land, mitt öde och min kultur. Jag kommer inte att erkänna inför denna domstol för någon mildhet för jag vet att jag inte kommer få någon. Vårt system avlar fram en generation som kommer att förgöra sig själv. Blod kommer flyta och det smärtar mig." (Gary Lee Yarborough, The Order)

 • "Bibelordet 'Du skall icke dräpa' gäller inte för judar, som dödar hotfulla icke-judar. I krig är det en god gärning att döda varje goj (icke-jude) i en judebekämpande nation, till och med deras hustrur och barn." (Ido Elba, israelisk rabbin, "The Times", 16/3, 1995)

 • "When the day comes we will not ask wheter you swung to the left, or wheter you swung to the right. We will simply swing you – by the neck.. this is war" (The Order)

 • "Leningrad, Warszawa och Dresden är tre symbolmättade namn för inalles fler än 40 miljoner dödsoffer. Ändå talas det mer om de lidanden och offer ett visst folk utstått än alla andra folk tillsammans, och detta folks förluster i människoliv överdrivs sex till tolv gånger om." (Jürgen Graf)

 • ”Politiker talar utan att tänka. Folk tänker utan att tala. Ty de vet att de annars kommer de att uttrycka icke korrekta tankar”. (Ian Wachtmeister)

 • "De har makten, jag har ordet, jag har ordet i min makt." (August Strindberg)

 • "Det spelar egentligen ingen roll vad man skriver in i en grundlag. Det viktiga är hur den kollektiva instinkten uppfattar den." (Oswald Spengler)

 • "Det mångkulturella är inte bara oundvikligt också i Sverige, det är framtidens berikande salt." (Pierre Schori, 31 januari 1996)

 • "Liberalismen är den första tillflyktsorten för politiskt likgiltiga och den sista tillflyktsorten för vänsterorienterade." (Harry Roskolenko)

 • "Om Gud är med oss, vem kan då vara emot oss?" (Göran Persson i Almedalen)

 • "Människorna ska inte be om rättigheter, utan ta dem." (Thomas Paine, The Rights of Man, 1791)

 • "Galenskap hos en enskild människa är ovanlig - men i grupper, partier, nationer och tidsåldrar är galenskapen regel." (Friedrich Nietzsche)

 • "När politiker säger att vi sitter i samma båt - så ta dej i akt! Det betyder att det är du som ska ro." (Vilhelm Moberg)

 • "Jag försvarar alltid Sverige. Trots att här råder åsiktsfundamentalism. Så har det varit sen Martin Luthers tid. I Sverige finns alltid bara en sanning. I Frankrike...kan man klämma ur sig att Le Pen är en kraftkarl utan att någon tar illa upp." (Herman Lindqvist, Expressen 7 okt.)

 • "Om vi kan erbjuda miljoner fattiga att bygga sin lycka här så har vi kommit väldigt långt" (Tove Lifvendahl, f.d. ordförande i MUF)

 • "Om vi för kommunismens skull är tvungna att utrota nio tiondelar av befolkningen, får vi inte vika tillbaka för detta offer." (Vladimir Lenin: Valda verk, del 2, sid 701.)

 • "I vår kamp om makten får vi inte hejdas av några principer. Vi bör vara beredda till vilka trick, olagliga metoder och lögner som helst." (Vladimir Lenin: Valda verk, del 2, sid 701.)

 • "Skola vi släpa med oss vår kosmopolitiska öfverkultur och vår vingeslappa nationalanda äfven in i det 20:e århundradet? Då blir detta århundrade det sista i vår sjelfständiga historia!" (Rudolf Kjellén)

 • "Fosterlandet är nationen, i hvars högre enhet vi enskilde individer, till en sida af vårt väsen, uppgå och sammansmälta, liksom cellerna smälta samman i vår egen kropp!" (Rudolf Kjellén)

 • "Den enskilde kan göra en nationallängtan medveten och gifva den praktiska medel till förverkligande. Det är hans styrka och begränsning. Utan nationell grund är han rotlös i världen, och hans praktiska verk kan icke bli beståndande." (Rudolf Kjellén)

 • "Man har inte omvänt en människa därför att man tystat henne." (Engelskt ordspråk)

 • "Folket har inte alltid rätt. De många kan fela lika ofta som de få." (John Dryden)

 • "Vi är lyckliga nog att inte ha något judeproblem här i landet, men vi måste akta oss för att få något sådant." (Högerpartiets Fritiof Domö i en riksdagsdebatt i februari 1939 om judiska flyktingar.)

 • "När stora förändringar inträffar i historien, när viktiga principer är inblandade, då har i allmänhet majoriteten fel." (Eugene V. Debs)

 • "Om någon sa' åt mig att jag bara hade en timme att leva, då skulle jag strypa en vit, och jag skulle göra det sakta och fint." (Miles Davis)

 • "Intellektuella är bra på att ljuga. De är professionella lögnare." (Noam Chomsky)

 • "Vi ger pengar som vi inte har till folk vi inte känner för att imponera på andra folk som inte tycker om oss." (Frank Chelf)

 • "Människorna må tvivla på ditt ord, men de kommer att tro på dina handlingar." (Lewis Cass)

 • "Utvecklingen i Sovjetunionen och Östeuropa har ovedersägligen lärt oss att kapitalismen inte har monopol på att producera materiellt välstånd." (Ingvar Carlsson, framtida statsminister (s), i en bok 1982. Cit. i Häggman: Medlöparna)

 • "Vi har börjat jobba med den somaliska gruppen för den kommer att bli livsfarlig om vi inte gör någonting. Det är det mest rasistiska folket i världen." (Anders Carlberg, Fryshuset)

 • "Människor som inte blickar tillbaka på sina förfäder, kan inte se framåt mot eftervärlden." (Edmund Burke)

 • "Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling." (Bondeförbundets partiprogram 1933)

 • "Jag erkänner gärna, utan att blygas, att jag är antisemit [...] den asiatiska folkstammen passar icke i sällskap med vår hyggliga svenska folkstam." (Bondeförbundets Otto Wallén i en riksdagsdebatt om judiska flyktingar februari 1939)

 • Det viktiga är inte att skriva historia, utan att göra den." (Otto von Bismarck)

 • "Medborgarrättslagarna stiftades inte för att skydda vita människors rättigheter, och är inte tillämpliga för vita." (Mary Frances Berry, ordförande för U.S. Commission on Civil Rights)

 • "Jag avskyr kommunismen därför att den är frihetens negation." (Michail Bakunin)

 • "Man föredrar att tro på det man helst håller för sant." (Francis Bacon)

 • "Min fiendes fiende är min vän." (Arabiskt ordspråk)

 • "Multietniciteten i de flesta afrikanska länder förvärrar i dessa situationer redan existerande spänningar och frukta, vilket gör konflikter näst intill oundvikliga." (FN:s generalsekreterare Kofi Annan i Dagens Nyheter 7/5 1998)

 • "Enbart judarna är mänskliga, icke-judarna är inte mänskliga, utan är boskap" (Judarnas Talmud, Kerithuth 6b sidan 78, Jebhammoth 61a)

 • "Icke-judarna är skapade för att tjäna judarna som slavar" (Judarnas Talmud, Midrasch Talpioth 225)

 • "Icke-judarna bör undvikas, även mer än sjuka grisar" (Judarnas Talmud, Orach Chaiim 57, 6a)

 • "Sexuellt umgänge med icke-judar är som sexuellt umgänge med djur" (Judarnas Talmud, Kethuboth 3b)

 • "Nativiteten på icke-judar måste kraftigt dämpas" (Judarnas Talmud, Zohar II, 4b)

 • "Gud (Jahveh) är aldrig arg på judar, bara på icke-judar" (Judarnas Talmud, IV / 8 / 4a)

 • "De mänskliga (Judarna) måste varje dag be tre gånger, för att Jahveh (Gud) inte gjorde dem till goyim, inte till kvinna, och inte till ovetande." (Judarnas Talmud, V / 2 / 43b + 44a)

 • "Judarna måste alltid vilseleda icke-judarna" (Judarnas Talmud, Zohar I, 168a)

 • "Fortsätt att göra affärer med icke-judar, ifall de har pengar att betala för" (Judarnas Talmud, Abhodah Zarah 2a T)

 • "Icke-judisk egendom tillhör den jude som nyttjar den först." (Judarnas Talmud, Babba Bathra 54b)

 • "Ifall två judar bedrar en icke-jude måste de dela på vinsten." (Judarnas Talmud, Coschen Ham 183, 7)

 • "Varje jude är tillåten att ljuga och begå mened för att bringa en icke-jude till fördärv." (Judarnas Talmud, Babba Kama 113a)

 • "Varje jude är tillåten att praktisera ocker på icke- judar" (Judarnas Talmud, IV / 2 / 70b)

 • "När Messias kommer, kommer alla att bli slavar åt judarna" (Judarnas Talmud, Erubin 43b)

 • "Gojim är skapade för att alltid tjäna judarna" (Judarnas Talmud Midrasch Taipoit 225)

 • "Om man inte får göra sin röst hörd har man moralisk rätt att ta till andra medel."
  (Klas Lund, Svensk Motståndsrörelsen)

 • "Detta judiska stryptag (på media) måste brytas upp eller så kommer det här landet att åka ner i rännstenen", sade Graham och instämde med Nixons kommentar tidigare under samtalet. "Tror du det?" svarade Nixon. "Ja, det gör jag", sade Graham. "Gode gosse. Det gör jag också", instämmer Nixon, varpå han säger: "Jag kan aldrig någonsin säga det, men det är vad jag tror." (Inspelat samtal från 1972 mellan president Richard Nixon och pastor Billy Graham i vita huset. Associated press, den 2 mars 2002. "Billy Graham apolpgizesfor 72 remarks.")

 • "Fyra av de fem största underhållningsjättarna styrs eller ägs av judar. Murdochs New Corporation (den fjärde största) är den enda ickejudiska som återstår - och Murdoch är lika pro-israleisk som de flesta judar, antagliger mer." (Los Angeles Jewish Times, 1999)

 • "Det pågår en demografisk katastrof i Europa som ingen vill prata om, som vi inte vågar prata om eftersom vi är så försiktiga med att inte förolämpa någon rasmässigt. Runt 2020, kommer 50 procent av barnen under 18 år att vara av muslimsk härstamning. Västeuropéer skaffar inga barn. Befolkningen i Tyskland kommer att vara 56 procent av vad den är i dag. Befolkningen i Frankrike, 52 procent av vad den är i dag." (Skådespelaren John Rhys-Davies, aktuell som Gimli i filmatiseringen av Tolkiens ringtrilogi)

 • "Vill vi vara delar av ett muslimsk-kontrollerat Europa?" (Skådespelaren John Rhys-Davies, aktuell som Gimli i filmatiseringen av Tolkiens ringtrilogi)

 • "De inhemska befolkningarna [i Europa] faller på ett sätt som är oöverträffat sedan digerdöden. Baby-boomgenerationen åldras och familjerna frambringar inte tillräckligt många barn. Den invandrade befolkningen, som är yngre och mer engagerad i familjelivet, har en större proportion barn. Om man drar ut dessa linjer in i framtiden, så talar vi ett Europa som kommer att vara till övervägande delen muslimskt inom de kommande två till tre decennierna." (Skådespelaren John Rhys-Davies, aktuell som Gimli i filmatiseringen av Tolkiens ringtrilogi)

 • "Det enda som händer om man våldtar en svensk tjej är att man får snacka med en socialtant" (Invandrarekille i DN 000211 efter Rissne-gruppvåldtäkten)

 • "Om man inte får diskutera och ifrågasätta "förintelsen"så upphör den att vara ett historiskt faktum, då blir det som en dogm och överförs till den mytologiska sfären." (Professor Jan Hjärpe, teolog vid Lunds universitet, under rättegången mot Radio Islam)

 • "De flesta av oss har helt enkelt accepterat en allmänt etablerad version av vad som hände under nazismen. En del sådana etablerade sanningar om historiska sanningar har visat sig vara myter. Människor med inflytande, även intellektuella, har fått många att tro på grova historieförfalskningar. [...] Varför kan då en endast måttligt historiekunnig person känna sig säker på att Förintelsen ägde rum. Det kunde ju röra sig om en myt. [...] Om endast en version av det historiska förloppet är tillåten, har folk inget starkt skäl att tro på dess sanningshalt. Ett påstående som behöver lagens skydd kan man misstänka är en myt." (Svante Nycander, chefredaktör på Dagens Nyheter, DN, 18/4, 1992)

 • "Det är Palestina judarna är intresserade av. Men inte av religiösa skäl eller på grund av Gamla Testamentets hänvisning till Palestina eller därför att Döda Havet innehåller mineraler och metaller till ett värde av fem miljarder dollar, och inte heller därför att den palestinska jorden (Eretz Israel) betäcker oljefyndigheter som är 20 gånger större än Syd- och Nordamerikas samlade oljereserver, utan vi judar är intresserade av Palestina därför att det utgör själva knutpunkten mellan Europa, Asien och Afrika och därmed är centrum för politisk världsmakt. Kort sagt: ett militärstrategiskt centrum för att kunna behärska hela världen." (Världssionistiska Organisationens mångårige president dr. Nahum Goldmann inför sionistiska världskongressen 1947.)

 • "Politiskt tänkande, på vänsterkanten, är en sorts masturbationsfantasi i vilken den verkliga världen knappast existerar." (George Orwell)

 • "Jag har egentligen aldrig varit intresserad av politik, det finns nog inget jag tycker är så ointressant...Det slutgiltiga målet var förstås att gripa makten i Sverige. Men det är egentligen tossingar som tror att de kan göra det."
  (Anders Högström, tättingen som bajsade i byxan och började gråta. Idag mördar han det svenska folket och slavar för satan.)

 • "Det är klart att vi under vissa tider haft en allt för stor och till stora delar misskött invandringspolitik."
  (Göran Persson låter flabben gå lite för mycket under februari månad 2000. Han erkänner det vi förkunnar.)

 • "Men samtalet slutade i ett hövligt gräl om Västbanken. Ty gång på gång vägrade Likud-ledaren att medge sitt dilemma. Anta att Israel annekterar Västbanken och Gaza, som Begin önskade. Om araberna där får rösträtt, liksom alla andra israeler, blir palestinierna närmare 40 procent av landets befolkning. Med sina mycket högre födelsetal utgör de snart halva landet. Då finns det inte längre någon judisk stat." (Den liberala sionisten Per Ahlmark förklarar varför inte Israel skall vara mångetniskt. Samtidigt har han inget emot mångetniciteten i Sverige. Att det snart inte kommer finnas någon svensk stat, spelar ingen roll för "svensken" Per Ahlmark. Bara staten Israel fortsätter vara judisk, så...)

 • "Man är tvungen att göra någonting. Det spelar ingen roll om jag slår honom eller om jag debatterar med honom." (En AFA-it förkunnar kommunismens idélära i Utbildningsradion.)

 • "Jag är ingen människa som skulle ta ett 9 till 5 jobb. Jag har aldrig jobbat i hela mitt liv. Under tiden karriären inte gick så bra har jag försörjt mig som kriminell."
  (Rapparen Ken förklarar vad som gör honom till del av ett naturfolk och inte ett kulturfolk.)

 • "Jag erkänner att jag hatade allt svenskt och hela det svenska folket."
  (Mendez förklarar hur svensk han är.)

 • "I skolan råder ingen frihet i värderingar. Det är icke förenligt med skolans värdegrund att ha antidemokratiska och främlingsfientliga åsikter." (Socialdemokraten Thomas Östros förklarar att invandringskritiska personer inte skall få arbeta på svenska skolor.)

 • "Vi tillåter inte politiska organisationer som vi anser vara antidemokratiska att annonsera i tidningen eftersom vi anser att det bryter mot den tradition vi står för." (Old Sigvardsson på den "demokratiska" tidningen DN förklarar hur en demokrati skall fungera.)

 • "Mångkulturen motsäger bara sig själv. Dess förespråkare pratar ständigt om 'kulturberikning' som en positiv sak. Förkämparna menar att kulturella företeelser inte kan vara negativa. Så är det naturligtvis inte." (Okänd)

 • ”Inget uttalande uttrycker nihilismens essens bättre än den retoriska frågan, 'Vem bryr sig?'"
  (Dan Berner, känd för sitt revisionistiska föredrag på Umeå universitet. Han och läraren Karolina Matti blev sedermera dömda för hets mot folkgrupp.)

 • Den naive kan tro att indoktrinering är oförenlig med demokrati. Men som en lång rad tänkare påpekar är det demokratins grunddrag. Saken är den att i en militärstat eller feodal stat, eller vad vi idag kallar en totalitär stat, spelar det ingen roll vad folk tänker för man håller en knölpåk över dem och kontrollerar vad de gör. Men när staten förlorar knölpåken och kontrollen och när människornas röst hörs blir det problem. Folk kan bli så nyfikna och arroganta att de inte vill följa lagar och regler och därför måste man ha kontroll över deras tankar. Bäst är att ta till det som under ärligare tider kallades propaganda. Alstrande av samtycke, skapande av nödvändiga illusioner. Antingen skapa marginalmänniskor eller försätta dem i apati på något sätt."
  (Noam Chomsky)

 • "Många av de asylsökande saknar verkliga flyktingskäl."
  (Göran Åsard, f.d. chef för Migrationsverket i Halland, intervjuas i
  Hallands Nyheter 2003-11-10)

 • "80 procent av de asylsökande saknar pass eller andra identitetshandlingar när de kommer hit."
  (Barbro Holmgren, ny migrationsminister i Falkenberg, intervjuas i
  Hallands Nyheter 2003-11-11. Hon menar att 80 procent av de asylsökande som kommer till Sverige saknar pass eller andra identitetshandlingar. Anledningen till att de gör det, beror på att svenska myndigheter inte skall kunna kontrollera deras rötter. På det sättet har de större chans att få stanna, eftersom de inte är riktiga flyktingar. Migrationsverkets handläggningstider dras också ut på grund av saknade identitetshandlingar, och kan ta enormt lång tid, vilket markant ökar falskflyktingarnas chanser att få stanna av humanitära skäl. Riktiga flyktingar slänger aldrig sina identitetshandlingar och riskerar sin asylansökan. Riktiga flyktingar får alltid stanna.)

 • "Att känna eller t o m tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!"
  (Tobias Hübinette,
  eXpo:s förste redaktör, förtydligar sin syn på rasism.)

 • "Jag började helt enkelt attackera och mer eller mindre misshandla personer som betedde sig rasistiskt i min närhet. Det kunde röra sig om allt från fullfjädrade skinheads, till barn i skolåldern eller äldre herrar och damer."
  (Tobias Hübinette,
  eXpo:s förste redaktör, uttalar sig i tidningen Svartvitt nr 1 1996)

 • "Frågan är hur pass medveten arbetarrörelsen är om att svenskarna måste integreras i det nya samhället, och att invandrarna ska ha förtur till jobb."
  (Nalin Baksi, socialdemokraterna)

 • "När det ska avskedas så ska svenskarna alltså avskedas först."
  (Tommy Bengtsson menar i Aftonbladet 28-12-00 att svenskar skall sparkas före anställda invandrare)
http://www.folkmord.nu/index.php?id=citat