Er det Rigstula eller Voluspå som forteller om menneskeslekten(es) begynnelse?
Hvilken av dem er eldst?
Hvorfor finnes det to forklaringer?