Nederlanders in de bres voor het belegen woord.

Allen daarheen

Alwaar schone woorden als boekanier, kletsmajoor, stoethaspel, dientengevolge, edoch, wis en waarachtig, kouten (gezellig kletsen), ontrieven, verdonkeremanen, arglistig, echtelijke sponde, schriel, wuft - nog hun rechten hebben.

Quote Originally Posted by Het Genootschap
Het Neerlandsch Genootschap ter bevordering van het Belegen Woord stelt zich ten doel om alom vergeten en verstofte woorden aan de vergetelheid te ontrukken. Vooralsnog niet om hen in het hedendaagse spraakgebruik her in te voeren, echter wel om de genoegdoening van het verloren gewaande wederom te beleven. Normatief bij het al dan niet toevoegen van Belegen Woorden is het genoegen dat de participanten van het Genootschap smaken bij het uitspreken van de beoogde woorden. Reclamaties dienaangaande zijn tevergeefs.

Voor wie gevoelig is: geniet met volle teugen. Voor degenen met oogkleppen voor de schoonheid van het oubollige: haakt af!

Quote Originally Posted by Het Genootschap
Vlaams

Dikwijls ontvangt het genootschap reacties van Vlaamse taalconfrères die ons kond doen van het ontegenzeggelijke feit dat woorden die het genootschap aanmerkt als zijnde belegen in het dagelijks taalgebruik in Vlaanderen nog welig tieren. Het genootschap beseft terdege dat de subjectiviteit van het al dan niet belegen zijn van woorden ook een geografische component heeft. Alvorens de schier onmogelijke taak op ons te nemen om een onderscheid te maken naar Vlaams Belegen dan wel Noord Nederlands Belegen, kiest het hoofdbestuur ervoor eventuele Vlaamse initiatieven tot oprichting ener Vlaamse evenknie oprecht te ondersteunen en met raad en daad terzijde te staan.

Het moge duidelijk zijn dat het geenszins de bedoeling van het genootschap is om het Vlaams te oormerken als zijnde oubollig of iets van dien aard. Niet voor niets is de standaardlocatie voor bijeenkomsten van het genootschap café De Lafenis in Mechelen, alwaar wij oprecht en intens genieten van het bezigen van een subliem dagelijks taalgebruik, dat wij nog slechts kennen in de verstofte krochten van ons in onbruik geraakte taalarchief.
En omgekeerd zou het het genootschap behagen van onze Vlaamse taalgenoten en -genieters te vernemen, welke woorden uit het Noord-Nederlands taalarsenaal in hun ogen de kwalificatie Belegen behoeven.