Results 1 to 5 of 5

Thread: Groot-Nederland versus Heel-Nederland?

 1. #1
  Senior Member
  Waarnemer's Avatar
  Join Date
  Jun 2004
  Last Online
  Thursday, June 11th, 2009 @ 08:42 PM
  Subrace
  keltic nordid - trønder
  Gender
  Politics
  fascism
  Posts
  560
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  3
  Thanked in
  3 Posts

  Groot-Nederland versus Heel-Nederland?

  Groot-Nederland versus Heel-Nederland?
  - Een bijdrage aan de discussie rond de Nederlandse staatkunde -

  Er bestaan verschillende opvattingen over de Nederlandse staatkunde, die luisteren naar verschillende namen, zoals de Dietse, de Groot-Nederlandse en Heel-Nederlandse gedachte. De discussie rond de Nederlandse staatkunde concentreert zich echter rond de begrippen ‘Groot-Nederland’ en ‘Heel-Nederland’, die in veel opzichten als tegengesteld ten opzichte van elkaar worden beschouwd. In deze bijdrage wil ik beide visies uiteen zetten en de waarde van beide visies aantonen
  .


  Nederlandse staatkunde
  De ontvoogdingsstrijd van de Vlaamse Beweging in het Zuiden en de emancipatiestrijd van de Friese Beweging in het Noorden zijn wellicht de belangrijkste fenomenen, die nopen tot gedachtevorming rond de Nederlandse staatkunde. Beide bewegingen wijzen namelijk op de onevenwichtige en onvolledige aard van de Belgische en de Hollandse staat. De francofiele Belgische staat houdt een groot deel van de Nederlandssprekenden al meer dan anderhalve eeuw in gijzeling, terwijl de unitaire Hollandse staat ten bate van de nationale eenheid een aanslag pleegt op de gewestelijke (en lokale) identiteit van haar onderdanen. Ogenschijnlijk lijken beide situaties weinig met elkaar gemeen te hebben, maar feitelijk wijzen ze allebei op het belang van een heroverweging van de staatkunde der Lage Landen.
  De Friese en de Vlaamse Bewegingen leggen ook feilloos de complexiteit van de staatkunde bloot, met name de veelledigheid van dit fenomeen. Staatkunde raakt namelijk alle vlakken van het menselijk (samen)leven, zoals onder andere economie, geopolitiek, historie, taal en cultuur. Al naar gelang de aard van de grieven ten aanzien van de heersende staatkunde formuleert een regionale of nationale beweging haar eisen. Een aanzienlijk deel van de Vlaamse Beweging streeft naar het opgaan in een groter staatsverband met een reeds bestaande staat, terwijl een aanzienlijk deel van de Friese Beweging zich daarentegen probeert te bevrijden uit de greep van een groter staatsverband.


  Nationaal en regionaal streven
  Ondanks de ogenschijnlijk tegengestelde richtingen van de Friese en de Vlaamse Bewegingen zoeken beiden naar een evenwichtige staatkunde om vrijheid en identiteit te kunnen behouden. De Vlaamse Beweging gaat grotendeels en oorspronkelijk uit van de Nederlandse taal en cultuur. Aanvankelijk sprak men van ‘Moeders hoekje (Vlaanderen) in vaders huis (België) (vrij naar Cyriel Verschaeve), maar na de Eerste Wereldoorlog werd er gestreefd naar aanhechting bij Nederland, met andere woorden: de Groot-Nederlandse idee. Deze idee gaat uit van het negentiende-eeuwse concept van de nationale staat, waarbinnen taal, cultuur en volk samenvallen. Het streven van de Nederlandssprekenden in België en noordelijk Frankrijk om op te gaan in het bestaande Nederlandse staatsverband valt hieronder.
  De Friese Beweging is feitelijk een reactie op het negentiende-eeuwse concept van de nationale staat. De Friese Beweging is een van de meest succesvolle regionale bewegingen binnen Nederland, wat vooral te danken is aan het feit, dat de Friese taal wezenlijk verschilt van het standaard Nederlands. Deze beweging staat namelijk in het breder perspectief van de regionale bewegingen binnen Nederland, zoals o.a. ‘Brabantia Nostra’. Deze bewegingen wensten namelijk niet hun gewestelijke identiteit en bewustzijn op te offeren voor de Jacobijnse nationale eenheidsstaat. Zij wensten dan ook de solidariteit op lokaal en regionaal vlak te behouden vanuit het besef, dat de opbouw van een volk begint vanuit de kleinste geledingen.


  Het Groot-Nederlandse streven
  De Groot-Nederlandse gedachte kan echter op tweeërlei wijzen worden beschouwd. Ten eerste kan men het beschouwen als een streven om alle Nederlandssprekende gebieden te verenigen in één staatsverband. De Nederlandse taal is in dat geval het belangrijkste criterium en bindingsmiddel van een dergelijke staat. Dit betekent echter feitelijk ook de uitsluiting van alle niet-Nederlandstalige gebieden binnen de huidige staten Nederland, België en Luxemburg. Walen, Luxemburgers en Friezen - om de grootste groepen op te sommen - vallen hierdoor letterlijk uit de boot. Zowel binnen een Groot-Nederlands staatsverband als bij aansluiting bij de omliggende landen zouden deze bevolkingsgroepen in taalkundig en cultuur opzicht een randverschijnsel worden van een nationale eenheidsstaat.

  De tweede manier om de Groot-Nederlandse gedachte te beschouwen is echter in taalkundig en cultureel opzicht, met andere woorden het bewustzijn, dat de reikwijdte van de Nederlandse taal en cultuur niet stopt bij de Nederlands-Belgische (en de Belgisch-Franse) grens. Aan beide kanten van de grens hebben vele schrijvers, kunstenaars en denkers een substantiële bijdrage geleverd aan de Nederlandse taal en cultuur. Het doet met andere woorden een beroep op het bewustzijn op de grootheid en volheid van het Nederlandse cultuurbereik, die niet onbelangrijk is voor het bepalen van onze plaats in de rij der Europese volkeren. De Groot-Nederlandse gedachte schiet echter staatkundig tekort door haar louter culturele context.

  De Heel-Nederlandse gedachte
  De Nederlandse staatkunde kan echter ook op een heel andere wijze worden bekeken dan op taalkundige wijze, iets wat velen verzuimen te doen. Zij vergeten namelijk de historische diepgang, de culturele bijzonderheid en de geopolitieke positie van de Lage Landen, welke de Heel-Nederlandse gedachte benadrukt. Bovendien wordt door de Heel-Nederlandse gedachte vooral de nadruk gelegd op de Europese context van de Nederlanden. Ten eerste zijn de Nederlanden geen geïsoleerd gebied, maar vormen zij juist van oudsher een kruispunt binnen Europa. Ten tweede moeten de staten binnen het stroomgebied van de Rijn, Maas en Schelde dringend hun positie gaan bepalen binnen het huidige Europa, want anders zullen zij op een tweederangs plaats worden gewezen door de grote omliggende staten.
  De historische diepgang van de Nederlanden leert ons over de staatkundige eenheid en onafhankelijkheid van de Nederlanden tijdens de 15de en de 16de eeuw in de vorm van de XVII Provinciën. Deze eendracht was gegrond op de inachtneming van de vrijheid en de eigenheid van de afzonderlijke gewesten van de Lage Landen aan de Zee. De Nederlanden liggen namelijk op het grensvlak van de Latijnse en de Germaanse wereld, maar weten zich - ondanks de gewestelijke diversiteit - duidelijk te onderscheiden van Duitsland en Frankrijk. De leeuwen-symboliek in de wapenschilden van het gros der gewesten steekt af tegen de Franse haan en de Duitse adelaar, en drukt voortreffelijk de eendracht der Nederlanden uit in de vorm van de ‘Leo Belgicus’, die al eeuwenlang op landkaarten de XVII provinciën omspant.  Conclusie
  Er bestaan in de Lage Landen verschillende regionale en nationale bewegingen, die hun plaats zoeken in de huidige staatsverbanden, maar feitelijk dienen te zoeken naar een evenwichtige staatkunde voor de Nederlanden: Nederlandse staatkunde. Hierbij dienen fouten uit het verleden te worden vermeden, zoals het streven naar een gecentraliseerde nationale eenheidsstaat of de 19deeeuwse droom van een louter Nederlandstalige eenheid.
  We moeten ons weliswaar bewust zijn van de grootheid en reikwijdte van de Nederlandse cultuur, maar des te meer van de historische diepgang van het verband, waarin deze cultuur al eeuwenlang ingebed is. Tevens is het van groot belang om de gewestelijke identiteit niet uit het oog te verliezen, omdat de Nederlandse staatkunde - evenals die van een toekomstig Europa - toegespitst dient te zijn op een grote mate van decentralisatie, opdat de samenhang van de bevolking en de democratische controle op het bestuur niet verloren gaan.
  De Nederlandse staatkunde blijft echter onmiskenbaar een Europees fenomeen, omdat het als kruispunt binnen Europa feitelijk heel Europa aangaat. We dienen de Nederlandse staatkunde dan ook te beschouwen binnen de vormgeving van een toekomstig Europa. De historische eendracht van de XVII Provinciën biedt hierbij een historisch perspectief, terwijl de ‘Leo Belgicus’ als zinnebeeld dient voor de noodzakelijke eendracht van de Nederlanden, zoals in een Benelux-verband. - Ruud Bruyns - Drs Ruud Bruyns is historicus en verbonden aan verschillende politiek-culturele organisaties.

  Bron

 2. #2
  Who do we trust?
  Chlodovech's Avatar
  Join Date
  Jan 2004
  Last Online
  @
  Ethnicity
  Flemish
  Ancestry
  Frankish
  Country
  Holy Roman Empire Holy Roman Empire
  Gender
  Religion
  Catholic
  Posts
  3,734
  Thanks Thanks Given 
  2,085
  Thanks Thanks Received 
  3,232
  Thanked in
  1,484 Posts

  Groot-Nederlander tot in de kist, en daarna als spook

  De Roepstem is Heel-Nederlands georiënteerd, en dat idee zal dan wel valide zijn, Vlamingen die los willen van Wallonië denken aan een definitieve boedelscheiding, niet aan opnieuw een staat met Belgische allures.

  Afgezien daarvan: zie je de PS ooit al een Heel-Nederlandse staat domineren, en dus accepteren?

  Van nature toch niet!
  "Our country is ourselves. It is our villages, our altars, our graves, all that our fathers loved before us. Our country is our Faith, our land, our King. . . But their country — what is it? Do you understand? Do you? . . . They have it in their brains; we have it under our feet. . ." - François-Athanase Charette

 3. #3
  Senior Member
  Aragorn's Avatar
  Join Date
  Aug 2005
  Last Online
  Wednesday, July 11th, 2018 @ 02:37 PM
  Status
  Available
  Ethnicity
  Dutch
  Subrace
  Nordid
  Country
  Netherlands Netherlands
  State
  Overijssel Overijssel
  Location
  Twente
  Gender
  Family
  Single adult
  Occupation
  Lay back down
  Politics
  Blut & Boden
  Religion
  Not sure anymore
  Posts
  887
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  14
  Thanked in
  13 Posts

  Re: Groot-Nederland versus Heel-Nederland?

  Mijn persoonlijke visie omtrent Dietsland is die van een federatie, bestaande uit de Nederlandstalige gouwen, echter inclusief Friesland en de door Frankrijk en Wallonie stelselmatig verFranste Vlaamse randgebieden; zoals o.a onze toekomstige Dietse hoofdstad Brussel, de Jeker vallei, Frans-Vlaanderen tot aan de Somme rivier, inclusief Abbegem en Rijssel, uiteraard dient deze Dietse federatie op den duur deel uit te gaan maken van het groter geheel; een Germaanse statenbond als alternatief voor het Joodse misgeboorte, de E.U.

 4. #4
  Member
  Fiuv's Avatar
  Join Date
  May 2005
  Last Online
  Saturday, September 20th, 2008 @ 09:14 PM
  Subrace
  Nordid
  Country
  Netherlands Netherlands
  Location
  Flanders
  Gender
  Religion
  Scientoligy
  Posts
  15
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts

  Re: Groot-Nederland versus Heel-Nederland?

  Streven naar een Groot-Nederland natuurlijk.
  Mensen die met al die belgische onderdrukking nog met Wallen in 1 staat willen leven en daar voor grof geld willen betalen die moeten dringend naar de psychiater want dan zijn er wel meer dingen niet juist meer in hun hoofd.

 5. #5
  Senior Member
  Varg's Avatar
  Join Date
  Dec 2004
  Last Online
  Wednesday, March 28th, 2007 @ 10:09 PM
  Subrace
  Nordid
  Country
  Flanders Flanders
  Location
  Kerlingaland
  Gender
  Age
  41
  Occupation
  Artist
  Politics
  Heathen
  Religion
  Asatrú
  Posts
  51
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts

  Re: Groot-Nederland versus Heel-Nederland?

  Quote Originally Posted by saxonian knight
  Mijn persoonlijke visie omtrent Dietsland is die van een federatie, bestaande uit de Nederlandstalige gouwen, echter inclusief Friesland en de door Frankrijk en Wallonie stelselmatig verFranste Vlaamse randgebieden; zoals o.a onze toekomstige Dietse hoofdstad Brussel, de Jeker vallei, Frans-Vlaanderen tot aan de Somme rivier, inclusief Abbegem en Rijssel, uiteraard dient deze Dietse federatie op den duur deel uit te gaan maken van het groter geheel; een Germaanse statenbond als alternatief voor het Joodse misgeboorte, de E.U.
  Dit kan ik slechts beamen!

Similar Threads

 1. Groot-Nederland
  By GroeneWolf in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 0
  Last Post: Tuesday, June 17th, 2008, 04:54 PM
 2. Nederland
  By Cuchullain in forum The Hearth
  Replies: 6
  Last Post: Wednesday, November 30th, 2005, 04:36 AM
 3. Natuursagen in Nederland
  By Frans_Jozef in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 10
  Last Post: Thursday, July 21st, 2005, 06:48 PM
 4. Nederland is te links
  By Fiuv in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 7
  Last Post: Friday, June 24th, 2005, 01:07 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •