Results 1 to 6 of 6

Thread: Introduktion till Oswald Spengler

 1. #1
  Senior Member
  Oskorei's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Last Online
  Sunday, December 14th, 2008 @ 05:15 PM
  Ethnicity
  Swedish
  Subrace
  Tydal/Litorid/Nordid
  Country
  Sweden Sweden
  Location
  Gothenburrah
  Gender
  Politics
  Identitär
  Religion
  Indo-europeisk Traditionalist
  Posts
  2,179
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  20
  Thanked in
  20 Posts

  Introduktion till Oswald Spengler

  Oswald Spenglers Västerlandets undergång är en av de mest intressanta böcker som skrivits, med ett perspektiv som är både spännande och värdefullt. Första gången man stöter på det blir högst sannolikt en aha-upplevelse, och det kan vara mycket nyttigt som komplement både till den rena rasfetischismen och till den ahistoriska vänsterns självhat. Detta inlägg blir en lätt ostrukturerad introduktion till några huvudteman hos Spengler.

  Högkulturerna
  Spengler säger i korthet att det funnits ett antal högkulturer genom historien. En högkultur kan bäst beskrivas som en organism, den har en födelse, en ungdom, en ålderdom, och en död. Varje högkultur är unik, den har en egen själ, en egen mentalitet, som delas av alla som ingår i den. Hur man föreställer sig världen/rummet är kärnan i varje högkulturs själ. Vår faustianska högkultur föreställer sig exempelvis världen som oändlig, vilket dels gör oss väldigt expansiva och nyfikna, ligger bakom de gotiska katedralernas strävan mot skyn, kan kopplas till iden om Homo Galactica, vår syn på människans liv som en utveckling av en kärna och ett öde, och så vidare. Den antika världen hade istället kroppar som ursymbol för sin världsbild, kroppar i ett nu. Det var därför statyn var så viktig för dem, därför de brände sina döda, därför de ville tro att kosmos var begränsat, därför de ogärna hade större stater än stadsstaten. Den magiska högkulturen, där judar och muslimer ingår, ser istället världen som en grotta. Det är därför moskeer är mer storslagna inuti än utanpå, därför moskeer sällan har stora fönster (jämför med de gotiska katedralerna). De ser världen som ett spel av mystiska krafter, och det är enligt Spengler därför de ogärna avbildar det guddomliga (gäller både judar, muslimer och de tidiga kristna). Det är även därför guld är en så viktig färg för dem, eftersom det är en färg som inte är en egentlig färg, och som därför minner om det guddomliga (Spengler räknar både mithraism, tidig och bysantinsk kristendom, judendom, och islam till den magiska högkulturen).

  Alltså, varje högkultur har ett levnadsförlopp, där den utvecklar och förverkligar sin potential. Men som alla organismer kan även en högkultur dö i förtid. Och det är det som håller på att hända vår faustiska högkultur. För tillfället lägger vi nämligen en mycket stor del av våra resurser på att försörja medlemmar av andra högkulturer (främst magianer), genom bidrag och bistånd, och att undvika att stöta oss med samma magianer, istället för att förverkliga vår egen högkultur. Vi borde för tillfället hålla på att utforska solsystemet, det enda värdiga faustianska projektet, men istället ägnar vi oss åt etnomasochism som kostar biljarder. Biljarder vi borde lagt på annat.

  Civilisationsfasen
  Mot slutet av sitt liv (högkulturer lever normalt i ungefär 1000 år. Därefter lever de på "lånad tid", och är inte längre nyskapande. Den arabiska/magiska kulturen har varit i denna fas sedan 900-talet, vi kommer dit runt 2200 om vår faustianska kultur får leva så länge) går högkulturer in i en period av förfall, materialism och artificiella former. Staden blir viktigare än landet, pengar viktigare än traditioner. Plutokrater och demokrater visar sina stygga nunor. Queerteoretiker rör sig i universiteten. Konsten blir artificiell, och oförmögen till nyskapande. Detta är civilisationsfasen. Civilisationsfasen är samtidigt den caesThora fasen, den storpolitiska fasen där caesarer kämpar med varandra om makten. Auktoritet och Plikt återkommer i denna fas.

  Men på den lokala nivån lever människorna på denna nivå vidskepliga och materialistiska små liv. Och scenen är redo för nästa högkulturs födelse (den arabiska kulturen föddes inne i den antika enligt Spengler).

  Spenglers vision kan påminna oss om flera saker. Dels är den en nyttig motpol till de självhatare som påstår att det inte finns något Sverige eller Västerland, och/eller att Västerlandet är essentiellt ont till sin själva natur. Det kan även vara produktivt att tänka kring det caesThora stadiet. Vad innebär det för oss? Att nationalbolsjevismen är en relevant ideologi för oss i denna era som kommer präglas av storpolitisk kamp? Att vi bör bli nationalanarkister för att kunna skapa fröna till den högkultur som kommer att födas efter eller under den faustianska kulturens yttersta ålderdom? Att vi bör vara både nationalbolsjeviker och nationalanarkister, både försvara det existerande Europa mot ren kolonisation och samtidigt skapa frön till något nytt?

  Spenglers vision kompletteras av FP Yockeys verk Imperium, även om dennes teorier kring "culture aliens" och "culture parasites" kan framstå som stötande antisemitiska för en och annan. Man bör då betona att för Yockey rör det sig alltid om mäktiga element från den magiska kulturen som är problemet, inte en viss ras. För Yockey var det fullt möjligt för individer med rötterna i andra kulturer att bli faustianer, även om det var mindre realistiskt att större grupper skulle göra det.

  Spengler har även varit föremål för en tråd på Skadi Forum, med ett antal engelska texter:
  http://forums.skadi.net/showthread.php?t=39659

  Ett par talande Spenglercitat, som belyser hans "pessimistiska" grundsyn (en del av oss skulle hellre se den som ett uttryck för nordeuropeisk eller faustisk heroisk realism):

  Man is a beast of prey.

  Pacifism will remain an ideal, war a fact. If the white races are resolved never to wage a war again, the colored will act differently and be rulers of the world.

 2. #2
  a.k.a. Slå ring om Norge
  „Friend of Germanics”
  Funding Membership Inactive
  Hoarsewhisper's Avatar
  Join Date
  Oct 2005
  Last Online
  @
  Ethnicity
  Swedish
  Country
  Denmark Denmark
  State
  Arkansas Arkansas
  Gender
  Posts
  1,435
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  12
  Thanked in
  11 Posts

  Re: Introduktion till Oswald Spengler

  Quote Originally Posted by Oskorei
  Civilisationsfasen
  Mot slutet av sitt liv (högkulturer lever normalt i ungefär 1000 år. Därefter lever de på "lånad tid", och är inte längre nyskapande. Den arabiska/magiska kulturen har varit i denna fas sedan 900-talet, vi kommer dit runt 2200 om vår faustianska kultur får leva så länge) går högkulturer in i en period av förfall, materialism och artificiella former.
  Det er også interessant å se hvordan imeperiene forgår, men nasjonene består.
  Sovjetimperiet falt sammen over natta, og det skal bli interessant å se hvor lenge USA forblir USA. Et spørsmål om tid...


  The South shall rise again!

 3. #3
  Senior Member
  Oskorei's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Last Online
  Sunday, December 14th, 2008 @ 05:15 PM
  Ethnicity
  Swedish
  Subrace
  Tydal/Litorid/Nordid
  Country
  Sweden Sweden
  Location
  Gothenburrah
  Gender
  Politics
  Identitär
  Religion
  Indo-europeisk Traditionalist
  Posts
  2,179
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  20
  Thanked in
  20 Posts

  Re: Introduktion till Oswald Spengler

  USA är en jätte på lerfötter. Det har undergrävts både genom immigrationen (ingen enhetskultur längre, stora grupper utan lojalitet mot dess ledare och kultur) och genom den ekonomiska utvecklingen. Det är bara en tidsfråga innan det kraschar, och då riskerar det att dra världsekonomin med sig.

 4. #4
  Senior Member
  Oskorei's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Last Online
  Sunday, December 14th, 2008 @ 05:15 PM
  Ethnicity
  Swedish
  Subrace
  Tydal/Litorid/Nordid
  Country
  Sweden Sweden
  Location
  Gothenburrah
  Gender
  Politics
  Identitär
  Religion
  Indo-europeisk Traditionalist
  Posts
  2,179
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  20
  Thanked in
  20 Posts

  Fortsatt Spengler

  Faustisk och magisk högkultur
  Grundtanken i Spenglers vision av historien är att varje högkultur är att betrakta som en organism. Varje högkultur har en livstid, och varje högkultur är unik. Vi tillhör den faustiska högkulturen, de arga pöblarna som bränner danska flaggor tillhör den magiska/magianska högkulturen.

  Varjr högkultur kännetecknas av hur den ser på världen/rummet. Antikens rumupplevelse byggde på kroppar, den magiska vidareutvecklade detta till att se världen som en grotta (en ihålig kropp), och den faustiska tog steget och sprängde grottan och ser istället världen som oändlighet. Detta har djupgående konsekvenser för varje högkultur även när det gäller synen på historia, personlig autonomi, själen, politik, och så vidare.

  Det är i grunden detta konflikten kring Jyllands-Posten handlar om. För en faustisk person är världen oändlig, och man befinner sig som ett centrum i denna. Detta skapar ofta ångest, men det skapar också en känsla för personlig autonomi och frihet. Den faustiska högkulturen är sannolikt den med störst medvetenhet om historien, och om rymden. Det är också en högkultur som ganska snart under sin livstid kom att se yttrandefrihet som något fundamentalt positivt.

  För en magisk person befinner man sig däremot i en grotta, där skeenden styrs av mystiska krafter (ganska snart under den magiska högkulturens liv nådde detta en logisk konklusion i islam. Man får komma ihåg att den magiska kulturen är äldre än islam, men eftersom islam kunde uttrycka dess grundläggande ideer på ett mer logisk sätt så konverterade "magianer" till den nya religionen i mycket stora antal i början). Tanken på personlig autonomi och yttrandefrihet är inte lika centrala då, utan man kommer att se det positiva och andliga innehållet i underkastelse.

  För Spengler är ingen högkultur egentligen bättre än någon annan. Yttrandefrihet kontra underkastelse är mänskliga skapelser. Men det är uppenbart att när man placerar en stor grupp magianer och en stor grupp faustier i samma nation, kommer det att orsaka konflikter.

  Det hela kompliceras av att de båda högkulturerna är i olika fas av sin utveckling. Den faustiska högkulturen har just gått in i civilisationsfasen, och har några hundra år kvar. Den magiska högkulturen däremot hade slutet på sin livstid runt år 900 enligt Spengler. Detta innebär i så fall att den inte längre är kapabel till kreativitet eller nyskapande. Det som vi därför kan uppleva som vitalitet och traditionalism, när människor bränner ambassader eller går ut i heligt krig, är därför i grunden något helt annat. Det är snarare nivellering, kollektivism och strävan till likhet.

  Hotet mot den faustiska högkulturen
  Liksom alla organismer kan högkulturer dö i förtid. Om dess celler rent fysiskt utraderas, innebär det slutet för dem. Detta har hänt flera kulturer genom historien. Om deras celler istället tvingas samexistera med celler som tillhör andra högkulturer innebär det att resurser som borde lagts på förverkligandet av högkulturens inneboende möjligheter, istället läggs på annat.

  Den faustiska högkulturen har några inneboende problem. Känslan av att historien är ett projekt kan ofta drivas så långt att det blir skadligt. Den moderna vänstern är ett tydligt exempel. Det finns en stark faustisk kärna i vänstern, som går ut på att man inser att klassamhället och föråldrade privilegier och fördomar förhindrar att de dugligaste tar del av den faustiska marschen mot stjärnorna. Duglighet istället för börd eller klass, så identifierar Spengler kärntanken i den faustiska socialismen. Problemet är att socialismen består även av andra tendenser. Dels det som Yockey kallar Michelelementet, de sociala strata som helt enkelt är för primitiva för att ta del av den faustiska högkulturen. Dessa känner alltid ett främlingskap för hela det faustiska projektet, och känner sig mer hemma i antikens eviga nu med alla dess kroppar. Deras socialism är "kniv och gaffel"-socialismen, den socialism som präglas av avundsjuka och motvilja mot ordning och disciplin. I vår tid har de gjort sällskap med feminister, queerteoretiker, postkolonialister, et cetera (därmed inte sagt att det inte finns en faustisk feminism). Detta är "mängden" med dess "begär" som vissa autonoma teoretiker har som sitt ideal. Det andra elementet är det som Yockey och MacDonald identifierat som ett magiskt element i socialismen, och som blivit särskilt tydligt efter '68, med queerteori, radikalfeminism, etnomasochism och mångkulturalism som symptom för ett antivästligt etos.

  Den faustiska känslan av oändliga möjligheter kan även vändas mot själva den materiella och demografiska basen för högkulturen själv. Med god vilja kan man tolka en del massinvandringsförespråkare på det viset. Det handlar om en faustisk inställning även till själva befolkningsmaterialet, en känsla där även det är öppet för "trial and error". Man kan släppa in en miljon magianer och göra dem till faustier. Man kan ta in två miljoner till. Varför inte någon miljon från den siniska kulturen? Och så vidare. Problemet är att man då drabbats av hybris, och tappat förståelsen dels för den organiska verkligheten som högkulturerna bygger på, dels för hur långsamt assimilering av större grupper faktiskt går. Man missar också andra sammanhang, men utifrån ett rent spenglerianskt perspektiv är det svårt att kritisera dessa. Man får komma ihåg att vi är en hel massa olika saker, inte bara faustianer. Vi är även germaner, vi tillhör en fysisk-antropologisk typ som funnits här sedan Övre Paleolit, vi är indo-europeer osv. Spenglerianismen måste alltså kompletteras med indo-Thor traditionalism och etnopluralism för att fånga hela den mångfacetterade verkligheten.

  Och det är väl här socialisternas stöd för massinvandring, och för politisk islam i Europa, kommer in också. Man missar att en allians med dessa är omöjlig. De kommer inte att bli socialister, av den enkla anledningen att socialismen är en inom-faustisk angelägenhet. Enstaka individer kan attraheras av vår världsbild och vår högkultur, såsom Ayaan Hirsi Ali eller Zanyar Adami (jodå, killen är genomsyrad av faustisk världsbild, oavsett om han vill det eller inte), men inte hela befolkningsgrupper. Men eftersom man så förtvivlat gärna vill att de ska bli socialister medverkar man till en situation där vi får en magiansk närvaro i Europa som är så stor att den hotar hela det faustiska projektet.

 5. #5
  Senior Member
  Oskorei's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Last Online
  Sunday, December 14th, 2008 @ 05:15 PM
  Ethnicity
  Swedish
  Subrace
  Tydal/Litorid/Nordid
  Country
  Sweden Sweden
  Location
  Gothenburrah
  Gender
  Politics
  Identitär
  Religion
  Indo-europeisk Traditionalist
  Posts
  2,179
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  20
  Thanked in
  20 Posts

  Antik-magisk-faustisk kulturföljd

  Enligt Spengler är varje högkultur unik, och man kan därför inte rangordna dem i "bättre" och "sämre". Utifrån sitt eget perspektiv kommer varje högkultur att se sig själv som naturlig, och andra kulturer som konstiga.

  Jag håller emellertid inte med Spengler fullt ut. Åtminstone den antika-magiska-faustiska kulturföljden består av kulturer som är så nära besläktade att man kan se dem som en utveckling till ständigt högre former av världsmedvetande. Den antika kulturen ser världen som bestående av kroppar, har ett lokalt perspektiv, lever i nuet. Den magiska kulturen vidareutvecklar detta till att se världen som en grotta, styrd av magiska krafter, lever för mystisk frälsning och har en tendens till devotionalism och dualism. Dess historiesyn tycks ofta ha ett "slut", ett utopiskt tillstånd. Den faustiska kulturen vidareutvecklar sedan detta än mer, till världen som oändlighet och historia, och betonar Viljan och personens autonomi och ensamhet mer än någon annan kultur (det fanns ingen Nietzsche hos vare sig antikens eller magianernas människor, och det är ingen slump). Det är därför också den faustiska kulturen födde en Spengler, som utvecklade en metahistoria som kunde förstå alla högkulturerna, även den egna. Tidigare hade man bara sett dem "inifrån" den egna.

  Den faustiska kulturen är enligt Spengler den mest krävande och därför minst folkligt populära. Den faustiska musiken är den klassiska, och den kräver något av sin lyssnare. Den faustiska högre matematiken förstås av kanske något tusental individer (redan derivator är jobbiga). Detta innebär att det finns stora grupper i den faustiska högkulturen som bara med tvekan kan räknas till den, eftersom de inte kan förstå den. Dessa grupper kommer istället att ha en livsåskådning som är mer antik eller magisk.

  Antiken i faustiken
  En vän har kallat hiphopmusiken för "den lägsta gemensamma nämnaren". Den är inte faustisk, den är mer antik, om ens det. Dess världsbild är kroppar i rörelse, konstant rytmiskt dunkande istället för en melodi (kontrasten mellan rytmen och melodin är samtidigt kontrasten mellan det ahistoriska och det historiska. Rytmen är ett evigt nu). Texterna är heller inte särskilt faustiska. Vi kan transkribera ett utdrag ur R Kellys lilla slagdänga Burn it up:

  UUuuuuööööh uuuuuuuuöööh uuuuuuuuöööööh uuuuuuuuuööööööhh
  Burn it up, girl make it hot like the roof is on fire, burn it up, girl down where you dance you are my great desire
  COME ON!
  So what you want fire? C'M'ON! So what you want fire? C'M'ON!


  Och så vidare. Det är gnälligt, det är pinsamt, det är översexualiserat, texten är en artificiell ansamling av fraser, och som faustiker vrider man generat på sig när man hör det. Men Michelelementet, samt de allra yngsta, faller för det. Men när vuxna hänger sig åt det spasmiska sprattlandet till sådan ahistorisk musik på dansgolvet, är det en flykt både från den krävande faustiken, och från det man egentligen är.

  De autonoma teoretikernas hyllande av "mängden" är också en återgång till detta odifferentierade tillstånd. Det är individens förintande i massans kollektiva begär, och djupt främmande för vår högkultur. Faustiska socialister som Marx och Lenin kunde använda massan, de autonoma vill försvinna i den.

  Magiken i faustiken
  Den autonoma teorin, och hiphopen, pekar dock vidare mot det magiska stadiet, eftersom de båda är kraftigt genomsyrade av etnomasochism och kulten av "den Andre". Underkastelse under en monodogmatisk lära, dualism, och tron på det antifascistiska och utopiska tusenårsriket, är alla tecken på en magisk världsbild (även tal om "Juden" istället för konkreta individer, avslöjar rester av magiskt tänkande, av tron på mystiska krafter och dualism). Och en magisk världsbild har funnits som inslag i den faustiska högkulturen ända sedan dess uppkomst, då kristendomen spred sig i Europa. Ofta har våra förfäder skapat en faustisk kristendom, men dess magiska ursprung har alltid funnits latent. Och människor som inte klarat av den egna högkulturens höga krav, har alltid kunnat retirera till magiken.

  Yockey och MacDonald spårar etnomasochismen, radikalfeminismen, hatet mot de egna faustiska auktoriteterna, till ett inflytelserikt magiskt element. På 60-talet kom det att bli mycket starkt genom Frankfurtskolans inflytande på '68. Och frågan man ställer sig är om det är någon egentlig skillnad i mentalitet mellan den arga pöbeln som bränner flaggor, och den arga pöbeln som kontrollerar svenska media, universitet och politik. Flaggbrännarna har åtminstone en andlighet, men när det gäller dualism och underkastelse under dogmer har den svenska elitpöbeln inte mycket att lära av någon.

  Det starka inflytandet från antika, magiska, och rent akulturella, element har begränsat den faustiska högkulturen under mer än ett sekel vid det här laget. Det är som en person vars kreativitet hindrats att verka av ett riktigt dåligt äktenskap. Men det ger oss också tillförsikt inför framtiden, för när en sådan person till sist lämnar in en skilsmässoansökan, kan han/hon ofta se fram mot en period av explosiv kreativt skapande. Än är det inte för sent för den faustiska högkulturen att nå stjärnorna. ;-)

 6. #6
  Senior Member
  Oskorei's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Last Online
  Sunday, December 14th, 2008 @ 05:15 PM
  Ethnicity
  Swedish
  Subrace
  Tydal/Litorid/Nordid
  Country
  Sweden Sweden
  Location
  Gothenburrah
  Gender
  Politics
  Identitär
  Religion
  Indo-europeisk Traditionalist
  Posts
  2,179
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  20
  Thanked in
  20 Posts

  Faustisk eller traditionell

  Utkast till ett försök att kombinera de Benoist och Spengler, Evola och Yockey.

  Biokultur
  Människan styrs bara till en del av instinkter, och har därför utvecklat en "andra natur", nämligen kulturen. Kulturen är en kontinuitet, den förändras ständigt när den måste anpassa sig till omvärlden och till uppfinningar och upptäckter, men samtidigt är den ständigt densamma. Man kan jämföra kulturen med en växt, som förändras och växer, men utan att förlora sin identitet.

  Det finns flera kulturer här i världen, och vi tillhör den europeiska. Sannolikt uppstod den bland våra förfäder, jägarfolken under Övre Paleolitisk stenålder. Människor som sett ut, och fungerat, som oss har levt i Europa i minst 40.000 år, och vi tillhör samma biokultur. De fysiska antropologerna kallar dem cro-magnon, brünn, borreby, tydal, osv.

  Huruvida vi sedan härstammar från Hyperborea eller Atlantis, och hur vår relation mer exakt är till de första arierna, är i sammanhanget ointressant. Vår biokultur är näst mänskligheten den mest omfattande och äldsta av de primärgrupper vi tillhör. Den franska Nya Högern tycks ha biokulturen som sitt centrala identitetsbegrepp.

  Högkultur
  Under 40.000 år hinner mycket hända. Stammar, riken, imperier, religioner uppstår och går under. Oswald Spengler identifierade högkulturen som en av dessa enheter. Det har sannolikt funnits ett flertal högkulturer i Europa genom årtusendena, och alla har de mer eller mindre väl förkroppsligat den europeiska biokulturens världsbild och livssyn. Runt år 1000 föddes den faustiska högkulturen i Europa, och den tycks ha haft viktiga rötter i den hedniska Norden. Under större delen av sin levnad har den dock kommit att vara kristen. Kristendomen har sina rötter i den magiska högkulturen, och detta har inneburit en ständig latent konflikt och problematik.

  Biokultur och faustianism

  Det går ganska lätt att urskilja hur den faustiska högkulturen är ett verk av den europeiska biokulturen. Samma teman går nämligen igen. Det oändliga rummet går tidigt igen, våra förfäder rörde gärna på sig. Man har hittat dem i Nordamerika (de kom dit gång på gång, från Kennewickmannen i förhistorien, till vikingarna och eventuellt även irländarna), Kina (tocharierna), och sannolikt även Medelhavet (de kan ha varit de "sea peoples" som var så besvärliga i den tidiga historien). Betoningen vid ödet, och dess resultat i form av en heroisk realism som återkommer från de isländska hjältarna till SS-männen är också tydliga, liksom en spiritualitet som skiljer sig från den magiska. Våra förfäder knäböjde inte inför sina gudar, och den tidiga faustiska kristendomens överdrifter får väl därför snarast ses som en historisk parentes (och följden av att de anammat en magisk religion). Inte heller dualismen tycks ha varit vanlig före kristendomen. Våra förfäder var obändiga, nyfikna, och de kände redan tidigt den ensamhet inför ödet som sedan återkommer i den faustiska högkulturen.

  Rationalism och avförtrollning
  Normalt finns det ingen motsättning mellan vetenskap och den religiositet som kopplas till den europeiska biokulturen. Europeisk polyteism skiljer sig på det området från mellanöstlig monoteism. Valhall och Hel är exempelvis tillstånd, och inget man tror existerar fysiskt i den här världen, varför hedendomen kan samexistera både med en världsbild där man tror att Solen är i centrum, och en där Jorden är det. Gudarna är arketyper, myterna är förebilder som kan upprepas när som helst i historien, och förklarar olika saker i en mer poetisk form.

  En sådan religion har inga problem att ta till sig de senaste rönen i vare sig kvantfysik eller molekylärbiologi (att dessa rön sedan ofta går att tolka med hedniska myter och arketyper är bara en extra bonus). En monoteist kan lägga mycket energi på att bevisa att Jorden bara är 6000 år och att dinosaurierna inte funnits, en hedning lägger sin energi på annat (sedan kan tilläggas att många monoteister också ser det där med att Jorden skapades på 6 dagar som just en myt, ett sätt att förklara något komplicerat på ett pedagogiskt och poetiskt sätt).

  Hög- och biokulturer har därför ofta haft vetenskaper. Man har varit medvetna om att dessa bara kan förklara en del av den mångfacetterade verkligheten, men på just den delen har de varit praktiska. Problemet uppstår när de gör anspråk på att förklara allting, och det är fallet med rationalismen och materialismen som uppstod i den faustiska högkulturen för några hundra år sedan.

  Det är normalt att högkulturer tappar andligheten på ett senare stadie av sin levnad, och att ateistiska läror uppstår. På så vis är rationalismen inget som borde komma som en överraskning. Personligen tror jag även att de materialistiska överdrifterna i vår tid har rötter i den magiska dualismen (särskilt gnosticismen, där den materiella världen ses som ond. Detta till skillnad från våra förfäders panteism, där det guddomliga även fanns i den materiella världen). Hur som helst, Spengler fångar bara en aspekt av verkligheten, och man kan därför både vara traditionalist och se de många positiva sidorna hos den faustiska högkulturen. Projektet blir då att återföra högkulturen till dess biokulturella ursprung, då det spårat ur (både som följd av inneboende möjligheter till urspårning, och som följd av magiska influenser).

  Biokulturen och historien
  Som synes bildar ovanstående text stommen både i en historiesyn och en identitär grundkänsla som är betydligt mer omfattande än något Marx eller Fukuyama kommit med. Vi har våra rötter minst 40.000 år tillbaka i tiden, och när vi är sanna mot oss själva är skillnaden inte väsensdjup mellan oss och de paleolitiska jägarna, grottmålarna, mesoliterna, Leif Eriksson, El Cid, odalsbonden, karolinen eller den Finlandsfrivillige. Det är det som är den Eviga Återkomsten, historiens största stunder och vår biokulturs ädlaste människotyper existerar alltid som en möjlighet i oss själva. Vi har alltid ett val; antingen kan vi härma andra biokulturer och försöka fly från oss själva, vi kan hänga på hiphopklubbar och lägga oss till med tillkämpad rinkebysvenska, eller så kan vi erkänna vilka vi är och finna mening i det faktum att vi för vidare en tradition som är fyrtiotusen år gammal, och sannolikt ännu äldre. Vi kan spotta på våra förfäder och försöka avsluta den biokultur de förde vidare till oss, eller vi kan föra den vidare till våra barn. Valet är vårt.

  För den mer akademiskt lagde bör även det biokulturella perspektivet vara nytt och spännande. I det kan man foga in andra teorier. Man kan följa biokulturens öden under kortare perioder, såsom under kapitalismen. Man kan kombinera den med indisk historiesyn, och se hur den förändrats under de skiftande yugorna (stenåldern tycks ha varit Guldåldern, vi lever i Kali Yugan, Järnåldern). Man kan kombinera den med fysisk antropologi, vilket ger ett än mer omfattande perspektiv.

Similar Threads

 1. Oswald Spengler: The Decline of the West
  By Jack in forum Political Theory
  Replies: 29
  Last Post: Wednesday, June 30th, 2010, 07:06 PM
 2. 'Decline of the West' and 'Prussianism and Socialism' by Oswald Spengler
  By Eccardus Teutonicus in forum Literature & Book Reviews
  Replies: 17
  Last Post: Friday, March 26th, 2010, 09:19 PM
 3. The Oswald Spengler Collection
  By Blutwölfin in forum Literature & Book Reviews
  Replies: 5
  Last Post: Thursday, February 18th, 2010, 12:10 AM
 4. Classify Oswald Spengler
  By Nordgau in forum Anthropological Taxonomy
  Replies: 5
  Last Post: Wednesday, April 1st, 2009, 12:25 AM
 5. Replies: 10
  Last Post: Thursday, May 6th, 2004, 05:38 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •