http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...cle1211652.ece

Norge trenger en ny blasfemibestemmelse som beskytter minoriteter mot hån og hatefulle ytringer, mener advokat Abid Q. Raja.

TH bemerker: Det hadde vært en fin begynnelse om norske menn og kvinner ble beskyttet mot hån, hatefulle ytringer, voldtekter ran og drap, fra asosiale minoriteters side.

Poenget er ikke å innskrenke ytringsfriheten, men å gi den en retning slik at svake grupper ikke føler seg krenket og hånet. Lar vi være, vil motsetningene i det norske samfunnet øke framover, sier Abid Q. Raja til Dagsavisen.

Svake grupper i Norge føler seg svært ofte krenket og hånet av muslimske innvandrere og deres avkom. Lar vi være å gjøre noe med det, vil motsetningene i det norske samfunnet øke.

Han oppfatter Muhammed-karikaturene, som ble trykket i Jyllands-Posten 30. september i fjor og i det norske, kristne Magazinet nylig, som en ren krenkelse av muslimer og deres tro.

Tro har flere betydninger på norsk, <tro> er også et slikt trau som grisene eter av. Så til muslimenes tro sier jeg, " Svinet er og blir et svin, samme hvor gyllen tro det har..."

- Jeg vil ha en ny blasfemibestemmelse som setter grenser for hva slags krenkende ytringer som skal være tillatt å rette mot samfunnets minoriteter, sier Raja.

På tide vi innfører et lovverk i detter landet, som setter grenser for hva slags ubehag som svartinger skal tillates å påføre norske nordmenn.

Professor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo er skeptisk, men mener det er på høy tid å diskutere synet på blasfemi. Loven forbyr allerede i dag trusler og hån mot mennesker på bakgrunn av deres hudfarge, nasjonalitet, livssyn eller seksuelle legning. Ifølge Smith er det viktig at en eventuell skjerping av loven kommer menneskene og ikke religionen til gode.

Når det gjelder advokat Abid Q. Raja, så er han på TV hver gang en muslim er tiltalt for alvorlige forbrytelser, altså omtrent daglig. Han hyler og skriker om kriminelle innvandreres rettigheter, men aldri et ord om deres forpliktelser. Ei flink apekatt som har lært noen av den hvite manns triks. Naturligvis er han degenert gjennom generasjoners innavl, men fungerer fint som "innvandrerkriminelles" egen håndtlanger. Han er noe av det fremste av pakkistansk intelligensia i dette landet. Jeg ler rått!