Nordiska Rikspartiet hävdar på sin site att köttföretagen böjt sig
för kravet från muslimer att alla slaktmaskiner och manuell slakt måste utföras
vända mot Mekka. Bland annat så har Kronfågel böjt sig inför detta krav och stryper numer sina kycklingar vända mot Mekka för att bevara sina muslimska kunder.

BOJKOTTA KRONFÅGEL!

Kronfågel har meddelat att all deras kycklingslakt hädanefter ska utföras enligt islamsk ritual, s.k. halalslakt.


Detta innebär att djuren slaktas genom skäktning, d.v.s. att man skär halsen av djuret och låter det förblöda. En mycket primitiv metod som tillför djuret mycket lidande i form av ångest och smärta under de dryga två minuter det tar för djuret att förblöda!


Därtill kommer slaktmaskinerna att vändas mot Mecka och en muslimsk s.k. religiös expert att övervaka att det hela går "rätt" till. Ett hån mot alla djurvänner, svenskar och icke-muslimer.

Vi i Nordiska Rikspartiet protesterar mot detta! Ända sedan vårt parti grundades 1956 så har vi kämpat mot såväl ritualslakt som plågsamma djurförsök. Vi var först i Sverige att ta upp djurrättsfrågor. Vi är också det parti i Sverige som var först med att kämpa mot islams utbredning i Sverige.


Islam är en primitiv religion med både förakt för djur som kvinnor och vi gör allt för att stoppa deras expansion.Vi anser att islam som är en minoritet inte ska bestämma hur vi ska gå tillväga då djur ska slaktas. Hänsyn till djuren måste gå före främmande religioners läror.


Gör som vi, bojkotta Kronfågel samt varumärkena Danpo, Ivars, Stinas samt Chicky world vilka ingår i Kronfågel Holding och kämpa för att Sverige ska förbli ett europeiskt land utan primitiv syn på såväl människor som djur!
Källa

Här är länk till Radio Kristianstad som säger samma sak, att man trots protesterna ska införa halal-slakten:

Halalslakt blir av trots allt

KRISTIANSTAD. Halalslakten på Kronfågel kommer att komma igång vid årsskiftet.

Kronfågel i Kristianstad hade förberett sig för att slakta på traditionellt muslimskt sätt från och med första juli. Men planen stoppades abrupt. Anledningen är att Kronfågels anläggning i Valla utanför Katrineholm väntar på att bli godkänd för halalslakt från muslimska trossamfundet.
Den halalslaktade kycklingen kommer främst att exporteras. Men det är ett måste för Kronfågel att alla anläggningarna har godkännande från muslimska trossamfundet innan slakten kan börja säger Ernst F Mittag, VD för Kronfågel Holding.
Halalslakten kommer inte att innebära några tekniska förändringar i slakteriet i Kristianstad, svensk lag, med samma djurskyddsregler kommer att följas även där.
Inte heller kommer det att innebära att ny personal anställs, eller att någon av de 60 personer som varslades i onsdags, återanställs.
Genom att utveckla halalslakt i Kristianstad och Valla kommer Kronfågel att utöka sin export. I Danmark har Kronfågel halalslakt på sina båda anläggningar och exporterar kyckling för 800 miljoner kronor, medan Sveriges export är bara 10 miljoner. Men godkännandet av halalslakten i Valla är ett måste innan Kronfågel kan börja exportera, eftersom produkter måste kunna flyttas mellan de båda anläggningarna.
Här är en länk där arbetsledaren på Kronfågel berättar hur det går till:

Halalslakt ska locka nya kunder

KRISTIANSTAD. Från och med den första juli ska Kronfågel i Kristianstad börja med halalslakt, alltså slakt enligt muslimska traditioner. Genom några få förändringar på kycklingslakteriet hoppas man kunna nå ut till en stor grupp muslimska kunder.