Michel Vandenbosch, de voorzitter van de dierenrechtenorganisatie Gaia, reageert boos op het bericht dat de Moslimexecutieve een klacht wil indienen tegen de organisatie wegens aanzetten tot rassenhaat en religieuze opruiing.

Gaia onderzoekt of het een tegenklacht wegens laster indient.

Naar aanleiding van het islamitische Offerfeest had Gaia op 10 januari betoogd voor de zetel van de Moslimexecutieve in Brussel.

De dierenrechtenorganisatie verweet het overlegorgaan dat het zijn achterban onvoldoende had geïnformeerd dat rituele thuisslachtingen verboden zijn.

De Moslimexecutieve kondigde aan een klacht in te dienen tegen Gaia. Het overlegorgaan spreekt van aanzetten tot rassenhaat en religieuze opruiing.

,,Absurd'', zegt Vandenbosch. ,,Het is ons recht op te komen voor de dierenrechten en toe te zien op de naleving van de wet op het dierenwelzijn. De Moslimxecutieve slaat de bal volledig mis. Ons beschuldigen van racisme, dat is volkomen uit de lucht gegrepen. Onze slogan is al jaren: respect voor dieren, ja. Racisme, neen.''

(belga)


Bron: http://www.standaard.be/Artikel/Deta...kelid=G93MQTPE