Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) dient klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht omdat het het logo "Bozar" van het Paleis voor Schone Kunsten (PSK) niet Vlaams genoeg vindt. Sinds eind 2003 richt het PSK zich naar het publiek met het logo Bozar. Verschillende verenigingen van het OVV hebben hun ongenoegen over dit logo laten kennen, zegt het OVV.

Tweetaligheid

"Deze verenigingen werden hiermee rechtstreeks geconfronteerd, onder meer bij het organiseren van bezoeken voor hun leden. We vroegen hierover uitleg aan het PSK, dat daarop afwijzend reageerde. Daarom dienden we klacht in", zegt het OVV woensdag in een mededeling.


Voor de federale culturele instellingen te Brussel geldt een wettelijke verplichting om de tweetaligheid strikt na te leven, stelt het OVV. "Toegepast op de benaming houdt dit in dat een tweetalige instelling in principe twee namen moet hebben. Andere federale instellingen gedragen zich zonder enig probleem naar deze verplichting. Zo wordt gesproken van 'Kunsten-Festival-des Arts', 'De Munt-La Monnaie', het `Plein-Open-Air' en dies meer", aldus het OVV. Als de tweetalige instelling toch kiest voor eenzelfde naam in beide talen, moet ze er zorg voor dragen dat deze unieke naam zo veel als mogelijk overeenstemt met de officiële benaming in de beide talen, stelt het OVV. Het PSK onttrekt zich, door het gebruik van de benaming BOZAR, aan deze wettelijke verplichting, luidt het.


Marketingnaam

Het PSK vindt het vreemd dat de polemiek, die al dateert van maart, nogmaals opgerakeld wordt. "Bozar is ons kwaliteitslabel, ons cultuurmerk en wordt enkel als marketingnaam gebruikt. Het Paleis voor Schone Kunsten refereert naar de fysieke aanwezigheid van het gebouw, waar ook culturele evenementen van andere organisaties plaatsvinden", zegt communicatie- en marketingdirecteur Leen Gysen. Ze benadrukt dat de raad van bestuur volledig achter deze strategie staat en dat er over deze zaak veelvuldig contacten zijn geweest met het OVV en Vlaamse verenigingen.


Bron: http://www.hln.be/hln/cch/det/art_147579.html