Held met de blonde haren
en met het zware zwaard:
wij waren, ach wij waren
uw daad niet waard.

Strijdend tot het laaste,
bezwijkend, offergroot?
Neen! Zwart onheil wies ons
uit eigen schoot.

Wij sloegen ons zelve aan stukken
door nijd, die zo bitter is.
Tegen de speer in den rug is
niemand gewis.

Ach, waarom als een Siegfried geboren
wordt, wast ook Tronjes getij...?
Wee ons, wij verdelgen ons-zelf en
het rijk erbij.


JOSEF WEINHEBER