Wij durven voor het volk der lage landen de vrijheid opeisen, zichzelf te zijn in onaanrandbare gaafheid... Het heeft geen zin van ons Duitsers te maken. Wat wij zijn willen is; vrienden, getrouwen van Duitsland omdat eenzelfde bloed in ons werkt en wij schouder aan schouder, elk overeenkomstig het eigene volkswezen, datgene moeten dienen, wat ons gemeenzaam is en wortelt in ons Germaans-zijn. Onze medewerking tot het grote zal daarmee beginnen, dat wij ons volk herstellen in de gaafheid, in de algehelen, onverkorten luister van zijn alouden wezensadel. Zo immers, en zo alleen, zullen wij het mogelijk maken voor ons volk, volwaardig zijn taak te vervullen in de kring van hen, die daar aantreden om onder leiding van Duitsland het duizendjarige rijk te scheppen van vrede en gerechtigheid door volkse orde.Wij zijn overtuigd dat elk volk zijn volksherstel op eigen wijze, overeenkomstig met zijn eigen karakter, zijn eigen traditie en bestemming moet aanpakken en volvoeren.Onze geestelijke unie met holland - Eenheid van kultuur tussen alle volken van Dietsen stam: Vlaanderen - holland - Zuid-afrika