Results 1 to 1 of 1

Thread: Kraken als actiemiddel

 1. #1
  Senior Member

  Join Date
  Jul 2003
  Last Online
  Tuesday, March 13th, 2018 @ 10:14 AM
  Status
  Prolonged Absence
  Ethnicity
  Dutch
  Gender
  Posts
  2,668
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  24
  Thanked in
  22 Posts

  Post Kraken als actiemiddel

  Kraken als actiemiddel?
  Experiment geslaagd!


  Het is voor een politieke beweging van belang steeds op nieuwe manieren de weg voorwaarts te vinden. In december 2000 besloot een groep activisten uit Eindhoven een – voor de nationalistische beweging – onbekend actiemiddel uit te proberen: kraken. Nu, ruim anderhalf jaar later, hebben de nationalisten de smaak te pakken. Het experiment is meer dan geslaagd! Daarom willen wij met dit artikel een impuls geven aan alle gebonden of vrije krachten uit de volkstrouwe beweging om hetzelfde te doen: ga kraken!

  Nieuwe methoden blijven nodig
  Of de nationalistische beweging in haar analyses er nu zelf voor kiest of niet, wij kunnen niet anders dan niet alleen problemen binnen het heersend systeem onderkennen en bestrijden, maar ook moeten we het gehele systeem op zichzelf als probleem zien. Want ook de meest conformistische nationalist moet ondertussen begrepen hebben dat het systeem ook niet alleen problemen binnen het nationalisme ziet, maar het nationalisme ansich als een probleem ziet. Een beweging die ageert vanuit zo’n diametrale opstelling tegenover een heersend systeem, moet tóch oppassen niet ingekapseld te worden. Het systeem zal steeds proberen de methoden van onze beweging te conformeren en vervolgens te controleren. Om op die manier de revolutionaire springlading te ontmantelen en om zo –in feite- enkel een lege huls over te laten. Hierbij is de partijpolitieke methode wel het meest overtuigende voorbeeld van een lege huls. Maar ook andere methoden lijken langzamerhand steeds verder ontkracht door de geraffineerde wijze waarop het systeem ze weet te conformeren en controleren. Zoals toegelaten demonstraties op afgelegen industrieterreinen. Een actiemiddel dat binnen de nationalistische beweging onbenut is gebleven, is ‘kraken’. ‘Kraken’, ofwel het bezetten van een woning nadat het meer dan een jaar leeg staat, is nooit als strijdmiddel ingezet. Verdwaalde nationalisten hebben misschien in het verleden ooit in een kraakpand gewoond, maar er is nog nooit gekraakt om eigen onafhankelijke, politieke ruimte te veroveren. Wij dachten “waarom niet?” en hebben het geprobeerd. Wie niet waagt, die niet wint!

  Maar... kraken is toch links?
  Vele nationalisten trekken een vies gezicht als ze aan kraken denken. Want dan denken ze aan ongewassen punkers die rustig hun gang kunnen gaan in hun panden, die graag een relletje trappen. Want kraken is toch links? Om te beginnen zijn wij allang niet meer geïnteresseerd in een afgebakend links-rechts denken. Het links-rechtsschema belemmert alleen onze aktieradius en ons zelfbeeld. Wie ‘links’ of ‘rechts’ denkt en handelt, houdt zich aan de grenzen van de algemene consensus over wat ‘rechts’ of ‘links’ is. Een algemene consensus die vooral gedragen en gepropageerd wordt door het systeem en andere anti-nationale krachten. En uiteindelijk laat je dus je vijanden vertellen wat je mag doen en wat je moet laten. Een fatale denkfout dus! Als iets ‘links’ zou zijn, is het voor ons geen afrader, eerder een uitdaging. Waarom zou het iets zijn waar wij ons als volksgezinden niet mee bezig zouden moeten houden? Waarom wordt het ons ontzegt, omdat wij ‘rechts’ zouden zijn? Vervolgens kan er alleen een zakelijke analyse volgen die de voor- en nadelen als middelen in de nationale bevrijdingsstrijd moet afwegen, onafhankelijk van ‘links’ of ‘rechts’.

  Eigen ruimtes veroveren
  Welke nationale aktivist weet niet hoe moeilijk het voor ons is een ruimte te verkrijgen voor politieke activiteiten? Elke vergadering, informatieavond of kameraadschapavond lijkt soms wel een geheimzinnige puzzeltocht om er maar voor te zorgen dat het systeem de bijeenkomst niet zal verhinderen. Want al is de zaaleigenaar nog bereid je een ruimte te laten huren, dan zal de burgemeester hem wel ertoe dwingen om het af te blazen. En indien de burgemeester het nog niet weet, zal het rode voetvolk van het systeem, de antifa, hem er wel op attenderen. Maar wat als we de lokatie zelf in beheer hebben? Wat als het systeem geen zaaleigenaar onder druk kan zetten? Daarmee vervalt meteen één groot repressiemiddel tegen de nationale krachten, namelijk de ontzegging van (semi)publieke ruimtes om ons te ontplooien. Voor ons is kraken dan niet zo zeer gemotiveerd door woningnood, maar veel eerder vanuit de politieke noodzaak ons recht op verzameling en vergadering op te eisen. In een pand onder eigen beheer heeft het systeem niks tot bar weinig te zeggen. Men zou een pand ook kunnen kopen, maar welke nationalistische groep heeft daar het geld voor? Wie kraakt betaalt geen hypotheek en geen huur. Dus de kosten zijn bijzonder laag. Een pand onder eigen beheer kan permanent benut worden en daarmee ook als kantoorruimte voor een organisatie dienen. Er kunnen kulturele activiteiten voor jongeren worden georganiseerd, wij kunnen eindelijk beginnen de basis uitbouwen die we nodig hebben. Er zijn dus genoeg voordelen om het kraken bijzonder aantrekkelijk te maken. Maar natuurlijk zijn er ook nadelen. Zo heb je weinig zekerheid over de duur van je verblijf in het pand, wanneer moet je eruit? Maar als je dat vergelijkt met de huidige situatie voor 99% van de volksgezinde krachten in Nederland, is het nogal altijd beter dan wat ze nu hebben: niks. Een ander nadeel is de ‘beeldvorming’ over krakers. Een beeld dat te danken is aan het linkse deel der krakers. Maar vele doorgewinterde nationalistische aktivisten zullen de angst voor een negatieve beeldvorming al snel kunnen relativeren. Want we worden toch nooit de lieverdjes van de systeempers of wij nu kraken of niet. En daarbij maak je het beeld nog altijd zelf, wij als volksgezinden staan toch zo apart binnen de ‘kraaksien’ dat mensen ons niet op één hoop zullen gooien. En dan ligt het aan je eigen doen en laten, hoe netjes of onguur de beeldvorming zal zijn. Dus na alle voor en tegens op een rijtje gezet te hebben, leek het ons meer dan het proberen waard.

  De voorbereiding
  Toen er besloten was een kraak te zetten, viel ons oog al snel op een groot verlaten militair terrein in Eindhoven. Het terrein en de gebouwen waren al 2 jaar niet meer gebruikt. Het betreft hier de achterkant van de voormalige Constant Rebequekazerne in Eindhoven. De laatste keer dat de gebouwen gebruikt waren, was voor de Endemol-reeks “Combat” en later nog even als verdekte uitvalsbasis van een ‘Pluk ze team’ van de politie. Nu we ons object hadden gevonden, moesten we nog een hoop uitzoeken. Maar gelukkig konden we via de linkse ‘Kraakhandleidingen’ al de meest nodige kennis op doen. Voor de meer specifieke vragen hebben we ons (anoniem) gericht aan het links onderzoekscollectief SPOK (Spekulatie Onderzoeks Kollektief), zo brutaal als we zijn. Nadat al onze vragen (door links) beantwoord waren, gingen we opzoek naar een advocaat. We wilden, bij onze eerste kraakaktie, extra veilig spelen en vroegen een bevriende advocaat om bij de kraak aanwezig te zijn. Dit ter geruststelling van onze aktivisten, maar ook ter intimidatie van de politie. Omdat kraken door nationale krachten vaak eerder uit politieke noodzaak gebeurt dan uit woningnood, is het vinden van bewoners vaak het grote probleem. Alle aktivisten hebben al een woning en de meesten missen vaak de revolutionaire houding om toch de stap te zetten om hun comfortabele woning op te zeggen voor een kraakpand. Maar gelukkig konden wij op genoeg aktivisten rekenen die het pand zouden gaan bewonen.

  De kraak
  De kraak zelf, op 2 december 2000, verliep soepeler dan verwacht. Na het doel gekraakt te hebben werd de politie gebeld om bewoning te komen constateren. Pas enkele uren later kwam er een busje van de KMar (Koninklijke Marechaussee), deze laksheid zijn we vaker tegen gekomen bij andere kraakakties. De platte petten van de KMar deden nog een poging tot intimidatie; “we komen vanavond wel terug met een ploeg”, maar de zelfverzekerde aktivisten lieten zich niet van de wijs brengen. Nadat de KMar het terrein weer verlaten had kon de kraak als geslaagd beschouwd worden. Als je dit eenvoudig in de oren klinkt, dan is het alleen omdat kraken ook eenvoudig is! Het veroveren van een eigen ruimte voor politieke zelfontplooiïng is eenvoudig!

  Tegenwerking
  Gezien deze kraak een politiek brisante onderneming was, kozen wij voor een zeer voorzichtig profileren van het kraakpand. Daarom werd besloten in eerste instantie het nationale karakter van de kraakgroep niet openbaar te maken. Hierdoor zouden we rustig in de luwte kunnen uitbouwen. Maar als je eenmaal door deze beginsituatie heen bent, is gebleken dat de ergste tegenwind alleen maar de vastberadenheid van de militanten doet toenemen. Aan deze tegenwerkende, reactionaire krachten, vanuit het hele politieke spectrum, van gemeente, antifa tot aan (persinformant) Constant Kusters, willen wij niet veel woorden vuil maken. Wij kunnen alleen concluderen dat het inderdaad bij tijd en wijle moeilijk kan zijn, maar dat uiteindelijk de kraakploeg -en de vaste kern van kameraden er om heen- er vastberadener van zijn geworden. Eén gevolg is bijvoorbeeld dat Eindhoven nu de meest aktieve en bereidwillige anti-antifaploeg van Nederland heeft!

  De resultaten
  Natuurlijk gaan wij hier niet al onze aktiviteiten en resultaten voor Jan en alleman uit de doeken doen. Laat CIDI, Jaap van Donselaar, Kafka, de gemeente en de politie maar gissen, wij hebben er niks aan hen een blik in ‘onze keuken’ te gunnen. En wie af wil gaan op de bronnen van Kafka/Japie/Monitor Racisme (AIVD) zal bedrogen uitkomen, er wordt veel gegokt, veel verkeerd gegokt en nog meer onzin verkocht! Om ons experiment te kunnen analyseren kijken we weer even naar de voornaamste reden voor de kraak: het uitbouwen van een (semi)publieke ruimte in eigen beheer voor politieke aktiviteiten. Dit doel is ruimschoots gehaald. Wij hebben in het afgelopen anderhalf jaar vele bijeenkomsten, info-avonden, feesten e.d. georganiseerd in onze kraakpanden, zonder noemenswaardige problemen van gemeente of politie. Het is een ware verademing om een bijeenkomst te kunnen organiseren, waarbij je zekerheid hebt over de lokatie. De lokatie hoeft niet geheim gehouden te worden en als de politie zou komen heb je ’t recht ze niet binnen te laten. Hierdoor komt ‘(semi)publieke’ karakter van de ruimte ook steeds meer tot zijn recht. Want de ontmoetingen in deze ‘vrije sfeer’ zijn “laag drempelig” en blijken dan ook meer mensen te trekken. Deze situatie is geheel nieuw voor een nationalistische organisatie in Nederland en kan werkelijk als bevrijdend worden gekenmerkt. Dit is een machtspositie, de macht over je eigen ruimtes, die iedere nationalist die dit leest kan veroveren! Alles wat je nodig hebt is een pand en bewoners, de rest komt vanzelf!

  Kraak je vrij!
  Er blijken dus genoeg redenen te zijn om het kraken in te zetten als middel in onze strijd. We mogen dit machtige middel niet laten liggen. Elke revolutionaire groep die dit negeert, laat een kans liggen om daadwerkelijk vooruitgang te boeken en brengt zichzelf schade toe. Inmiddels hebben wij de smaak te pakken en al redelijk wat kennis en ervaring vergaard om deze strijdmethode voort te kunnen zetten. Dit geeft de zekerheid dat bij een mogelijke uitzetting, wij zeker binnen een maand een nieuw pand tot onze beschikking zullen hebben, daar zijn wij van overtuigd. Wij zouden niks liever zien dan dat andere nationale krachten ook over gaan tot kraken. Daarom bieden wij ook theoretische en praktische hulp aan andere groepen die hun eigen vrijplaats zouden willen creeëren. Dus neem kontakt met ons op en wij verzekeren je dat je binnen afzienbare tijd een eigen ruimte zult hebben, mits je zelf de bewoners regelt. Dus wie nu niet kraakt, zou beter moeten weten. Durf zelf de stap te zetten en kraak je vrij!

  Jong Verzet Brabant
  Last edited by Siegfried; Saturday, May 28th, 2005 at 09:22 PM.

Similar Threads

 1. Cohen Favoriet Als Premier
  By Bernhard in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 4
  Last Post: Saturday, May 15th, 2010, 10:16 PM
 2. Deutsch als Weltsprache?
  By Frans_Jozef in forum The German Countries
  Replies: 13
  Last Post: Friday, March 13th, 2009, 02:36 PM
 3. Kraken captured by Japanese scientists.
  By ladybright in forum Natural Sciences & Environment
  Replies: 5
  Last Post: Sunday, December 24th, 2006, 06:59 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •