De taal is de band onzer eenheid en het pand van ons volksbestaan.