http://www.nsv.be/

"Geliefd of gehaat, bekend of berucht, iedere (oud-)student heeft wel zijn mening over de Nationalistische Studentenvereniging. Graag bieden wij u de nodige info aan om zelf je mening te vormen.

De Nationalistische Studentenvereniging (NSV) is de enige radicale Vlaams-nationalistische studentenvereniging met afdelingen in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven. Onze werking steunt op drie pijlers: actie, vorming en studentikoziteit.

Studentikoziteit: de NSV houdt zich aan de aloude studententradities zoals beschreven in de codex. De doop is ludiek en niet smerig. Regelmatig worden cantussen georganiseerd. Door het organiseren van vormingsavonden laten wij onze leden kennismaken met de diepere achtergronden van de Vlaamse Beweging en onze standpunten. Door middel van acties treden we met onze standpunten naar buiten. De nationalistische student neemt dan ook actief deel aan acties en betogingen.

Als je interesse hebt in de NSV en je wil meer te weten komen over onze activiteiten neem dan zeker contact met ons op!

Deze webstek zal je wegwijs maken in alles wat een NSV'er of sympathisant nodig heeft. Veel plezier ermee!

Ut vivat, crescat, floreat!"