Det är omöjligt att samexistera med vänstern

GRUNDLAG IDEOLOGI REGIONALISM november 18, 2019 Johan Simu´

Jag läste nyligen HAXs inlägg om federalism som lösningen på våra politiska problem [1].
Låt oss anta att nationen Sverige bara ägnar sig åt ett litet fåtal saker som lämpligast hanteras gemensamt. Som ett yttre försvar. Och att upprätthålla de mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheterna.

Det mesta annat skulle kunna beslutas och skötas på regional och lokal nivå. Och varje beslut bör då fattas så nära dem det berör som möjligt. Decentralisera, helt enkelt.
Då skulle vi få ett Sverige med regionala skillnader. På vissa platser skulle det råda en genuint borgerlig politik. På andra skulle socialism och en omfattande välfärdsstat gälla. På något håll kanske man till och med skulle tillämpa direkt frihetliga principer.

Jag tänkte länge på samma sätt, låt oss dela upp samhället och så får alla leva ifred med människor som tänker likadant. Det är en estetisk och tillfredställande lösning ur en libertariansk synvinkel och det är just därför det är en lösning som aldrig kommer fungera. Vad menar jag egentligen med det? Jo just det faktum att det är tillfredställande ur en libertariansk synvinkel är problemet, det är nämligen inte en tillfredställande lösning ur någon annan synvinkel, i synnerhet inte ur en progressiv synvinkel. [...]

https://fridebatt.se/det-ar-omojligt...-med-vanstern/