Results 1 to 5 of 5

Thread: Nationalisten tegen globalisering

 1. #1

  Arrow Nationalisten tegen globalisering

  Nationalisten tegen globalisering

  Inleiding

  Verscheidene nationalistische militanten hebben besloten zich te groeperen in een actiecomité onder de naam "Nationalisten tegen globalisering". Daarmee heeft het de bedoeling een aantal legale, vreedzame acties te voeren in de rand van de Europese vergaderingen, die in België zullen doorgaan, en dit naar aanleiding van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

  De samenwerking tussen de personen onderling voor dergelijke acties beperkt zich strikt tot de strijd tegen globalisering. Daarbuiten behouden eventueel deelnemende groepen en organisaties hun volledige onafhankelijkheid, en kunnen ze niet verantwoordelijk worden geacht voor de daden, en/of ideologische posities van andere groepen en individuen wat betreft andere onderwerpen.

  De deelnemende personen/ organisaties aan het comité steunen en onderstrepen enkel de volgende platformtekst.
  Waarom zijn wij tegen de globalisatie?

  Als nationalistische militanten, die de strijd voor identiteit niet opgeven, willen wij oppositie voeren tegen de globalisering.

  Wij zijn van mening dat onze nationalistische visie op de wereld in strijd is met de mondialisering van de economie, die op termijn zal leiden tot iemand zonder cultuur, die tegelijk overal en nergens nog thuis is, en die heel makkelijk beïnvloedbaar is zowel ideologisch, maar ook als consument.

  De globalisering is het ultieme middel om de economische machten, en zij alleen, de politieke agenda te laten bepalen. Wij zijn echter van mening dat het de politiek zelf moet zijn die de economie dient te dirigeren en dat op basis van de grondwet en democratische verkiezingen.

  Wij kunnen principieel niet aanvaarden dat multinationals zomaar het recht hebben zich te delocaliseren wanneer ze maar willen met als enige doel meer winst te maken en dit zonder enige controle of respect voor het menselijke individu.

  Het liberale model beweert dat grenzen schadelijk zijn voor de handel; dat het systeem van sociale en syndicale maatregelen de markten ontregelen; en dat zonder staatsinterventie de economie een evenwicht zou vinden dat ten goede komt aan alle landen.

  In werkelijkheid is dit een zinsbegoocheling. De vrije markt veroorzaakt enorme ongelijkheden tussen arme en rijkere landen. Het kapitalisme weet deze situatie uit te buiten. De armste landen leveren namelijk volop en overvloedig goedkope arbeidskrachten, die overgeleverd worden aan de willekeur om tegen een hongerloon in de illegaliteit te gaan werken. Ook is er de invoer van de grondstoffen uit de ontwikkelingslanden, die tegen een spotprijs worden aangekocht. In de rijke landen wordt deze massa goedkope arbeidskrachten gebruikt om de lonen van de eigen arbeiders te drukken. Zo beschikt de directie over twee troeven, wanneer werknemers om loonsopslag vragen. Ofwel kan men nieuwe immigranten laten overkomen, die bereid zijn tegen een lager loon te werken. Ofwel kan men dreigen met delocalisatie.

  Maar evengoed dulden we niet langer de hypocrisie van aanhangers van de mondialisering die zich tegen racisme verzetten maar wel toelaten dat bepaalde multinationale ondernemingen duizenden mensen aan de andere kant van de wereld uitbuiten (toestanden die doen terugdenken aan de 19e eeuw in Europa), en dat dit alles gebeurt onder het mom van "vrije markt".

  Wij hebben ook onze bedenkingen bij de globalisering omdat ze in onze ogen niet meer is dat een aangepaste, modernere versie van het internationalisme. Deze tendens betekent namelijk in de eerste plaats het verdwijnen van de nationale grenzen, om in een volgende fase de identiteit van de verscheidene volkeren te laten vervagen. Wij willen niet verworden tot wat vandaag vaag wordt omschreven als een wereldburger, iemand zonder identiteit of ziel. Als nationalisten zijn we trots Vlaming te zijn en wensen die ook in de toekomst te blijven.

  Maar onze strijd mag niet verward worden met die van extreem-links, veelal een groepje beroepsbetogers die zich over enkele jaren toch inpassen in het sociaal-democratische systeem.

  Dit vermeende verzet van extreem-links tov de globalisering is immers niet meer dan een poging om de gevoelens van afkeer bij de bevolking te kanaliseren en op termijn te neutraliseren.

  De enige ware tegenstanders van de globalisering zijn de nationalisten, die al sinds jaar en dag het aan de gang zijnde proces aan de kaak stellen dat ertoe geleid heeft dat vandaag de mondialisering een feit is.
  Tien alternatieven voor de globalisering:

  1.

  De Europese landen moeten de financiering stopzetten van internationale organisaties zoals de VN, IMF,… Het zijn namelijk deze instellingen die de ideologie concreet vorm geven en er de verdediging van opnemen.
  2.

  Europa dient meer aandacht te besteden en meer middelen vrij te maken voor de verdediging en promotie van de Europese talen en culturen.
  3.

  Behoud van de nationale munten, wat tegelijk betekent dat het project Euro dient gestopt te worden.
  4.

  Verdere samenwerking van de Europese landen in een confederaal verband om zo tot een economische grootmacht uit te groeien die in staat is het hoofd te bieden aan de VSA en Japan.
  5.

  Opdrijven van de productie in Europa in cruciale sectoren (bvb. landbouw) om zo minder afhankelijk te zijn van andere economische machten zoals Japan en VSA.
  6.

  Ontmoediging van delocalisering door het uitvaardigen van boetes en concrete sancties voor multinationals die de regels overtreden.
  7.

  Op nationaal vlak moet een eind komen aan de fiscale verstikking van de KMO's, zodat deze aan een herstel kunnen werken. Importproducten die de nationale economie bedreigen, kunnen wel zwaarder belast worden.
  8.

  Hernemen van de controles aan de Europese en nationale grenzen tegenover niet-Europese onderdanen en het minder eenvoudig maken van de voorwaarden om hier te verblijven.
  9.

  Een halt toeroepen aan het afhankelijk maken van Europa's beleid aan dat van de VSA.
  10.

  Opheffing van de NAVO die niet langer meer een defensie-organisatie is, maar een manier om de VSA in Europa militair te vertegenwoordigen.

  Welk alternatief stellen wij voor?

  Om een eind te maken aan het globaliseringsproces, stellen wij ook een alternatief voor. In plaats van de wereld voor te stellen als een immense eenheidsmarkt, moet men tenderen naar zogenaamde kernen. Deze geopolitieke gehelen zullen bestaan uit landen die in eerste instantie voorkeur geven aan interne handel, vervolgens aan handel met landen uit haar omgeving en tenslotte aan landen uit een andere kern. Concreet zien we drie van dergelijke kernen: de Europese Unie, de NAFTA (VSA, Canada en Mexico) en Japan, aangevuld met de Aziatische ontwikkelingslanden. Om iets van invloed te verwerven, mogen deze kernen zich niet louter beperken tot economische samenwerking, maar is ook een politieke structuur noodzakelijk. Deze moet hen de nodige middelen geven om diplomatiek en militair tussen te komen, maar ook de nodige technische en financiële steun te verschaffen.

  Deze verschillende kernen moeten in de eerste plaats voldoende groot zijn om te beschikken over voldoende primaire grondstoffen om niet te moeten afhangen van andere grootmachten. Het is immers zo dat diegene die de ontginning van primaire grondstoffen en energiebronnen controleert, indirect ook de prijs van haar concurrenten kan bepalen (cf. OPEC). Het is in dat geval dan ook mogelijk haar wil op te leggen aan andere landen. Een einde hieraan brengen, kan in de toekomst meteen ook heel wat oorlogen vermijden.

  De globalisering vandaag heeft als enige doel het cumuleren van een steeds groter kapitaal. Het is daarom nodig om een dergelijk uitgangspunt te verlaten en te ijveren voor een economie die de mens terug centraal stelt.

  Een nationalistisch economisch beleid is niet blind voor het winstprincipe, maar schuift ze echter op de tweede plaats. Belangrijker is dat eerst wordt nagegaan of een bepaald product ter plaatse kan worden gemaakt, zelfs als dit duurder blijkt dan deze te importeren. Op die manier verzekert men zich van werkgelegenheid en van het feit dat de kennis terzake hier blijft.

  Eveneens komt dit onze onafhankelijkheid ten goede. Wie toegeeft om meer winst te maken of om competiviteitsredenen en voor een deel van zijn behoeften aangewezen blijft op het buitenland, wordt zonder het te weten verplicht verder te blijven importeren, gezien hijzelf niet meer over de mogelijkheid beschikt het zelf nog te doen. Wat meer "economisch nationalisme" kan dan ook de vrijheid en onafhankelijkheid van een natie enkel maar ten goede komen.

  Een nationalistisch economisch beleid is erop gericht om hetgeen in een land beschikbaar is aan potentieel (ook menselijk) zoveel mogelijk te ontwikkelen. In een op winst gerichte economie, heeft een ondernemer er soms baat bij om de productie in te krimpen of nieuwe technieken uit te stellen. Voorbeelden als Microsoft tonen aan dat het voor bedrijven met een monopolie soms voordeliger is de prijzen kunstmatig hoog te houden en innovatie te vertragen om zo hun gunstige positie in stand te houden.

  Vandaar dat het aangewezen is dat de economie ook op nationaal vlak deels gecorrigeerd wordt. Een economie is namelijk meer dan het maximaliseren van winst. Ze heeft namelijk voor alles de taak om de mens te helpen zich te ontplooien. De economie kan daarvoor de middelen vrijmaken, de mens kan dan zien wat hij ermee doet. In plaats van louter materieel genot is het ook belangrijk dat de mens zijn creativiteit en vrijheid kan botvieren. Samenvattend kunnen we stellen dat de economie de nationale belangen dient te laten primeren boven zuiver winstbejag. Vandaar dat een derde weg moet worden gevonden tussen het communisme, dat bewezen heeft een gruwelijke utopie te zijn, en het liberalisme.

  http://www.vjm.cc/ntg/index.htm

 2. #2
  Member

  Join Date
  Mar 2004
  Last Online
  Friday, October 2nd, 2009 @ 11:52 AM
  Ethnicity
  Flemish
  Subrace
  Don't know
  Country
  Belgium Belgium
  Gender
  Politics
  anarcho-ethno-ekologist
  Posts
  19
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts

  Post Re: Nationalisten tegen globalisering

  Vergis ik mij of hebben de Nationalisten tegen Globalisering al zo'n twee jaar geen teken van leven meer gegeven?

 3. #3

 4. #4
  Member

  Join Date
  Mar 2004
  Last Online
  Friday, October 2nd, 2009 @ 11:52 AM
  Ethnicity
  Flemish
  Subrace
  Don't know
  Country
  Belgium Belgium
  Gender
  Politics
  anarcho-ethno-ekologist
  Posts
  19
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  0
  Thanked in
  0 Posts

  Post Re: Nationalisten tegen globalisering

  Geheel vrijblijvend: onze eigen (virtuele?) groupuscule: http://groups.yahoo.com/group/AnarchoEthnoEko/

  Altijd welkom.

 5. #5

Similar Threads

 1. Blog Vrije Nationalisten NB
  By Maalder in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 0
  Last Post: Tuesday, March 8th, 2011, 01:40 PM
 2. Groene Nationalisten Weblog
  By Maalder in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 2
  Last Post: Saturday, December 11th, 2010, 01:24 PM
 3. Friese Nationalisten Kapen EdNijpels.nl
  By Chlodovech in forum Netherlands & Flanders
  Replies: 0
  Last Post: Wednesday, January 4th, 2006, 02:42 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •