Results 1 to 3 of 3

Thread: Grafzerkje

 1. #1

  Post Grafzerkje

  http://home.planetinternet.be/~buermans/grafzerkje.htm  Grafzerkje


  Wie zijn wij

  Grafzerkje is in 2001 ontstaan uit een groep van personen met interesse voor kerkhoven en begraafplaatsen. De Grafzerkjes bezoeken op geregelde tijdstippen, één maal om de twee maand, één of twee binnen- of buitenlandse dodenakkers. Gevraagd naar de ideale dag opteerde een meerderheid voor "zaterdag". Door het voorstel om steeds op een vaste dag de rondleidingen te laten doorgaan is er na overleg geopteerd voor de 4e zaterdag van de oneven maanden. In 2003 zijn dat: 25 januari, 22 maart, 24 mei, 26 juli, 27 september en 22 november. Wegens de mogelijkheid tot minder goed weder wordt normaliter in het voor- en najaar slechts één begraafplaats bezocht. Het is de bedoeling om ook maar éénmaal per jaar over de landsgrenzen te stappen of éénmaal naar het Walenland te trekken.

  De Grafzerkjes betalen geen lidgeld. Er wordt momenteel 5 euro per rondleiding per persoon gevraagd. Daarvan wordt de gids betaald en per rondleiding wordt er 5 euro onkosten aangerekend. Momenteel is die 5 euro te weinig om de onkosten in zijn algemeenheid te dekken, maar binnen afzienbare tijd is dat misschien te veel daar er dan minder telefoononkosten en dergelijke te dragen zijn. Gidsen vragen tussen de 45 en 75 euro. Het overschot in kas kan aangewend worden om eventuele kleine tekorten aan te vullen.

  Normaal wordt er bij elke rondleiding een Nieuwsbrief aan de deelnemers gegeven. Daarin staan, naast een uitgebreid programma met wegwijzer voor de volgende rondleiding, een aantal tips, boeken en weetjes.

 2. #2

  Post Re: Grafzerkje

  Schoonselhof Antwerpen


  Dankzij het initiatief van de Antwerpse Schepen voor Cultuur Frans Van Kuyck werd het Schoonselhof in 1911 door de stad verworven om te dienen als laatste rustplaats voor de doden. Daarvoor had het domein al een rijke geschiedenis. De naam Schoonselhof zou afgeleid zijn van Jan van Wilrike, gezegd van Sconsele (1319). Eertijds zou er, nabij de Schansvelden, een hoeve genaamd Sconsele bestaan hebben. Sconsele zou staan voor "schoon", mooi en "zele" voor huis of moerassige, vochtige grond. Het eigenlijke kasteel Schoonselhof was aanvankelijk een "huis van plaisantie", in de 16e eeuw een buitenverblijf van in Antwerpen gevestigde, vermogende kooplieden, en het domein lag in de heerlijkheid Wilrijk. Sinds 1540 kende het Schoonselhof een twintigtal eigenaars. In 1871 wordt Julius Moretus de laatste kasteelheer van Schoonsel. Hij sterft ongehuwd in 1911 en de stad Antwerpen koopt het landgoed van 84 hectare voor 806 799,10 frank en 58 000 frank beschrijvingskosten en bestemt het tot begraafplaats.

  De aankoop was het onrechtstreeks gevolg van een decreet van keizer Jozef II. Dit edict van 26 juni 1784 maakte een einde aan begravingen in kerken en op kerkhoven. De nieuwe begraafplaatsen dienden buiten de stadskern opgericht. Het Groenkerkhof, thans Groenplaats, verdween, Stuivenberg, nu Stuivenbergplein, werd ingericht als stedelijke begraafplaats, Kiel als parochiale. Sint Willibrorduskerkhof en Sint Laurentiuskerkhof bestonden al. Sint Willibrorduskerkhof verdween in 1886 gedeeltelijk, toen de nieuwe kerk werd opgetrokken, en werd volledig ontruimd in 1891. Sint Laurentiuskerkhof, daterend van begin 18de eeuw, verdween eveneens eerst gedeeltelijk en werd in 1928, wanneer de Sint Laurentiuskerk opnieuw vergroot werd, volledig gesloten. Stuivenberg werd gesloten op 1 januari 1875, maar het duurde nog tot 1895 vooraleer de begraafplaats volledig opgeruimd werd. Vanaf 1875 nam Kiel de rol van de gesloten stedelijke begraafplaats Stuivenberg over. De Kielbegraafplaats werd op 1 juni 1936 voor begraving gesloten. Op 14 juni 1952 werd het opengesteld als park.

  Op 8 augustus 1914 worden militaire ereperken aangelegd. De eerste die op het Schoonselhof begraven werd, op 29 augustus 1914, was een Duits soldaat. Sinds 1 september 1921 is Schoonselhof een openbare begraafplaats.

  Schoonselhof Antwerp


  Thanks to the initiative of the alderman of culture Frans Van Kuyck the Schoonselhof was acquired by the city of Antwerp in 1911 to serve as the last resting place for the deceased. Before that time the domain had already a rich history. The name Schoonselhof is said to originate from Jan van Wilrike, said of Sconsele. (1319) Formerly, close to the schansfields there should have been a farm, named Sconsele which should mean "schoon" (beautiful) and "zele". (house or marshy, swampy ground) The original castle Schoonselhof was initially a house of pleasure, a country house for the traders who lived in Antwerp in the 16th century. The domain was situated in the manor of Wilrijk. Since the year 1540 the Schoonselhof has seen 20 owners. In 1871 Julius Moretus becomes the last master of the castle of the Schoonselhof. When he died a bachelor in 1911 the city of Antwerp bought the 84 hectare estate for the sum of 806 799 francs to use it as a cemetery.

  The acquisition was an indirect result of a decree from emperor Jozef II. This edict, dated 26th of june 1784, put an end to interment in churches and churchyards. The churchyards had to be located away from the centre of the city. The Groenkerkhof (Green churchyard), now the Groenplaats, Stuivenberg, now Stuivenbergplein (square Stuivenberg) became the municipal cemetery, Kiel became the parochial cemetery. Saint Willibrordus cemetery and Saint Laurentius cemetery existed already. Saint Willibrordus disappeared partly in 1886, when the new church was constructed. In 1891 came its existance to an end. Saint Laurentius cemetery, dating from early 18th century, also partly disappeared and was finally closed in 1928, when Saint Laurentius cemetery expanded again. Stuivenberg was closed on January 1st 1875 but it lasted till 1895 before the cemetery was definetely closed. As from 1875, Kiel took over the function of the closed Stuivenberg cemetery. The Kiel cemetery was closed for interment in 1st of June 1936. The 14th of June 1952 it became a public park.

  On August the 8th 1914 military parks of honour are created. The first person to be buried at the Schoonselhof was a German soldier. (in August 29th 1914) Since September 1st 1921 the Schoonselhof is a public cemetery.

  http://home.planetinternet.be/~buerm...lhofengels.htm

  http://home.planetinternet.be/~buerm...hoonselhof.htm

 3. #3

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •