Results 1 to 7 of 7

Thread: Latinska Citat

 1. #1
  Senior Member

  Join Date
  Dec 2002
  Last Online
  Monday, December 11th, 2006 @ 02:51 AM
  Gender
  Posts
  2,314
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  6
  Thanked in
  6 Posts

  Post Latinska Citat

  A Deo rex, a rege lex
  Av Gud konungen, av konungen lagen.(Jacob I av England)

  Ab ovo usque ad mala
  Från ägget till äpplet (från början till slut). (Horatius, Ars poetica)

  Abiit, excessit, evasit, erupit
  Han har gått sin väg, avvikit, flytt och försvunnit. (Cicero, In Catilinam)

  Abusus non tollis usum
  Missbruket upphäver inte det rätta bruket.

  Accipere quam facere praestat injuriam.
  Det är bättre att lida orätt än att göra orätt. (Cicero)

  Acta est fabula, plaudite!
  Skådespelet är slut, applådera!

  Acti laboris iocundi
  Efter avslutat arbete är vilan skön.(Cicero)

  Ad (In) usum Delphini
  Till bruk för Dauphine (Om censurerade böcker)

  Ad augusta per angusta
  Till triumf genom trångmål.

  Ad interim
  Tills vidare.

  Ad libitum
  Efter behag.

  Ad maiorem Dei gloriam
  Till förökande av Guds ära (Jesuiterna)

  Ad nocendum potenses sumus
  Vi har kraften att skada

  Ad utrumque paratus
  Beredd på bådadera.

  Advocatus Diaboli
  Djävulens advokat.

  Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur.
  Det sägs att för den sjuke finns det hopp så länge han andas. (Cicero) (Så länge det finns liv finns det hopp.)

  Agnus Dei
  Guds lamm.

  Alea iacta est
  Tärningen är kastad.

  Aliena nobis, nostra plus aliis placent.
  Vi tycker bäst om andras ting, andra bäst om våra. (Publilius Syrus)

  Aliis si licet, tibi non licet.
  Även om det är tillåtet för andra är det inte tillåtet för dig. (Terentius, Heautontimorumenos)

  Aliquando et insanire iucundum est.
  Ibland är det skönt att få vara galen. (Seneca, De tranquillitate animi)

  Amantium irae, amoris integratio est.
  De älskandes vrede är vad som binder kärleken samman

  Amicus certus in re incerta cernitur.
  I kritiskt läge prövas vännens trofasthet.(Ennius)

  Amor vincit omnia
  Kärleken besegrar allt (Vergilius)

  Amori morte
  Kärleken är död

  An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?
  Vet du inte, min son, med hur lite förstånd världen styrs?

  Approbatur
  Godkänner.

  Aqua vitae
  Livets vatten.

  Aquila non captat muscas.
  Örnen fångar inte flugor

  Arbiter elegantiarum
  Domare i smakfrågor.

  Ars longa, vita brevis
  Konsten är lång, livet kort. (Hippokrates)

  Arte et marte
  Med fredlig id och krigisk bragd.

  At vindicta bonum vita iucundius ipsa.
  Men hämnden är ljuvare än livet självt. (Juvenalis, Saturae)

  Audentes fortuna iuvat.
  Lyckan hjälper de djärva. (Lyckan står den djärve bi.) (Vergilius)

  Audiatur et altera pars
  Den andra parten bör också höras.

  Aurea mediocritas
  Den gyllene medelvägen. (Horatius)

  Aurora Musis amica.
  Gryningen är musernas vän. (Morgonstund har guld i mund.)

  Aut Caesar, aut nihil
  Antingen Caesar eller inget. (Cesare Borgia)

  Aut vincere, aut mori
  Segra eller dö.

  Ave Caesar,morituri te salutant
  Hell dig Caesar, de åt döden vigda hälsa dig. (Gladiatorernas hälsning när de tågade in på arenan)

  Ave crux spec unica
  Var hälsat kors, mitt enda hopp. (Strindbergs grav)

  Ave Maria
  Var hälsad, Maria (Ängeln Gabriel till Maria)

  Beati possidentes
  De lyckliga ägande.(Euripides)

  Beatus ille qui procul negotiis
  Lycklig den fjärran från offentlighet.(Horatius)

  Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube
  Andra må föra krig, du, lyckliga Österrike, gift dig.

  Bellaque matribus detestata.
  Det av mödrar avskydda kriget. (Horatius)

  Bellum omnium contra omnes
  Allas krig mot alla.(Hobbes)

  Bene qui latuit bebe vixit
  Den som väl dolt sig har levt väl.(Ovidius)

  Benedictus qui venit in nomine Domini.
  Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. (Från den katolska mässans sanctus-sats.)

  Beneficium accipere libertatem est vendere.
  Att ta emot en gåva är att sälja sin frihet. (Publilius Syrus)

  Bibamus, moriendum est.
  Låtom oss dricka, ty vi måste dö. (Seneca Rhetor, Controversiae)

  Bibere humanum est, ergo bibamus.
  Att dricka är mänskligt, låt oss därför dricka.

  Bis dat qui cito dat
  Snar hjälp är dubbel hjälp.

  Bona officia
  Goda tjänster.

  Brevis ipsa vita est sed malis fit longior.
  Vårt liv är kort men görs längre genom olyckor.(Publilius Syrus)

  Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt.
  Himlen, och inte sin själ, förändrar den som flyr över havet. (Horatius)

  Canis timidus vehementius latrat quam mordet.
  En rädd hund skäller värre än den bits. (Curtius Rufus)

  Caput familiae
  Familjens överhuvud.

  Carpe Diem
  Fånga dagen. (Horatius)

  Casus belli
  Krigsorsak.

  Cave canem
  Varning för hunden.

  Caveat emptor.
  Köpare, tag dig i akt.

  Cedant arma togae, concedat laurea laudi.
  Må vapnen vika för tågan och lagern för statsmannens ära. (Cicero)

  Certum est, quia impossibile.
  Det är säkert därför att det är omöjligt. (Tertullianus)

  Ceteris paribus
  Under i övrigt lika förhållanden.

  Civis romanus sum
  Jag är romersk medborgare.

  Claris maiorum exemplis
  Efter förfädernas lysande exempel. (Inskriptionen på Riddarhuset i Stockholm.)

  Cogitationis poenam nemo patitur.
  Ingen skall bestraffas för sina tankar.

  Cogito, ergo sum
  Jag tänker, alltså finns jag. (Cartesius)

  Commodum ex iniuria sua nemo habere debet.
  Ingen har rätt att dra fördel av den skada han själv har gjort.

  Commune bonum
  Gemensamt gott.

  Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur.
  Genom enhet växer det lilla, genom oenighet sönderfaller det stora. (Sallustius, Jugurtha)

  Conditio sine qua non
  Oeftergivligt villkor.

  Coniecturalem artem esse medicinam.
  Medicin är gissningskonst. (Aulus Cornelius Celsus, De medicina)

  Consuetudinis magna vis est.
  Vanans makt är stor. (Cicero)

  Consuetudo quasi altera natura.
  Vanan är som en andra natur. (Cicero)

  Consummatum est
  Det är fullbordat. (Jesus, på korset)

  Contradictio in adiecto
  Motsägelse i det tillagda.

  Contraria contrariis curantur.
  Det motsatta botas med det motsatta. (Hippocrates

  Corpus delicti
  Brottets kropp, föremål med vilket brottet begåtts.

  Corpus iuris (civilis)
  Samling av (civila) lagar.

  Corruptissima re publica plurimae leges.
  Ju mer korrupt staten är, desto fler är lagarna. (Tacitus)

  Credo certe ne cras.
  Jag tror säkert att det inte finns någon morgondag.

  Credo quia absurdum
  Jag tror, emedan det är orimligt. (Tertullianus)

  Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crevit.
  Kärleken till rikedom växer ju mer rikedomen växer. (Juvenalis, Saturae)

  Crimen laesae maiestatis
  Majestätsbrott.

  Cui bono?
  Till vems fördel? (Cicero)

  Cui peccare licet peccat minus.
  Den som tillåts synda, syndar mindre. (Ovidius)

  Cuisvis homine est errare
  Att fela är mänskligt. (Cicero)

  Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare.
  Vem som helst kan fela, men ingen utom dåren framhärdar i sina fel. (Cicero)

  Cum grano salis
  Med en nypa salt. (Plinius d. ä.)

  Cum laude (approbatur)
  Med beröm godkänt.

  Cum tacent, clamant.
  När de tiger, ropar de. (Cicero)

  Cura posterior
  Ett senare bekymmer.

  Curriculum vitae
  Levnadhistoria.

  Custos morum
  Sedernas bevakare, ordningsman.

  De duobus malis minus est semper eligendum.
  Av två onda ting skall man alltid välja det minst onda. (Thomas a Kempis)

  De gustibus non est disputandum
  Om smak ska man ej diskutera.

  De nihilo nihil
  Av intet blir intet. (Lucretius)

  De omnibus rebus et nonullis aliis
  Om allting och lite till.

  De profundis (clavami ad te Domine)
  Från djupen (ropar jag till dig, Herre) (Psaltaren 130)

  Decrepitus
  Utlevad, ålderstrött.

  Dei gratia
  Med Guds nåde.

  Del mortis nil nisi bene
  Om de döda intet annat än gott.

  Deleatur
  Tas bort!

  Deus ex machina
  En gud från (scen)maskineriet, oväntad hjälp.

  Deus nobiscum, quis contra?
  Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? (Versio Vulgata)

  Dictum, factum.
  Sagt och gjort. (Terentius)

  Diem perdidi!
  Jag har förlorat en dag! (Cesar Titus)

  Dies irae
  Vredens dag.

  Difficile est satiram non scribere
  Det är svårt att inte skriva en satir. (Juvenalis)

  Dii minores
  De mindre (framstående) gudarna.

  Dimidium facti qui coepit habet.
  Den som har börjat har gjort hälften. (Horatius)

  Dira necessitas
  Den grymma nödvändigheten. (Horatius)

  Divide et impera
  Söndra och härska. (Louis XI av Frankrike)

  Dixi et salvavi animam meam
  Jag har talat och räddat min själ.

  Do ut des
  Jag ger för att du ska ge.

  Docendo discimus
  Genom att undervisa lär vi oss. (Seneca)

  Dominus vobiscum
  Herren vare med eder.

  Donis eris felix, multos numerabis amicos
  Så länge du är lycklig, ska du räkna många vänner. (Ovidius)

  Dubitando ad veritatem venimus.
  Vi når sanningen genom att tvivla.

  Dubium sapientiae initium
  Tvivel är början till visdom.

  Dulce bellum inexpertis.
  Krig är ljuvt för de oerfarna. (Pindaros)

  Dulce est decorum est pro patria more
  Det är ljuvt och ärofullt att dö för fäderneslandet. (Horatius)

  Dulcis vita.
  Behagligt liv (Lucretius)

  Dum excusare credis, accusas.
  När du tror att du ursäktar dig, anklagar du dig.

  Dum inter homines sumus, colamus humanitatem.
  Låt oss, så länge vi är ibland människor, visa humanitet. (Seneca Philosophus)

  Dum spiro, spero
  Så länge jag andas hoppas jag.

  Duo cum faciunt idem, non est idem.
  När två gör detsamma, är det inte detsamma (Den ene kan komma undan med något, men inte den andre). Adelpho Terentius

  E pluribus unum
  Av flera ett. (USA's riksvapen)

  Ecce homo
  Se människan. (Pilatus)

  Ecclesia militans
  Den stridande kyrkan.

  Eloquentia corporis
  Kroppens vältalighet, den yttre elegansen.

  Eo ipso
  Just därigenom.

  Epistula non erubescit.
  Brev rodnar inte. (Cicero)

  Ergo bibamus
  Låt oss alltså dricka. (Martin IV, påve)

  Errare humanum est, ignoscere divinum est.
  Att fela är mänskligt, (men) att förlåta är gudomligt.

  Esse, non videri
  Att vara, icke att synas.

  Est deus in nobis.
  Det finns en gud inom oss. (Ovidius, Fasti)

  Est quaedam flere voluptas.
  Det finns en sorts tillfredställelse i att gråta. (Ovidius, Tristia)

  Et consortes
  Och kamrater.

  Et in Arcadia ego
  Även jag har varit i Arkadien.

  Et tu, Brute
  Även du, Brutus.

  Ex cathedra
  Från lärostolen.

  Ex libris
  Ur böckerna.

  Ex officio
  På ämbetets vägnar.

  Ex oriente lux
  Från orienten kommer ljuset.

  Ex professo
  Som yrkesman.

  Ex tempore
  Efter tiden.

  Ex ungue leonem
  På klon (känner man) lejonet.

  Examen rigorosum
  Ett strängt förhör.

  Excelsior
  Högre, mot höjden.

  Exegi monumentum aere perennis.
  Jag har uppfört ett minnesmärke mer varaktigt än koppar. (Horatius)

  Exitus acta probat.
  Ändamålet helgar medlen. (Ovidius, Heroides.)

  Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.
  Må en hämnare en dag resa sig från mina ben. (Vergilius, Aenis)

  Extra ecclesiam nulla salus
  Utanför kyrkan ingen frälsning.

  Faber est suae quisque fortunae
  Var och en sin egen lyckas smed. (Sallustius)

  Facilius est multa facere quam diu.
  Det är lättare att göra mycket än att göra något länge. (Quintilianus)

  Facis de necessitate virtutem.
  Du gör en dygd av nödvändigheten. (Hieronymus)

  Facit indignatio versum
  Förtrytelsen skapar versen. (Juvenalis)

  Facito aliquid operis, ut te semper diabolus inveniat occupatum.
  Gör alltid något, så att djävulen alltid finner dig sysselsatt. (Hieronymus)

  Factum est illud, fieri infectum non potest.
  Gjort är gjort och kan inte göras ogjort. (Plautus, Aulularia)

  Fallentis semita vitae
  De obeträdda stigarna i livet - Horatius

  Fama crescit eundo
  Ryktet väger medan det färdas. (Vergilius)

  Fama volat.
  Ryktet flyger. (Vergilius, Aenis)

  Favete linguis
  Gynna med edra tungor, var tysta.

  Fetina lente
  Skynda långsamt.

  Fiat iustitia, pereat mundus
  Ske rättvisa, om och världen går under. (Ferdinand I)

  Fiat lux!
  Varde ljus! (1 Mos 1:3)

  Fiat volantus tua
  Ske din vilja.

  Fidus Achates
  Den trogne Achatus.

  Finis coronat opus.
  Resultatet kröner verket.

  Finis malorum
  Slut på allt ont.

  Fluctuat nec mergitur
  Det vräks av vågen, men sjunker ej. (Paris stadsvapen)

  Fortes fortuna adjuvat
  Lyckan står den djärve bi. (Terentius)

  Fortiter in re, sauviter in modo
  Strängt i sak, milt i sätt. (Aquaviva)

  Fortuna multis dat nimis, nulli satis.
  Lyckan ger många för mycket men ingen nog. (Martialis,)

  Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus
  Låt oss vara glada medan vi är unga. (Tysk medeltida vistext)

  Genus irritabile vatum
  Skaldernas retliga släkte. (Horatius)

  Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
  Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland dem som han har utvalt. (Versio Vulgata, Luc. 2:14)

  Gloria in excelsis Deo
  Ära vara Gud i höjden. (Luk. 2:14)

  Graeca sunt, non leguntur
  Det är grekiska, läses inte. (..är obegripligt)

  Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo
  Droppen urholkar stenen, icke avkraft, utan genom att ofta falla. (Ovidius)

  Habemt sua fata libelli
  Böcker ha sina öden. (Terentius Maurus)

  Haec ego non multis (scribo), sed tibi: satis enim magnum alter alteri theatrum sumus.
  Jag skriver inte detta till massorna, utan till dig: ty du och jag är säkerligen tillräckligt stor publik för varandra. (Epikurus, citerad av Seneca Philosophus.)

  Hannibal ad portas
  Hannibal vid portarna. (Cicero)

  Haud semper errat fama, aliquando et eligit.
  Ryktet felar inte alltid, ibland väljer det. (Tacitus, Agricola)

  Hic iacet
  Här vilar.

  Hic Rhodus, hic salta!
  Här är Rhodos, hoppa här!

  Hinc illae lacrimae
  Härav dessa tårar.

  Hinc illae lacrimae.
  Härav dessa tårar. (Terentius, Andria)

  Hinc robur et securitas
  För styrka och säkerhet. (Riksbanken)

  Hoc coactus sum.
  Härtill är jag nödd och tvungen. (Biskop Brask)

  Hoc est corpus
  Detta är min lekamen.

  Hoc tempore obsequium amicos, veritas odium parit.
  I dessa tider när vänner vins genom smicker, föder sanningen hat. (Terentius, Andria)

  Hodie mihi, cras tibi
  I dag mig, i morgon dig.

  Homo homini lupus
  Den ena människan är varg mot den andra.

  Homo novus
  En ny man (Används om någon som blivit framgångrik men inte kom från någon särskilt fin familj. Cicero var en typisk homo novus.)

  Homo proponit, sed Deus disponit.
  Människan spår, men gud rår. (Thomas Kempis)

  Homo sum, nil humani a me alienum puto
  Jag är människa, intet mänskligt är mig främmande. (Terentius)

  Honor est praemium virtutis.
  Äran är dydgens belöning. (Cicero, Brutus)

  Honores mutant mores.
  Ärorna förändrar sederna. (Makt korrumperar.)

  Honoris causa
  För hederns skull.

  Horas non numero nisi serenas.
  Timmarna räknar jag inte förutom de klara. (Inskription på antika solur.)

  Horribile dictu
  Hemskt att säga.

  Horror vacui
  Skräck för tomrummet. (Aristoteles)

  Ibidem
  På samma plats.

  Id certum est quod certum reddi potest.
  Det är säkert som kan göras säkert.

  Ignoto militi
  Till den okände soldaten (Inskription på den okände soldatens grav.)

  Ille dolet vere, qui sine teste dolet.
  Den sörjer ärligt som sörjer utan vittnen. (Martialis, Epigrammaton liber)

  Ille faciet
  Han ska göra det. (Karl IX om sonen Gustav Adolf)

  Illi robur et aes triplex circa pectus erat, qui fragilem truci commisit pelago ratem primus.
  Hårt som ek och tredubbel brons var dens hjärta, som först förtrodde bräcklig båt åt vilda vågor. (Horatius, Carmina)

  Illis quorummeruere labores
  Åt dem vilkas mödor förtjänat det. (Propertius) Imitatores, servum pecus!

  Imperium et libertas.
  Imperium och frihet. (Benjamin Disraeli

  Impossibilium nulla obligatio est.
  Ingen plikt till det omöjliga. (Corpus Iuris Civilis: Digesta)

  Imprimatur
  Må tryckas.

  In aere aedificare.
  Bygga i luften. (Att bygga luftslott.) (Augustinus)

  In dubio (dubiis) non est agendum
  I tveksamma fall bör man inte handla.

  In effigie
  I avbild, som symbol.

  In fidem
  Till bekräftelse.

  In hoc signo vinces
  I detta tecken skall du segra.

  In magnis et voluisse sat est.
  I stora dåd är det nog att en gång ha velat. (Propertius)

  In medias consistit virtus
  Dygden ställer sig i mitten.

  In memoriam
  Till åminnelse.

  In nuce
  I ett nötskal.

  In spiritu et veritate
  I ande och sanning (Versio Vulgata, Ioh. 4:24)

  In usum Delphini
  Till bruk för Dauphin. (Om censurerad skrift)

  In verba magistri iurare
  Svära på lärarens ord. (Horatius)

  In vino veritas
  I vinet finns sanningen.

  Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim
  Den som vill undvika Charybdis drabbas av Scylla.

  Inde ira et lacrimae.
  Härav vrede och tårar. (Juvenalis, Saturae)

  Index librorum prohibitorum
  Förteckning över förbjudna böcker.

  Indicit Scyllam qui vult vitare Charybdin.
  Den råkar ut för Skylla som söker undvika Karybdis. (Gautier de Châtillon)

  Iniqua nunquam regna perpetuo manent.
  Stränga härskare regerar inte länge. (Seneca Philosophus, Medea)

  Initium sapientae timor domini
  Herrens fruktan är vishetens begynnelse. (Psalt. 111:10)

  Iniuria non excusat iniuriam.
  En orätt rättfärdigar inte en annan.

  Innocue vivite, numen adest.
  Lev oförvitligt, gudomen är närvarande. (Ovidius)

  Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te.
  Vårt hjärta är oroligt, tills det finner frid i dig. (Augustinus, Confessiones)

  Insigniore cum laude
  Med beröm godkänt.

  Integer vitae scelerisque purus
  Oförvitlig i sitt liv och fri från brott.

  Inter arma caritas
  Under krig barmhärtighet. (Röda Korset)

  Inter arma silent leges
  Under krig tiger lagarna.

  Inter pokula
  Bland glasen.

  Interdum dormitat bonus Homerus
  Stundom slumrar den gode Homeros.

  Inventas vitam iuvat excoluisse per artes.
  Må vi förbättra livet genom vetenskap och konst. (Inskriptionen på nobelpristagarmedaljen.) (Vergilius)

  Invite Minerva
  Då Minerva är ovillig. (Cicero)

  Ipsa scientia potestas est.
  Kunskap är makt. (Roger Bacon)

  Ira furor brevis est.
  Ilska är kortvarig galenskap. (Horatius, Epistulae)

  Ite, missa est
  Gå, mässan är slut.

  Iucundi acti labores.
  Överståndna mödor är angenäma. (Cicero, De finibus)

  Labor improbur omnia vincit
  Träget arbete övervinner allt. (Vergilius)

  Laboremus
  Låt oss arbeta.

  Latet anguis in herba.
  Det ligger en orm i gräset. (Vergilius, Eclogae)

  Laudant illa, sed ista legunt.
  Man prisar vissa (skrifter), men läser andra. (Martialis)

  Laudatur
  Må berömmas.

  Leges bonae ex malis moribus procreantur.
  Goda lagar föds ur dåliga seder. (Macrobius, Saturnalia)

  Legio Patria Nostra
  Legionen vårt faderland. (Motto för Franska Främlingslegionen)

  Libenter homines et id quod volunt, credunt.
  Det människor önskar, tror de gärna (Julius Caesar)

  Liber librorum
  Böckernas bok (Bibeln)

  Liber mihi opus est.
  Jag behöver en bok.

  Liber studiosus
  Fri student.

  Liberae sunt nostrae cogitationes.
  Tankar är tullfria. (Cicero)

  Libertas inaestimabilis res est.
  Frihet är ett ovärdeligt ting. (Corpus Iuris Civilis: Digesta)

  Liberum veto
  Ett fritt veto.

  Litteris et artibus
  För vetenskap och konst.

  Locus enim est principum generationis rerum.
  Ty platsen är alltings början. (Roger Bacon)

  Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla.
  Vägen görs lång genom regler, kort och effektiv genom exempel. (Seneca Philosophus, Epistulae)

  Lucus a non lucendo.
  Lunden kallas så för att den inte lyser.

  Lupus in fabula
  Vargen i sagan (Terentius, Adelphoe)

  Magister mundi sum
  Jag är universums härskare

  Magna vis veritatis quae facile se per se ipsa defendat.
  Sanningens kraft är stor som lätt kan försvara sig med egen kraft.

  Magnas inter opes inops.
  Fattig mitt i sin rikedom. (Horatius, Carmina)

  Maior e longinque reverentia
  På avstånd är vördnaden störst. (Tacitus)

  Male parta male dilabuntur.
  Det som har vunnits illa, förloras illa. (Orätt fånget, lätt förgånget.) (Cicero)

  Malum quidem nullum esse sine aliquo bono.
  Det finns inget ont utan något gott. (Plinius d. ä.)

  Manus manum lavat
  Den ena handen tvättar den andra. (Seneca)

  Manus manum lavat.
  Den ena handen tvättar den andra. (Seneca Philosophus)

  Mara clausum
  Ett stängt hav.

  Margaritas ante porcos iacere.
  Kasta pärlor för svinen. (Versio Vulgata, Matt. 7:6)

  Mater artium necessitas.
  Nödvändigheten är konsternas moder. (Nöden är uppfinningarnas moder.)

  Mater dolorosa
  Den smärtfyllda modern. (Maria vid korset)

  Mea culpa, mea maxima culpa
  Min skuld, min totala skuld.

  Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo.
  Mitt samvete är mig mer värt än allt tal. (Cicero)

  Medice, cura te ipsum!
  Läkare, bota dig själv! (Versio Vulgata, Luc. 4:23)

  Medicus curat, natura sanat.
  Läkaren behandlar, naturen botar.

  Medio tutissimus ibis
  I mitten skall du gå säkrast. (Ovidius)

  Medium tenuere beati
  Lyckliga de som gå medelvägen.

  Melius est praevenire quam praeveniri.
  Det är bättre att förekomma än att förekommas.

  Melius frangi quam flecti.
  Bättre brytas än böjas.

  Memento
  Kom ihåg.

  Memento mori
  Minns att du skall dö.

  Memento te mortalem esse
  Kom ihåg att du är dödlig. (Slaven på Caesars kampvagn)

  Mendacem memorem esse oportet.
  Lögnaren måste ha gott minne. (Quintilianus)

  Mendaci homini, ne verum quidem dicenti, credere solemus.
  Lögnarna tror man inte ens när de talar sanning. (Cicero)

  Mens agitat molem.
  Sinnet förflyttar materien. (Vergilius)

  Mens sana in corpore sano
  En sund själ i en sund kropp. (Juvenalis)

  Miles gloriosus
  Den storskrävlande soldaten. (Plautus)

  Mirabile dictu.
  Underbart att säga. (Vergilius, Aenis)

  Miserere mei, Domine
  Förbarma dig över mig, Herre!

  Mors ultima ratio
  Döden är sista utvägen.

  Multos timere debet, quem multi timent.
  Den som många fruktar måste själv frukta många. (Publilius Syrus)

  Multum legendum esse, non multa.
  Mycket, inte mångahanda, bör man läsa. (Plinius d.y.)

  Mundus vult decipi, ergo decipiatur
  Världen vill bedragas, må den alltså bedragas.

  Mutatis mutandis
  Sedan det ändrats som bör ändras.

  Nam curiosus nemo est, quin sit malevolus.
  Ty ingen är nyfiken som inte är illvillig. (Plautus)

  Nam et ipsa scientia potestas es.
  Kunskap är makt. (Sir Francis Bacon)

  Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet.
  Det gäller din egen sak när det brinner i grannens hus. (Horatius)

  Natura abhorret a vacuo. (Horror vacui.)
  Naturen avskyr tomrum. (Skräcken för tomrummet.) (Rénè Descartes)

  Natura non facit saltus.
  Naturen gör inga språng. (Carl von Linné, Philosophia botanica)

  Naturalia non sunt turpia
  Naturligheter är inte skamliga.

  Naturam expellas furca, tamen usque recurret
  Du må driva ut naturen med tjuga, den kommer dock åter. (Horatio)

  Navigare necesse ist, vivere non necesse
  Att segla är nödvändigt, att leva är inte (nödvändigt). (Pompejus)

  Ne bis in idem
  Inte två gånger för detsamma.

  Ne furtum facias.
  Du skall icke stjäla. (Sjunde budordet)

  Ne quid nimis.
  Inget till övermått. (Terentius, Andria)

  Ne sutor supra crepidam
  Skomakare, ej ovanför sandalen (bliv vid din läst). (Apelles)

  Nec pluribus impar
  Inte olik flera. (Louis XIV)

  Necessitatis non habet legem.
  Nödvändigheten känner ingen lag.

  Nemesis divina
  Den gudomliga vedergällningen.

  Nemo ante mortem beatus.
  Ingen bör kallas lycklig före sin död. (Ovidius)

  Nemo autem regere potest nisi qui et regi.
  Men ingen kan styra som inte också kan styras. (Seneca Philosophus, De ira)

  Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit.
  Nästan ingen dansar nykter, såvida han inte händelsevis är galen. (Cicero, Pro Murena)

  Nemo nascitur artifex.
  Ingen föds som mästare.

  Nemo nisi mors
  Ingen utom döden.

  Nemo risum praebuit, qui ex se coepit.
  Ingen inbjuder till skratt som har börjat skratta åt sig själv. (Seneca Philosophus, De providentia)

  Nemo saltat sobrius
  Ingen dansar nykter. (Cicero)

  Nemo sine vitio est.
  Ingen är utan fel.

  Nervos belli, pecuniam. (Nervus rerum.)
  Krigets nerv, pengar. (Tingens nerv.) (Cicero, Pilippicae orationes)

  Nescit occasum
  Den vet ej av nedgång. (Nordstjärneorden)

  Nihil agere delectat.
  Det är angenämt att göra ingenting. (Cicero)

  Nihil est ab omni parte beatum.
  Ingenting är helt och hållet lyckligt. (Horatius)

  Nihil est incertius vulgo
  Inget är opålitligare än hopen. (Cicero)

  Nihil est miserum nisi cum putes.
  Ingenting är olyckligt om du inte anser det olyckligt. (Boethius)

  Nihil peccat nisi quod nihil peccat.
  Hans enda fel är att han inte har några fel. (Plinius d.y)

  Nihil tam munitum quod non expugnari pecunia possit.
  Inget fort är så starkt att det inte kan intagas med pengar. (Cicero)

  Nil admirari
  Att ingenting beundra. (Horatius)

  Nil agit exemplum, litem quod lite resolvit.
  Ett exempel som löser ett gräl med ett annat är inte mycket värt. (Horatius)

  Nil desperandum!
  Misströsta icke! (Horatius)

  Nil novi sub soli
  Intet nytt under solen.

  Nil volentibus arduum
  In i döden trogen

  No possomus
  Vi kunna icke. (Pius IX)

  Nolens volens
  Med eller mot sin vilja.

  Noli equi dentes inspicere donati.
  Skåda inte given häst i munnen. (Hieronymus)

  Noli me tangere
  Rör inte vid mig.

  Noli turbare circulos meus
  Rubba inte mina cirklar. (Arkimedes)

  Nomen et omen
  Namn och förebud. (Plautus)

  Nomina si nescis, perit et cognitio rerum.
  Om du inte känner till namnen försvinner också din kunskap om tingen. (Carl von Linné, Critica botanica)

  Nomina sunt odiosa
  Namn är förhatliga (väcker anstöt) (Cicero)

  Non amo te, Sabidi, nec possum dicere quare: hoc tantum possum dicere, non amo te.
  Jag tycker inte om dig, Sabidius, men jag kan inte säga varför: Blott detta kan jag säga: jag tycker inte om dig. (Martialis, Epigrammaton liber)

  Non mortem timemus, sed cogitationem mortis.
  Vi fruktar inte döden, utan tanken på döden. (Seneca Philosophus, Epistulae)

  Non olet
  Det luktar ej. (Vesparianus Caesar om toalettavgifter)

  Non omne quod licet honestum est.
  Inte allt som är tillåtet är ärligt. (Corpus Iuris Civilis: Digesta)

  Non omne quod nitet aurum est.
  Allt är inte guld som glimmar.

  Non omnia possumus omne.
  Alla kan inte göra allt. (Vergilius, Eclogae)

  Non omnis moriar
  Ej helt ska jag dö. (Horatius)

  Non scholae sed vitae discimus
  Vi lär inte för skolan utan för livet.

  Non sibi se soli natum meminerit (homo), sed patriae, sed suis.
  Man bör komma ihåg att man inte är född bara för sig själv, utan för fosterlandet och för de sina. (Cicero)

  Non ut edam vivo, sed vivam edo.
  Jag lever inte för att äta, utan äter för att leva. (Quintilianus, Instituitio oratoria)

  Nosce te ipsum
  Känn dig själv.

  Nude veritas
  Den nakna sanningen. (Horatius)

  Nulla caena sine caesum
  Ingen måltid utan ost

  Nulla dies sine linea
  Ingen dag utan ett penselstreck. (Apelles)

  Nulla regula sine exceptione
  Ingen regel utan undantag.

  Nulla res carius constat quam quae precibus empta est.
  Inget betingar ett så högt pris som det som är köpt med böner. (Seneca Philosophus, De beneficiis)

  Nullum esse librum tam malum ut non aliqua parte prodesset.
  Ingen bok är så dålig att den inte till någon del är till nytta. (Plinius d. y.)

  Nullum est iam dictum quod non dictum sit prius.
  Ingenting blir sagt som inte har sagts förut. (Terentius, Eunuchus)

  Numero deus impare gaudet.
  Gud älskar udda tal. (Vergilius, Eclogae)

  Numquam magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit.
  Det har aldrig funnits en stor ande utan en smula vansinne. (Seneca Philosophus)

  Numquam non paratus.
  Aldrig oförberedd.

  Numquam se minus solum quam cum solus esset.
  Du är aldrig så litet ensam som när du är ensam. (Cicero, De officiis)

  Nunc est bibendum
  Nu bör man dricka. (Horatius)

  O tempora, o, mores
  O tider, o seder. (Cicero)

  O, sancta simplicitas
  O, heliga enfald. (Johan Hus)

  Obit anus, abit onus.
  Käringen död, bördan borta. (Schopenhauer vid sin hushållerskas död.)

  Observandum sed non imitandum
  Bör iakttagas men inte efterliknas.

  Oderint, dum metuant
  Må de hata, blott de frukta. (Caligula)

  Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. Nescio. Sed fieri sentio et excrucior.
  Jag hatar och jag älskar. Varför gör jag det, frågar du kanske. Jag vet inte. Men jag känner att det är så och plågas. (Catullus)

  Odi profanum vulgus et aceo
  Jag hatar den okunniga hopen och håller den på avstånd. (Horatius)

  Odium teologicum
  Teologiskt hat.

  Oleum et operam perdidi.
  Jag har förslösat olja och möda. (Cicero)

  Omen accipio
  Jag tar emot budskapet.

  Omne ignotum pro magnifico est.
  Om allt okänt gör man sig stora föreställningar. (Tacitus, Agricola)

  Omne tulit punktum, qui misquit utile dulci
  Den fick alla röster, som blandade nytta med nöje. (Horatius)

  Omnes una manet nox.
  Samma natt väntar oss alla. (Horatius, Carmina)

  Omnia mea mecum porto
  Jag bär allt mitt med mig. (Cicero)

  Omnia mutantur, nihil interit.
  Allting förändras, ingenting förgås. (Ovidius, Metamorphoses)

  Omnia vincit amor (Amor vincit omnia)
  Kärleken besegrar allt (Vergilius)

  Omnibus omnia.
  Allting för alla. (Versio Vulgata, 1 Cor. 9:22)

  Omnium rerum principia parva sunt.
  Allting är litet i början. (Cicero)

  Opera omnia
  Samlade (alla) verk.

  Optima enim est legum interpres consuetudo.
  Praktiken är den bästa uttolkaren av lagen. (Corpus Iuris Civilis: Digesta)

  Ora et labora
  Bed och arbeta.

  Ora pro nobis
  Bed för oss. (Ur Ave Maria)

  Orbis terrarum
  Ländernas krets, hela världen.

  Otium cum dignitate
  Vila med värdighet. (Cicero)

  Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura.
  Vila utan läsning är som att dö och bli begraven levande. (Seneca Philosophus, Epistulae)

  Pacta sunt servanda.
  Avtal skall hållas. (Cicero)

  Pactum turpe
  Skamlig överenskommelse.

  Paete, non dolet.
  Paetus, det gör inte ont. (Romarinnan Arrias ord till sin man Caecina Paetus)

  Panem et circenses
  Bröd och skådespel. (Juvenalis)

  Par nobis
  Jämngod med oss. (Högsta betyg)

  Pars maior lacrimas ridet et intus habet.
  Man ler åt sina tårar men har dem i sitt hjärta. (Martialis, Epigrammaton liber)

  Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus
  Bergen är i födslovånda, en löjlig råtta ska födas. (Horatius)

  Pater familias
  Familjefader.

  Pater noster, qui es in caelis
  Fader, vår som är i himmelen.

  Pater patriae
  Fäderneslandets fader. (Romersk hederstitel)

  Pater, peccavi
  Fader, jag har syndat.

  Pax vobiscum
  Frid vare med eder.

  Per aspera ad astra
  Genom svårigheter mot stjärnorna.

  Per capita
  Efter huvuden, en man en röst.

  Per fas et nefas
  Med rätt och orätt.

  Pereat
  Må han gå under.

  Periculum in mora
  Fara i dröjsmål. (Livius)

  Perierat totus orbis, nisi iram finiret misericordia.
  Hela världen skulle ha förgåtts om inte medlidandet begränsat hatet. (Seneca Rhetor)

  Perinde ac cadaver
  Likt en död kropp.

  Perpetuum mobile
  Evigt rörlig, evighetsmaskin.

  Persona (non) grata
  (Inte) omtyckt person.

  Pessimus inimicorum genus, laudantes.
  Den värsta sortens fiender (är) de som prisar. (Tacitus)

  Pia desideria
  Fromma önskningar.

  Pisces natare oportet.
  Fiskar måste simma (d.v.s. kräver dryck). (Petronius Arbiter, Satiricon)

  Pluralitas non est ponenda sine neccesitate.
  Ting skall inte mångdubblas i onödan. (Princip känd som Ockhams rakblad.)

  Poeta laureatus
  Lagerbekransad skald, hovpoet.

  Post festum.
  Efter festen (d.v.s. för sent) (Plato, Gorgias)

  Post nubila Phoebus
  Efter moln solen.

  Potius sero quam numquam.
  Bättre sent än aldrig. (Livius, Ab urbe condita)

  Preaterea censeo Cartagine esse delandam
  För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras. (Cato)

  Primum est non nocere.
  Först av allt, gör ingen skada. (Hippocrates

  Primus inter pares
  Den främste bland jämställda.

  Primus motor
  Den främsta drivkraften.

  Pro et contra
  För och emot.

  Pro patria
  För fäderneslandet. (Riddarorden)

  Pro primo (secundo, tertio)
  För det första (andra, tredje).

  Probatum est
  Det har prövats.

  Profanum vulgis
  Odi profanum vulgus.

  Promoveatur ut amoveatur.
  Befordra honom för att få honom ur vägen.

  Proximus sum egomet mihi.
  Jag är mig själv närmast. (Terentius, Andria)

  Punctum saliens
  Den sprittande (springande) punkten.

  Qualis rex, talis grex
  Sådan konung, sådant folk.

  Quam bene vivas refert, non quam diu.
  Det viktiga är hur gott du lever, inte hur länge. (Seneca Philosophus, Epistulae)

  Quam multa non desidero.
  Vad det finns mycket som jag inte vill ha. (Cicero)

  Quandoque bonus dormitat Homerus.
  Stundom slumrar även den gode Homeros. (Horatius, Ars poetica)

  Quantum mutatis ad illo
  Så förändrad från förr. (Vergilius)

  Quantum satis
  Så mycket som är nog, tillräckligt.

  Quem di diligunt adolescens moritur.
  Den som gudarna älskar dör ung. (Plautus, Bacchides)

  Qui desiderat pacem, praeparet bellum.
  Må den som önskar fred förbereda sig för krig. (Vegetius)

  Qui dormit, non peccat.
  Den som sover syndar inte.

  Qui genus jactat suum, aliena laudat.
  Den som skryter med sin härkomst prisar en annans dåd. (Seneca Philosophus, Hercules furens)

  Qui ignorabat, ignorabitur.
  Den som är okunnig kommer förbli obemärkt.

  Qui nimium probat, nihil probat.
  Den som bevisar för mycket, bevisar ingenting.

  Qui pro quo
  Någon i stället för någon annan.

  Qui quaerit invenit
  Den som söker finner

  Qui statuit aliquid parte inaudita altera, aequum licet statuerit.
  Den som låter dom falla utan ha hört den ena parten är inte rättvis, även om domen är rättvis.

  Qui tacet, concentit
  Den som tiger, samtycker. (Bonifacius VIII, påve)

  Quia natura mutari non potest idcirco verae amicitiae sempiternae sunt.
  Eftersom naturen inte kan förändras är all sann vänskap för evigt. (Horatius)

  Quid me nutruit me destruit.
  Det som föder mig, fördärvar mig.

  Quid rides? Mutato nomine de te fabula narratur.
  Varför skrattar du? Byt ut namnen, och sagan handlar om dig. (Horatius)

  Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes
  Vad det än må vara så fruktar jag danaerna (grekerna) även då dekomma med gåvor. (Laokoon om den trojanska hästen)

  Quinta essentia
  Det femte grundämnet, det viktigaste av något.

  Quis custodiet ipsos custodes?
  Vem skall vakta över väktarna själva? (Iuvenalis, Saturae)

  Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?
  Vem, vad, var, med vad, varför, hur, när?

  Quo vadis, Domine
  Vart går du, Herre. (Joh. 13:36)

  Quod bonum, faustum felixque sit
  Må det vara gott, lyckligt och gynnsamt.

  Quod erat demonstrandum
  Vilket skulle (be)visas.

  Quod licet Iovi, non licet bovi
  Vad som är tillåtet för Jupiter är inte tillåtet för en oxe.

  Quod scripsi, scripsi
  Vad jag har skrivit, har jag skrivit. (Joh. 19:22)

  Quos ego
  Dem ska jag minsann - (Neptunus hotelse om Vergilius)

  Quosque tandem (abutere, Catilina, patientia nostra)
  Hur länge (skall du, Catilina, missbruka vårt tålamod). (Cicero)

  Rara avis
  En ovanlig fågel. (Persius)

  Relata refero
  Jag berättar det berättade.

  Rem tene, verba sequentur.
  Håll dig till ämnet så följer orden (av sig själva). (Cato senior)

  Requiem aeternam dona eis, Domine
  Evig vila giv den, Herre. (Katolska mässan)

  Requiscat in pace (RIP)
  Må han vila i fred.

  Rerum concordia discors.
  Naturens enhet av stridiga delar. (Horatius)

  Res severa est verum gaudium.
  Sann glädje är en allvarlig sak. (Seneca Philosophus)

  Respice post te, mortalem te esse memento.
  Se dig omkring, minns att du är dödlig.

  Ridentem dicere verum, quid vetat?
  Vad förbjuder väl oss att skrattande säga sanningen?

  Roma locuta, causa finita
  Rom har talat, saken avgjord

  Romanus sum
  Jag är romersk medborgare.

  S.P.Q.R. (Senatus Populusque Romanus)
  Senaten och det romerska folket

  Saepe creat molles aspera spina rosas.
  Ofta frambringer det taggiga törnet milda rosor. (Ovidius)

  Salus populi suprema lex esto.
  Må folkets välfärd vara den yttersta lagen. (Cicero, De legibus)

  Salvator mundi, salva nos
  Världens frälsare, rädda oss. (Johan III)

  Salve
  Var hälsad.

  Salve honoris titulo (SHT)
  Med hederstiteln okränkt.

  Salvo Errore et Omissione
  Med reservation för felskrivningar och utelämningar.

  Sancta simplicitas
  Heliga enfald. (Johan Hus)

  Sapere aude!
  Våga vara vis! (Horatius)

  Sat sapienti
  Nog för den kloke.

  Satius est impunitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnari.
  Det är bättre att ett brott förblir ostraffat än att en oskyldig döms.

  Sed fugit interae, fugit irreparabile tempus.
  Under tiden flyr den oersättliga tiden. (Vergilius, Georgica)

  Semper fidelis
  Alltid trogen

  Semper idem
  Alltid densamme. (Xantippa om Sokrates)

  Sero venientibus ossa
  Benen åt dem som kommer sent (till bords).

  Serva me, servabo te.
  Rädda mig och jag kommer rädda dig. (Petronius Arbiter)

  Servus servorum Dei
  Guds tjänares tjänare. (Påvlig titel)

  Si tacuisses, philosophus manisses.
  Om du hade tigit, hade du fortfarande varit filosof. (Boethius)

  Si vis amari, ama.
  Om du vill älskas, älska. (Seneca Philosophus, Epistulae)

  Si vis pacem, para bellum
  Om du vill fred, (rusta) för krig.

  Sic itur ad astra
  Så går man mot stjärnorna. (Vergilius)

  Sic semper tyrannis
  Så må det alltid gå tyrannerna.

  Sic transit gloria mundi
  Så förgår världslig ära.

  Sic volo, sic iubeo.
  Jag vill det, jag beordrar det. (Juvenalis, Saturae)

  Silent enim leges inter arma.
  När vapnen talar tiger lagarna. (Cicero, Pro Milone.)

  Similia similiur curantur
  Lika botas med lika.

  Sine ira studio
  Utan vrede eller förkärlek, opartiskt. (Tacitus)

  Sine qua non
  Oeftergivligt villkor.

  Sit tibi terra levis
  Må jorden vila lätt på dig. (Martialis)

  Sit venia verbo
  Må ordet förlåtas. (Plinius d.y.)

  Soli Deo gloria
  Åt Gud allena äran.

  Solitudinem fecerunt, pacem appelunt.
  De skapar öknar och kallar det fred. (Tacitus, Histories)

  Spemque metumque inter dubiis.
  Sväva mellan hopp och fruktan. (Vergilius, Aenis)

  Spiritus rektor
  Den ledande själen.

  Stabat mater dolorosa
  (Där) stod den smärtfyllda modern.

  Stat magni nominis umbra.
  Han står i ett stort namns skugga. (Lucanus, Pharsalia. Om Pompeius.)

  Stat sua cuique dies, breve et irreparabile tempus omnibus est vitae.
  Dagen är bestämd för var och en, livstiden är kort och oersättligt för alla. (Vergilius, Aenis)

  Status quo ante (bellum)
  Tillståndet som det var före kriget.

  Stultum est timere quod vitare non potes.
  Det är dåraktigt att frukta det man inte kan undvika. (Publilius Syrus)

  Sub lege libertas
  Under lagen frihet.

  Sub spaecie aeternitatis
  Under evighetens synvinkel. (Spinoza)

  Summum ius, summa iniuria
  Högsta rätt, högsta orätt. (Cicero)

  Sunt pueri pueri. pueri puerilia tractant.
  Barn är barn, barn gör (därför) barnsliga saker.

  Sursum corda
  Upplyften edra hjärtan.

  Suum quique
  Låt var och en få vad honom tillkommer. (Gellius)

  Tabula rasa
  Tavla med utplånad text, oskrivet blad. (Ovidius)

  Tamdiu discendum est, quamdiu vivas.
  Så länge som man lever, så länge bör man lära. (Man lär så länge man lever.) (Seneca Philosophus)

  Te Deum, laudamus
  O Gud, vi lova dig.

  Tempora mutantur, nos et mutamur in illis
  Tiderna förändras, och vi med dem.

  Tempora quid faciunt.
  Tiderna förändras. (Martialis, Epigrammaton liber)

  Terra firma
  Fast mark.

  Terra inkognita
  Okänt land.

  Tertia non datur
  Ett tredje finnes ej.

  Tetigisti acu.
  Du har slagit huvudet på spiken. (Plautus, Rudens)

  Tres faciunt collegium
  Tre utgör ett kollegium.

  Ubi bene, ibi patria
  Där jag har det bra, där är mitt fädernesland.

  Ultima ratio (regum)
  Konungarnas sista argument. (Richelieu om kanoner)

  Ultima Thule
  Det yttersta Thule, nordkalotten. (Vergilius)

  Unus multorum.
  En av de många. (Horatius, Satirae)

  Unus sed leo
  En men ett lejon. (Aisopos)

  Urbi et orbi
  För staden och världen. (Gregorius X, påve)

  Urbs aeterna.
  Den eviga staden (d.v.s. Rom) (Tibullus)

  Usus et tyrannus
  Vana är en tyrann. (Horatius)

  Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas
  Även om krafterna saknas så är viljan berömvärd. (Ovidius)

  Ut sementem feceris, ita metes.
  Som du sår, så skall du skörda. (Cicero, De oratore.)

  Ut supra (in fidem)
  Som ovan, (till bekräftelse).

  Uva uvam vivendo varia fit.
  Druvan ändrar färg (mognar) när den ser (en annan) druva.

  Vade mecum
  Gå med mig.

  Vade retro me, Satana
  Vik hädan från mig, Satan. (Mark. 8:33)

  Vae victis
  Ve de besegrade. (Brennus, gallisk hövding)

  Vale, preclaerissime doctor
  Lev väl, högt lysande doktor.

  Vanitas vanitatum
  Fåfängligheters fåfänglighet. (Pred. 1:2 12:18)

  Vare, legiones redde!
  Varus, giv tillbaka mina legioner! (Kejsar Augustus)

  Variatio delectat
  Ombyte förnöjer. (Cicero)

  Varium et mutabile semper femina
  Kvinnan är alltid ett ombytligt och växlande väsen. (Vergilius)

  Veni, vidi, vici
  Jag kom, jag såg, jag segrade. (Caesar)

  Vera esse facimus nosmet ipsi.
  Vi skapar själva sanningen.

  Verae amicitiaesemperiternae sunt
  Sann vänskap är evig. (Cicero)

  Verba volant, (littera) scripta manet.
  Ord flyger bort, det skrivna (ordet) består.

  Verbi divini minister (VDM)
  Det gudomliga ordets tjänare.

  Veritas vos liberabit.
  Sanningen skall göra er fria. (Versio Vulgata, Ioh. 8.32)

  Versio vulgata
  Hieronymus bibel från 1598.

  Vestigia terrent
  Spåren förskräcka. (Horatius)

  Vestis virum reddit.
  Kläderna gör mannen. (Quintilianus)

  Via dolorosa
  Den smärtfyllda vägen, suckarnas väg. (Jesu väg till Golgata)

  Videant consules ne quid detrimenti capiat respublica.
  Må konsulerna se till att staten icke tar någon skada.

  Vidi
  Jag har sett.

  Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis
  Att segra förstår du, Hannibal, men att använda segern förstår du ej. (Maharbal)

  Virtus est medium vitiorum.
  Dygden är medelvägen mellan laster. (Horatius, Epistulae)

  Vitiis nemo sine nascitur.
  Ingen är född utan fel. (Horatius, Satirae)

  Vivas, crescas, vigeas, floreas
  Må du leva, växa, bli stark, blomstra.

  Vivat, crescat, vigeat, floreat
  Må han leva, växa, bli stark, blomstra.

  Vivere militare est.
  Att leva är att strida. (Seneca Philosophus, Epistulae)

  Vixit, dum vixit, laetus
  Han levde glad så länge han levde.

  Vox populi, vox Dei
  Folkets röst

  Vulnerant omnes,ultima necat.
  Alla sårar, den sista dödar. (Om timmarna.)
  .

 2. #2
  Anarch
  „Friend of Germanics”
  Funding Membership Inactive
  symmakhos's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Last Online
  Tuesday, November 1st, 2011 @ 08:16 PM
  Ethnicity
  Swedish
  Subrace
  Nordid
  Country
  Germany Germany
  Location
  Geheimes Deutschland
  Gender
  Age
  50
  Politics
  Tradition/revolution
  Religion
  Gnostic traditionalist
  Posts
  488
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  8
  Thanked in
  6 Posts

  Thumbs Up addenda et corrigenda: A-B  Abusus non tollit usum
  Missbruket upphäver inte det rätta bruket.

  Acti laboris iucundi
  Efter avslutat arbete är vilan skön.(Cicero)

  Ad nocendum potentes sumus
  Vi har kraften att skada

  An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?
  Vet du inte, min son, med hur lite förstånd världen styrs?
  (Axel Oxenstierna, svensk rikskansler 1612-54)

  Approbatur
  Godkännes.

  Ave crux spes unica
  Var hälsat kors, mitt enda hopp. (Strindbergs grav)

  Bene qui latuit bene vixit
  Den som väl dolt sig har levt väl.(Ovidius)


  Arbiter grammaticorum

 3. #3
  Senior Member

  Join Date
  Dec 2002
  Last Online
  Monday, December 11th, 2006 @ 02:51 AM
  Gender
  Posts
  2,314
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  6
  Thanked in
  6 Posts

  Post Re: addenda et corrigenda: A-B

  Quote Originally Posted by symmakhos


  Abusus non tollit usum
  Missbruket upphäver inte det rätta bruket.

  Acti laboris iucundi
  Efter avslutat arbete är vilan skön.(Cicero)

  Ad nocendum potentes sumus
  Vi har kraften att skada

  An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?
  Vet du inte, min son, med hur lite förstånd världen styrs?
  (Axel Oxenstierna, svensk rikskansler 1612-54)

  Approbatur
  Godkännes.

  Ave crux spes unica
  Var hälsat kors, mitt enda hopp. (Strindbergs grav)

  Bene qui latuit bene vixit
  Den som väl dolt sig har levt väl.(Ovidius)


  Arbiter grammaticorum
  Och vad är med C-V, latmask?
  .

 4. #4
  Senior Member
  Stríbog's Avatar
  Join Date
  Aug 2002
  Last Online
  Wednesday, January 12th, 2005 @ 11:45 PM
  Subrace
  Nordid-Baltid (Aistin)
  Country
  Vinland Vinland
  Location
  Where Rust Belt meets Farm Belt
  Gender
  Age
  38
  Occupation
  college student
  Politics
  Environmentalism and eugenics
  Religion
  occultism & Nature worship
  Posts
  2,172
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  31
  Thanked in
  31 Posts

 5. #5
  Anarch
  „Friend of Germanics”
  Funding Membership Inactive
  symmakhos's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Last Online
  Tuesday, November 1st, 2011 @ 08:16 PM
  Ethnicity
  Swedish
  Subrace
  Nordid
  Country
  Germany Germany
  Location
  Geheimes Deutschland
  Gender
  Age
  50
  Politics
  Tradition/revolution
  Religion
  Gnostic traditionalist
  Posts
  488
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  8
  Thanked in
  6 Posts

  Post addenda et corrigenda: C-H

  Lente festino...

  De profundis (clamavi ad te Domine)
  Från djupen (ropar jag till dig, Herre) (Psaltaren 130)


  De mortuis nil nisi bene
  Om de döda intet annat än gott.


  Donec eris felix, multos numerabis amicos
  Så länge du är lycklig, ska du räkna många vänner. (Ovidius)


  Dulce et decorum est pro patria more
  Det är ljuvt och ärofullt att dö för fäderneslandet. (Horatius)


  Exegi monumentum aere perennius.
  Jag har uppfört ett minnesmärke mer varaktigt än koppar. (Horatius)


  Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.
  Må en hämnare en dag resa sig från mina ben. (Vergilius, Aeneis eller Aeneiden)

  Festina lente
  Skynda långsamt.

  Fiat voluntas tua
  Ske din vilja.

  Fidus Achates
  Den trogne Achates.

  Habent sua fata libelli
  Böcker ha sina öden. (Terentius Maurus)

 6. #6
  Anarch
  „Friend of Germanics”
  Funding Membership Inactive
  symmakhos's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Last Online
  Tuesday, November 1st, 2011 @ 08:16 PM
  Ethnicity
  Swedish
  Subrace
  Nordid
  Country
  Germany Germany
  Location
  Geheimes Deutschland
  Gender
  Age
  50
  Politics
  Tradition/revolution
  Religion
  Gnostic traditionalist
  Posts
  488
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  8
  Thanked in
  6 Posts

  Post add. et corr.: H-N

  Illis quorum meruere labores
  Åt dem vilkas mödor förtjänat det. (Propertius) Imitatores, servum pecus!
  Illis quorum: svensk förtjänstmedalj/orden

  Imprimatur
  Må tryckas.
  Katolska kyrkans officiella stämpel i böcker som ej befunnits strida mot läran.

  Inter pocula
  Bland glasen.

  Labor improbus omnia vincit
  Träget arbete övervinner allt. (Vergilius)

  Maior e longinquo reverentia
  På avstånd är vördnaden störst. (Tacitus)

  Non possumus
  Vi kunna icke. (Pius IX)

  Non omnia possumus omnes.
  Alla kan inte göra allt. (Vergilius, Eclogae)

  Nuda veritas
  Den nakna sanningen. (Horatius)

 7. #7
  New Member

  Join Date
  Aug 2004
  Last Online
  Wednesday, September 2nd, 2009 @ 11:53 PM
  Gender
  Age
  37
  Posts
  532
  Thanks Thanks Given 
  0
  Thanks Thanks Received 
  5
  Thanked in
  5 Posts

  Thumbs Up Re: Latinska Citat

  Latin sayings in Swedish? (Svensk [?]). Interesting

Similar Threads

 1. Citat av Håkan Sandell
  By symmakhos in forum Sweden
  Replies: 4
  Last Post: Saturday, April 1st, 2006, 02:21 PM
 2. Några citat...
  By NSFreja in forum Sweden
  Replies: 0
  Last Post: Wednesday, May 4th, 2005, 08:47 PM
 3. Intressanta Citat
  By NSFreja in forum Sweden
  Replies: 0
  Last Post: Wednesday, November 10th, 2004, 07:15 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •