Det er en nasjonal krise. De kan når som helst gå i oppløsning, sier direktør ved Kulturhistorisk museum, Rane Willerslev til Tønsbergs Blad.

Han snakker om tilstanden til en stor del av gravgodset som ble funnet sammen med Osebergskipet, hvor det meste står utstilt sammen med vikingskipene på Bygdøy. Det er snakk om alle gjenstandene som ble konservert med den såkalte alunmetoden, blant annet de fire sledene, hjulene på Osebergvognen og slededragene.

Det er kjent at mye av gravfunnene har vært i dårlig forfatning, og er i ferd med å smuldre opp innenfra, men nye undersøkelser viser at tilstanden er betydelig verre enn tidligere antatt.

- Det kan tyde på at det er bare overflatebehandlingen som holder gjenstandene sammen. Resten av innholdet er ikke bare skjørt, det har gått i oppløsning. Det haster med å få bedret forholdene for gjenstandene, sier leder for konserveringsseksjonen ved Kulturhistorisk museum, Anne Sommer-Larsen.

Situasjonen er ifølge Sommer-Larsen ikke like kritisk for selve Osebergskipet, siden det er konservert med en annen metode.

I disse dager vurderes det om hvorvidt skip og gjenstander skal flyttes til et nytt museumssenter i Bjørvika.


IKKE KRITISK: Situasjonen er ikke like kritisk for selve Osebergskipet, siden det er konservert med en annen metode.
Kilde http://www.dagbladet.no/2012/04/11/n...logi/21057136/


«Saving Oseberg» får ikke penger
TØNSBERG/OSLO: Kunnskapsdepartementet sier nei til ekstra penger for å redde de skjøre gjenstandene fra Oseberg-funnet


I går ble det kjent at nasjonalskattene er i mye dårligere forfatning enn før antatt. Både sledene og deler av Oseberg-vogna kan gå i oppløsning når som helst – det er bare overflatebehandlingen som holder dem sammen.
Mer http://tb.no/kultur/saving-oseberg-f...nger-1.7176378

Snakk om å spytte på vår kulturarv