Dink u ooit aan die rekrute van die VOC, wat na die Kaap de Goede Hoop is om die seeroete te beman?
Weet u hoe moeilik dit vir hulle was om in Afrika 'n bestaan te probeer maak? Weet u dat hulle in konsentrasiekampe tot 40% van hulle kinders verloor het?