Tilliten til politikerne stuper. Bare 13 prosent har høy tillit til politikerne. En av tre har fått mindre tillit til de folkevalgte i løpet av det siste året.

Det viser en undersøkelse Mandag Morgen har fått laget, skriver Dagsavisen.

På spørsmålet om tillit, sier 37 prosent «nei», mens 47 prosent sier «verken eller».

Partisekretær Raymond Johansen i Arbeiderpartiet sier til Dagsavisen at økende politikerforakt og at folk gradvis mister tillit til politikerne også fremkommer i Aps egne velgerundersøkelser.

Professor i statsvitenskap Hanne Marthe Narud sier til Mandag Morgen at tallene må sees i lys av at debatten de siste månedene har vært preget av kostbare statsrådsgaver, ulovlig pengestøtte til partiene og motstand mot utbygging av kraftmaster i Hardanger.

Hun sier at tilliten går i bølger og at det jevner seg ut over tid.

Valgforsker Anders Total Jensen ved NTNU er enig. Han sier at en slik måling nå i større grad forteller noe om en irritasjon i øyeblikket enn en varig endring.

Kilde http://www.abcnyheter.no/nyheter/pol...il-politikerne