Ghulam Sarwar i Central Jamaat fikk strøket 1 av 5 medlemmer når Fylkesmannen kontrollerte listene deres. Han hevder hovedproblemet er at noen moskeer nekter å stryke utmeldte medlemmer. –Jeg vet ikke hvorfor, men det kan vel være en form for hevn og konkurranse, sier Sarwar.

Døde medlemmer. Ugyldige personnumre. Barn som ikke er født ennå. Muslimske trossamfunn har krevet statsstøtte for flere tusen ugyldige medlemmer siste år.

Det er fredagsbønn i Central Jamaat-moskeen på Grønland. Mens de troende strømmer inn for å høre Allahs ord, står styreleder Ghulam Sarwar og forklarer hvorfor nesten 1200 av 6000 medlemmer ble strøket etter at Fylkesmannen kontrollerte de innsendte medlemslistene. 16 personer var døde og én var ikke født på registreringstidspunktet. De fleste strøkene medlemsskapene var imidlertid registrert i andre trossamfunn.

– Folk kommer til oss og vil bli medlemmer. Selv om de melder seg ut fra en annen moské, blir de ikke slettet fra deres medlemsregistre, sier Sarwar til Aften.

Han trekker det frem som en hovedårsak til at så mange ble underkjent av Fylkesmannen.

Stryker ikke utmeldte

Det samme mener Nithat Dogan i Den tyrkisk islamske union, der nesten 4 av 10 medlemmer ble underkjent.

– Vi ber medlemmene melde seg ut av andre trossamfunn, men vet at enkelte trossamfunn allikevel ikke stryker dem på sine lister, sier Dogan.

Hverken Sarwar eller Dogan vil ut med hvilke menigheter som angivelig rapporterer medlemmer som har meldt seg ut.

– Det ville ikke vært etisk riktig, sier Dogan.

Innrømmer glipp

Begge vedgår også glipper i sin egen registrering, men hevder de ikke forsøker å jukse.

– Vi bruker allerede mye tid på å få disse medlemslistene riktig. Delvis er det et kapasitetsspørsmål for en menighet som oss, men vi har heller ikke et godt nok datasystem, sier Dogan. Han sier dette er årsaken til at svært mange av personnumrene er blitt erklært ugyldige.

– Vi sender inn listene i april, mens registreringstidspunktet er ved årsskiftet. Det er årsaken til at vi har søkt statsstøtte for en som ble født etter registreringstidspunktet, sier Sarwar.

– Men hvorfor har dere krevd startstøtte for 16 døde medlemmer?

– Hvis ikke medlemmene gravlegges hos oss, får vi ikke beskjed om at de er døde før gjennomgangen fra Fylkesmannen, sier Sarwar.

Kalt inn på teppet

Fylkesmannen har foreløpig kalt inn fire muslimske menigheter på teppet, deriblant Central Jamaat.

– Men vi har ikke noen holdepunkter for at forholdene skyldes juks, sier Eldbjørg Kluften, fungerende leder for juridisk avdeling hos Fylkesmannen.

Møtene har hovedsakelig dreiet seg om rutiner for inn- og utmelding. Men til syvende og sist er det det enkelte medlem som må sørge for at man kun er oppført ett sted.

– Vi ser alvorlig på det dersom rutinene ikke er gode nok.

Vurderer støttekutt

Dette er ikke første gang muslimske menigheter har havnet i trøbbel for rot i medlemslistene. Nå varsler Fylkesmannen hardere lut.

– Vi er nå i dialog med departementet for å få holde hele statsstøtten tilbake for menigheter som ikke har gode nok rutiner, sier Kluften.

Det synes Sarwar i Central Jamaat er en god idé.

– Det er hvert fall fornuftig å kunne true med at man mister hele statsstøtten. Dette er tross alt vår hovedinntektskilde, og vil merkes godt hos menigheter, sier Sarwar.

Islamsk råd: Ikke juks

Islamsk Råd Norge tror ikke bevisst sabotasje og juks er spesielt utbredt når moskeer søker om statsstøtte.

– Nei, jeg har ikke inntrykk av det. Det handler mer om dårlige lister, og manglende administrasjon. Men det største problemet er at personvernhensyn ikke gjør det mulig å sjekke listene sine mot andre moskeers, sier generalsekretær Shoaib Sultan.

Han påpeker at mange trossamfunn mister store inntekter på grunn av dobbeltregistreringer.

– Hvorfor er dette problemet størst blant muslimske trossamfunn?

– Jeg tror det er dels historisk. Mange moskeer er blitt splittet, og så utgår det nye menigheter fra dem. Det gjør hele situasjonen uoversiktlig, og fører til listerot, sier Sultan.

Han mener problemet er komplekst, og at det er vanskelig å peke på enkeltårsaker.

– Holdninger blant enkeltpersoner spiller nok også inn. Det er kanskje en del som ikke er så flinke til å tenke prinsipielt, og ikke bryr seg om de står oppført som medlemmer flere steder, sier Sultan.

Kilde http://www.aftenposten.no/nyheter/os...cle3854624.ece