Her var det en gang et bryggeanlegg, konstaterer prosjektleder for utgravningene, Lise-Marie Bye Johansen.


15 båter og et havneanlegg ble funnet under Barcode-overflaten. I Bjørvikas fremtidige hovedgate er det mer i grunnen.


Det bugner av kjever og knokler i Bjørvikas grunn. Dette er muligens kraniet til en geitekilling.

Det surkler i gjenstridig leire når Lise-Marie Bye Johansen traver rundt i den 200 kvadratmeter store gropen foran nye Nordenga bro ved Middelalderparken.

Siden august har arkeologene ved NIKU (Norsk Institutt for kulturminneforskning) spadd og gravd i de tunge massene her. Bye Johansen har litt av hvert å vise frem.

– Rester etter en større bryggekonstruksjon. Tydelig menneskeskapt, sier prosjektlederen, og avduker funnene ved å bre presenningen til side. Feite staur kommer til syne.


Når er denne dambrikken fra? Eller terningen, som ikke har samme tallsystem som dagens terninger? Foreløpig ikke helt lett å avgjøre.

– De er ganske godt bevart. Leiren har nærmest hermetisert dem, sier Bye Johansen. Rett ved siden av ligger restene av to båter. Foreløpig oppsummering: Kjølen på den ene er 4,6 meter, tresorten er eik, båtene er klinkbygde og de er muligens fra 1500-tallet. Men det må mer graving til for å finne ut eksakt datering og i hvor god eller dårlig stand de er.

Sannsynligvis er det kasserte båter, som rett og slett kan ha blitt dumpet og brukt som fyllmasse.

Uklart om bevaring

Dette er den første utgravningen i grunnen til Bjørvikas nye hovedgate, Dronning Eufemias gate. Og det er all grunn til å være forventningsfulle for arkeologene.


Skorester fra en voksen person og et barn er funnet i leiren.

Gravingen i Bjørvika har hittil avdekket oppsiktsvekkende båtfunn, som Aften har omtalt tidligere. Både i forbindelse med senketunnelen og høyhusbyggingen i Barcode-rekken (se faktaboks).

NIKU skal i første omgang holde på frem til jul i denne gropen. Norsk Maritimt Museum (tidligere Sjøfartsmuseet) tar over stafettpinnen for graving videre vestover i fremtidige Dronning Eufemias gate.

Det er ikke bare båtvrak som er funnet i gropen ved Middelalderparken. Dyrekranier, skosåler, en dambrikke og en terning er blant gjenstandene som er hentet opp, rengjort og lagt på «funnrommet» i anleggsbrakken. Disse oversendes etter hvert Kulturhistorisk museum. Ifølge Bye Johansen, er det for tidlig å si hva som vil skje med båtene, ettersom de ikke er helt avdekket ennå.

Hvorvidt de skal tas vare på og konserveres, tar ekspertisen ved Norsk Maritimt Museum eller Kulturhistorisk museum etterhvert stilling til.

Kilde http://www.aftenposten.no/nyheter/os...cle3853167.ece