Asylsøkere som tidligere ville blitt returnert til Hellas kan nå få behandlet sine søknader i Norge.


Flere hundre som skulle vært sendt tilbake vil nå få mulighet til å bli i Norge.

I dag ble det kjent at Utlendingsnemda (UNE) velder å stanse retur til Hellas av asylsøkere med avslåtte søknader.

Da Norge i 2008 sist stanset retur til Hellas av asylsøkere fikk man etter fire måneder en økning i antallet asylsøkere til Norge. Nå frykter flere at det samme kan skje igjen.

- En viss tiltrekningseffekt vil vedtaket ha, sier statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet til Aftenposten.no.

Stansen kommer etter at den europeiske menneskerettighetsdomstolen ba om at returer stanses, fordi domstolen nå har en Hellas-sak nå oppe til behandling.

- Vi synes det er viktig at en avklaring kommer fortest mulig. Den er ventet før jul, og det er vi tilfreds med, sier Lønseth.

Både Storbritannia, Irland, Nederland og Danmark har allerede stanset returer til Hellas, mens andre land fortsatt sender asylsøkere tilbake.

Frykter asylbølge

Per-Willy Amundsen (Frp) reagerer på UNE-vedtaket.

- Det er det samme som å gi en blankofullmakt til alle som søker asyl fra Hellas. Der er det 300.000 asylsøkere som gjerne vil benytte seg av muligheten til å søke asyl i Norge.

- Da risikerer vi enorme asylsøkertall og en situasjon som kommer helt ut av kontroll, sier Amundsen.

Justisdepartementet mener Amundsen overdriver konsekvensene.

- Jeg kan ikke utelukke at det vil komme noen flere på grunn av dette vedtaket, men jeg tror ikke det vil ha noen stor effekt fordi vi er i en annen situasjon enn før, sier Lønseth.

Får bli

Utlendingsnemnda-direktør Terje Sjeggestad var tirsdag ettermiddag helt klar på at alle asylsøkere som har kommet gjennom Hellas og nå befinner seg i Norge, vil få bli inntil videre.

- Utlendingsnemnda har instruert politiet om å ikke gjennomføre returer til Hellas, sier Sjeggestad.

Mellom 250 og 300 beboere på norske mottak er registrert som asylsøkere i Hellas for tiden, opplyser pressekontakt Karianne Kvarving i Utlendingsdirektoratet.

Direktoratet innstiller nå på at disse skal få sine søknader behandlet i Norge, et forslag som også får støtte fra Justisdepartementet.

- Hvilken effekt stansen får, avhenger av hva andre land gjør. Hvis flere Dublin-land stanser sine retur til Hellas, vil effekten være mindre enn om Norge opptrer alene, sier Jan-Paul Brekke ved Institutt for Samfunnsforskning.

- Vil dette føre til at flere asylsøkere får en oppfatning av Norge som et land med en liberal asylpolitikk?

- Det er først og fremst asylsøkere i Hellas som kan oppfatte dette som en mulighet. De er i en vanskelig situasjon og kan oppleve at de har lite å tape på å reise videre. Samtidig betyr ikke stansen i Hellas-returer at de får opphold i Norge.

Kilde http://www.aftenposten.no/nyheter/ir....ece:thumbdown