Her sto Slaget på Re - arkeolog Kjersti Jacobsen og Arne Schau med metalldetektor ved det historisk viktige funnet

- Vi føler at vi har løst Norges kanskje eldste krimgåte, sier prosjektleder Kjersti Jacobsen.


Torsdag ettermiddag fant arkeologene sporene etter Nordens eldste arkeologisk påviste slagsted på Søndre Linnestad gård i Re kommune i Vestfold.

I ettermiddag spiste arkeologene bløtkake og feiret det de ikke nøler med å kalle en aldri så liten verdenssenasjon...

- Dermed er også ett av Europas eldste slagsteder funnet. Spyd og pilspisser viser at det var her det første slaget på Re sto i februar 1163, sier prosjektleder Kjersti Jacobsen til Aftenposten.no.

- Brikkene faller på plass

Funnet bekrefter dermed også hva den islandske høvdingen Snorre Sturlason skrev i Heimskringla.

- Vi føler at vi har løst Norges kanskje eldste krimgåte. Før kjente vi området, torsdag fant vi stedet, som fulgte sporene fra Fagrskinna for å finne stedet som er navngitt som Binduxstadir. Her fortelles det om Ramnes gård og Klopp, som er akkurat her vi nå står, sier Jacobsen og ser nedover jordet på gården Søndre Linnestad og ned mot den leirbrune elven.

De fleste funn av våpen er gjort på 30-40 cms dyp, der de har ligget i trygghet for bondens plog i de siste hundreårene.

- Historiske spor

Som arkeolog finleste hun de historiske skriftene, og fant at slaget må ha stått mellom gårdene Søndre Linnestad og Klopp i Vestfold.

De rike funnene det siste døgnet bekreftet til full hennes antagelser. Mer enn 600 gjenstander er gravd opp-

Slaget på Re I

Det gigantiske slaget sto ikke langt fra der Bispeveien mellom Tønsberg og Hof i dag går forbi boligfeltet på Linnestad, og ned Heianveien mot Storelva nederst i dalbunnen.


På den ene siden sto Sigurd Jarls hær på 400-500 steilt mot Erling "Skakke" Ormssons 1500 soldater og 500 hester.

Erling Skakkes lendmannsparti gikk i angret og seiret. Ifølge datidens opptegnelser flyktet to av tre fra overmakten.

Slaget sto 20. februar, men det var ikke is på elven.

Nærkampene skal ha vært over i løpet av en halv time, og Erling Skakke lot resten av Sigurd Jarls soldater flykte opp over Linnestad-åsen hvor det i dag er et boligfelt.

Slaget på Re II

Men snart ble Erling Skakke og hans sønn Magnus Erlingsson utfordret på ny:

Tronpretendenten Øystein Møyla ledet nå de opprørske birkebeinerne fra Trøndelag i det andre Slaget på Re i januar 1177.

Han døde selv av skadene etter å ha søkt tilflukt på en gård i nærheten.

Slaget sto i dyp snø, og birkebeinerne var nok en gang dømt til å mislykkes.

- Ny hærfører

Birkebeinerne dro nå til Vest-Sverige, og samlet seg snart om Sverre Sigurdsson som sin nye hærfører.

Ved slaget på Kalvskinnet ved Trondheim to år senere var det Erling Skakke som fikk banesår.

Kong Sverre

Sønnen Magnus var konge over Norge fra 1161 til 1184, da han falt i slaget på Fimreite mot Sverre Sigurdsson.

Sverre var født i Norge, men vokste opp i Kirkjubøur på Færøyene.

Kong Sverre regjerte så inntil han døde på sotteseng i Bjørgvin 9. mars 1202.

- Sør-Norges Stiklestad

Ordfører Thorvald Hillestad i Re er hoppende glad:

- Vi har lett i fem-seks år, og endelig funnet juvelen. Totalt 600 gjenstander er sikret, halvparten er sikkert spiker og andre nymotens ting, men vi har også funnet et stort antall pilspisser og annet krigerutstyr, sier Hillestad.

Fredag ettermiddag var 15 arkeologer i gang på jordene ned mot Storelva.

De vet at Erling Skakkes birkebeinere sto på vestsiden av elven og skjøt store mengder piler over mot Sirurd Jarls menn.

- Pilregn

- Det er pilene fra denne massive beskytningen vi nå finner. Nå vet vi også at Erling Skakkes menn krysset Storelva noe lengre opp, før kampene fortsatte mann-mot-mann, sier Hillestad.

- Hva ønsker kommunen nå å gjøre med denne nyervervede kunnskapen?

- Egentlig er det jo bare fantasien og økonomien som setter begrensinger for dét. Kanskje kan vi bli Sør-Norges svar på Spelet på Stiklestad? Arkeologene har gjort en kanonjobb, slår ordføreren fast.

Kilde http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...cle3847545.ece