Hoder er knust og hender hugget av. 30 vikinger som er funnet gravlagt på øya Øsel i Østersjøen må ha endt sitt liv i et brutalt slag.


Et skip med minst 30 vikinger er funnet begravet på den estiske øya Øsel i Østersjøen.


30 vikinger er til nå funnet begravet om bord i et tjue meter langt skip på den estiske øya Øsel. Til nå er bare en tredjedel av skipet gravd ut. Mye tyder på at vikingene har falt i et brutalt slag eller i en krig. En del av mennene har fått hendene hugget av, andre er gravlagt med piler i hoften og med istykkerslåtte hoder.

Nettopp våpnene om bord i skipet gir arkeologene grunn til å tro at det er skandinaviske vikinger som er slaktet ned og begravet i skipet. Formen på våpnene gir forskerne grunn til å tro at graven er fra mellom 700 og 800 e.Kr, skriver avisen Helagotland..

Dersom vikingene er fra Skandinavia, er ikke det veldig overraskende. Akkurat denne øya lå langs en viktig handelsvei for vikingene, og det er kjent at øyboerne på Øsel byttet varer med vikingene på deres ferd østover mot store handelssteder.

Kilde http://www.levendehistorie.no/levend..._doede_brutalt