EU-biologer sier det har vært en sterk vekst i torskebestanden både i Østersjøen og den nordlige delen av Nordsjøen.

- Det virker grotesk at torsken det ene året erklæres nærmest utdødd, og at det så myldrer av dem et par år senere, sier formannen for Bælthavets Fiskeriforening, Allan Buch, til DR.dk.


Lederen for Sydvestjysk Fiskeriforening, Jesper Juul Larsen, synes det er gledelig at biologene nå observerer at torskebestanden vokser. Både han og Buch håper nå på å høyere torskekvoter fra nyttår.

Ifølge spesialforsker Eero Aro ved det svenske Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet er det nå dobbelt så mye torsk i Østersjøen som for et år siden. Den viktigste årsaken er ifølge ham de strengt regulerte fiskekvotene på 2000-tallet.

- For 20-30 år siden pågikk det et kraftig overfiske av torsk, til den nesten forsvant fra Østersjøen. Etter at fisket ble regulert har torsken hentet seg inn igjen, sier han til Åbo Underrättelser.

- Bestanden av torsk i Nordsjøen er svært lav og det er positivt at det er observert økning i rekrutteringen. Det er derfor viktig at vi fortsatt er forsiktige med beskattingen slik at denne økningen kan bidra til å øke torskebestanden i disse områdene mot et mer normalt nivå, sier statssekretær i Fiskeridepartementet Vidar Ulriksen til ABC Nyheter.

Kilde http://www.abcnyheter.no/nyheter/mil...orskebestanden