Bellona, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom krever at området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja får status som varig petroleumsfritt.


De tre organisasjonene går sammen om et svar i regjeringens høringsrunde om havområdene i nord.

I 2006 lanserte regjeringen forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. I 2011 skal planen revideres, og regjeringen skal blant annet ta stilling til hvorvidt de omstridte områdene skal åpnes for oljeboring.

Nye rapporter viser at regjeringen gjorde et riktig valg da de stengte disse områdene for oljeboring i 2006, mener organisasjonene.

– Faktagrunnlaget tilsier at vi vet nok til å gå inn for varig petroleumsfrie områder. Et tilleggsmoment som forsterker vårt krav, er lærdommen fra Deepwater Horizon-ulykken. Vi mener fortsatt at risikoen for en tilsvarende ulykke i Norge er til stede, og ser at norsk oljeindustri ikke er i nærheten av å kunne takle en slik hendelse, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Miljøorganisasjonene advarer mot konsekvensutredningen oljeindustrien har tatt initiativ til, fordi de mener den ikke vil bli nøytral.

– Det har aldri vært gjennomført en konsekvensutredning etter petroleumsloven uten at oljeindustrien har sittet igjen med mer areal å lete i etterpå, sier leder i Natur og Ungdom, Ola Skaalvik Elvevold.

Kilde http://www.abcnyheter.no/nyheter/mil...ot-olje-i-nord