vad är, enligt dig, den idag vanligaste vita svensken för subras/mix?
gärna bilder!