Stuur deze informatie door en plaats het op alle forums:


De linkse beweging en pedofilie

Als we de wereld opdelen in hun ogen ''links en rechts'' dan is rechts net zo schuldig, kijk maar naar het Vaticaan (door hun bestempeld als rechts), maar het grote verschil is dat we wel altijd horen over de pedo priesters, maar nooit iets over de pedo socialisten:

Herman Meijer, voorzitter van GroenLinks: ''Wat mij overigens nog wel opvalt is dat de situatie voor pedoseksuelen in de afgelopen vijftien jaar alleen maar verslechterd is. Voor een deel is dat merkwaardig genoeg de keerzijde van de homo-emancipatie. Het werd altijd zo gepresenteerd van 'homo's doen het alleen met elkaar en volwassenen en zeker niet met kinderen'. Nogal wat emancipatoren hebben dat zo voorgesteld, omdat dat nu eenmaal eerder geaccepteerd wordt. Ik heb dat altijd wat vals gevonden. Ik kan ook wel op een knaapje vallen. Men gaat ervan uit dat je met een kind geen erotische verhouding kan hebben, zonder het te benadelen. Kinderen zouden minder verstandig zijn en niet goed duidelijk kunnen maken wat ze wel of niet willen. Onzin.
Alle leeftijdsgrenzen moeten gewoon uit de zedelijkheidswetgeving worden geschrapt.

Als er geweld wordt gebruikt dan is dat gewoon geweld of misbruik en dan zijn weer genoeg andere wetten om daar iets tegen te doen.'' [...] Ongetwijfeld zal er een aantal zijn dat het nogal griezelig vindt. Daarom wil ik dit punt ook niet aanvoeren op mijn lijstje van 'strijdpunten' waarmee ik mij in de strijd om het lijsttrekkerschap wil gooien. Ik wil hier eerst een brede discussie over aangaan.''

Artikel: De 'blijde boodschap' van Groen Links'er Herman Meijer, door Peter van der Vorst; Gay Krant; 24 juli 1993

Van zijn eigen webstek :
Citaat:
Herman was van 1990 tot 2002 gemeenteraadslid en wethouder te Rotterdam. In zijn portefeuille zat onder meer Stads- en Sociale vernieuwing, Dak- en Thuislozenbeleid, Monumenten- en Architectuurbeleid, Allochtonen- en Grotestedenbeleid en Moskeebeleid. Hij is een van de oprichters van Christenen voor het Socialisme en was actief bij de Rode Flikkers. Hij was een van de onderhandelaars bij de totstandkoming van GroenLinks en is betrokken bij RozeLinks.

Rozelinks nodigt pedofielen uit voor discussie avond homofobie/islamofobie
In een epostbericht gestuurd door de homo-afdeling van Groenlinks "Roze Links" naar de pedofielenvereniging Martijn word de vereniging uitgenodigd om deel te nemen aan een discussieavond over Roze Veiligheid.

Beste organisatie,

Graag nodigen wij u uit voor een discussiebijeenkomst rondom veiligheid 19 november 2005 a.s. (zie onderstaand). Omdat wij de discussie graag zou breed mogelijk voeren wordt uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld. Natuurlijk stelt RozeLinks het ook erg op prijs als u deze uitnodiging naar uw leden en/of achterban door wilt sturen.
Aanmelden is niet noodzakelijk, echter wel prettig.

Met veilige groet en hopelijk tot de 19e!
namens RozeLinks,
rieke spierings


RozeLinks houdt themabijeenkomst over Roze Veiligheid

Zaterdag 19 november 2005 organiseert RozeLinks van 13.00u tot 17.00u een themabijeenkomst over anti-homogeweld, oorzaken en oplossingen. De bijeenkomst vindt plaats op het Partijbureau van GroenLinks, Oude Gracht 312 te Utrecht.

Sprekers zijn: Naïma Azough (2e Kamerlid GroenLinks; onder voorbehoud), Tania Barkhuis (COC), Martin Moerings (hoogleraar strafrecht Leiden), een deelraadslid van GroenLinks in Amsterdam Oost-Watergraafsmeer en een medewerker van het homonetwerk van de Amsterdamse politie “Roze in het Blauw”. Zij gaan in op de volgende vragen:

* "Neemt het anti-homogeweld toe?"
* "Zo, ja wat zijn hiervan de oorzaken?"
* "Welke politieke maatregelen zijn nodig, preventief en repressief?"

Het begint om 13.00 uur, wordt onderbroken met een verrassend optreden van Tijgertje en afgesloten met een borrel. Aanmelding wordt op prijs gesteld. Deelname is gratis.

Voor informatie en aanmelding: rozelinks@groenlinks.nl

http://www.rozelinks.nl

De uitnodiging is ook geplaatst op het pederastische webforum Jongensforum http://www.jongensforum.net/messages/159840.shtml geplaatst door Martijn bestuurslid Marthijn Uittenboogaard http://img261.echo.cx/img261/8457/fotogroot4wd.jpg


groenlinks platform voor sexuele perversiteit

RozeLinks heeft in 2003 bezwaar gemaakt tegen het uitsluiten van Vereniging Martijn van deelname aan de Roze Zaterdag.
Martijn is de organisatie die opkomt voor acceptatie van ouderen-kinderenrelaties.
Roze Zaterdag vond in 2003 plaats in Deventer onder het motto: Laat je zien!

In een brief aan de organisatoren schrijft RozeLinks, dat deze uitsluiting een relevante organisatie de mogelijkheid ontneemt zich te laten zien. Of de organisatie van Roze Zaterdag (en ook RozeLinks) het nu eens is of niet met de inhoudelijke stellingen van Vereniging Martijn is hierbij ook niet van belang. Het gaat hier om de openheid van discussies rond seksualiteit.
De organisatoren lieten eerder weten, dat de veiligheid van mensen van Martijn niet gegarandeerd kon worden.
Als de garantie voor veiligheid van demonstranten en de publieke opinie leidend worden, dan voorziet RozeLinks dat toekomstige Roze Zaterdagen taboe worden voor anderen die niet voldoen aan de hetero-norm. In 2004 heeft Martijn zich niet meer aangemeld voor deelname…

Hieronder de tekst van de brief van RozeLinks aan de organisatoren van Roze Zaterdag in Deventer.

Aan: de organisatoren van Roze Zaterdag Deventer

Beste actiegenoten,

Jullie hebben besloten Vereniging Martijn niet toe te laten op de Roze Zaterdag in Deventer, met als argument dat de denkbeelden van deze vereniging niet overeenkomen met de doelstelling van Roze Zaterdag. Als bijkomend argument meldden jullie, dat de organisatie de veiligheid van deelnemers namens Martijn niet kon garanderen.

RozeLinks, platform van GroenLinks voor seksuele diversiteit, is het niet eens met deze beslissing. Wij zijn er voorstander van dat jullie de Vereniging Martijn juist wel en liefst ook expliciet welkom heten. Daarvoor hebben we de volgende redenen.

De Vereniging Martijn is een legale vereniging, die opkomt voor acceptatie van relaties tussen jongeren en ouderen waarbij eventueel seks in het spel is, zowel hetero- als homoseksuele. Door informatie te geven proberen ze vooroordelen weg te nemen en problemen bespreekbaar te maken. Het is ons niet duidelijk hoe jullie kunnen stellen dat deze vereniging niet overeenkomt met de doelstelling van Roze Zaterdag.

Vrijheid van meningsuiting is een hoogstaand goed en een primaire waarde in onze samenleving. Het geeft geen pas om op Roze Zaterdag alleen clubs te selecteren die passen in de particuliere opvattingen over homo-emancipatie van de organisatiegroep van Roze Zaterdag Deventer. Daarmee begeven wij ons als homo/lesbische beweging op een hellend vlak. Het motto van Roze Zaterdag is: Laat je zien. Met een besluit tot uitsluiting wordt een relevante organisatie de mogelijkheid ontnomen zich te laten zien.

Er zijn weinig Nederlanders die zo bedreigd worden vanwege hun seksuele identiteit als pedofielen en pedoseksuelen. Solidariteit met deze groep is een teken van beschaving. Ooit, in een nog niet zo lang verleden, werden homo’s en lesbo’s vanwege hun identiteit uitgesloten, verboden, vervolgd en bestraft. Nu sluiten homo’s zelf een groep met een afwijkende seksuele voorkeur buiten. Dit beleid zal zich keren tegen allen die afwijken van de standaardnorm.

Jullie geven verder aan dat de veiligheid van de leden van Martijn niet te garanderen zou zijn. Wij gaan ervan uit dat dat geen loos argument is, dat er bedreigingen zijn geuit en dat jullie de veiligheid van andere deelnemers wel kunnen garanderen. Maar wij vinden het een merkwaardige reactie op bedreigingen. Het enige gepaste antwoord lijkt ons: moed tonen en met politie en burgemeester harde afspraken maken over de veiligheid van iedereen die deel wil nemen aan de Roze Zaterdag. Dreiging met geweld mag nooit een alibi zijn om mensen uit te sluiten.

Als de garantie voor veiligheid van demonstranten en de publieke opinie leidend worden, dan voorzien wij dat toekomstige Roze Zaterdagen, parades en demonstraties uiteindelijk taboe worden voor anderen die niet voldoen aan het hetero-ideaal. Leernichten, motorpotten, biseksuelen: past u aan! Doe net alsof u hetero bent! Willen jullie die richting uit?

http://www.groenlinks.nl/partij/werk...004-10-03.1719


Groen-Links ís de Pedo-Partij & updates

Een citaat uit de 'Blijde Boodschap' van oud-voorzitter van Groen-Links Herman Meijer: "Kinderen zouden minder verstandig zijn en niet goed duidelijk kunnen maken wat ze wel of niet willen. Onzin. Alle leeftijdsgrenzen moeten gewoon uit de zedelijkheidswetgeving worden geschrapt. Als er geweld wordt gebruikt dan is dat gewoon geweld ..."

Een kinderlokker voelt zich prima thuis bij Groen-Links. De standpunten van Groen-Links verschillen niet van die van de Pedo-Partij. Óók Groen-Links wil jongeren tussen 12 en 16 jaar vogelvrij verklaren!

Dat is toch wel even schrikken. De standpunten van Groen-Links inzake pedofilie. Zo lezen we dat volgens Groen-Links de wettelijke bescherming van kinderen "een belemmering in de sexuele ontplooiing" kan zijn. Daar is die wettelijke bescherming ook voor bedoeld, stelletje smerige kinderlokkers!

De kinderlokkers van Groen-Links blijven volharden in de fictie van "het zelfbewustzijn" van het kind. Men stelt dat kinderen zélf wel kunnen uitmaken of sex goed voor ze is.

Maar hier spreekt Groen-Links met een gespleten tong. Want kinderen zijn makkelijk beïnvloedbaar. In een buurman met een rood tafellaken en een pak watten zien ze Sinterklaas. Zo zijn kinderen.

Kinderen moeten tegen hun naïeviteit beschermd worden. Dat heet beschaving. Het is immers makkelijk om een kind te laten geloven dat het sex wil. Juist omdat het een kind is. En een kind kan de consequenties van sex niet kan overzien.

De getuigenissen van volwassenen die als kinderen misbruikt zijn, zijn eensluidend. Ze stonden onder invloed van een pedofiele volwassene, en die heeft hen dingen laten doen waar ze nu spijt van hebben. Veel spijt. Grote psychische problemen. Tot zelfmoord aan toe.

Laat het duidelijk zijn. Kinderlokkers misbruiken kinderen, en verwoesten met hun geilheid een heel mensenleven. En dan heb ik het over de gevallen dat het 'goed' gaat. Ik heb het nog níét over de tientallen verdwenen en vermoordde kinderen.

Maar Groen-Links wil kinderlokkers de ruimte geven om kinderen te beïnvloeden. Om kinderen tot sex te manipuleren. Gelukkig pleit Groen-Links tegelijkertijd om slachtofferhulp uit te breiden. Ze voorzien blijkbaar dat er daar dan een groeiende behoefte aan zal ontstaan.

Ik wist dat Groen-Links een partij van walgelijke 'mensen' was, maar dat het zulke smerige kinderlokkers waren, daar schrik ik toch weer van.

Mag ik daarom óók even de kinderlokkers van Groen-Links doodwensen? In ieder geval totdat ze hun standpunten over pedofilie herzien.

Hier de standpunten van Groen Links:

http://www.groenlinks.nl/partij/werk...004-10-09.5536

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=...tij_en_updates


Groen Links staat achter pedo's.
Lees het volgende maar eens.

Van de web-site van Groen-Links:

Groen-Links spring in de bres voor de pedofielenvereniging 'Martijn'


Aan: de organisatoren van Roze Zaterdag Deventer

Beste actiegenoten,

Jullie hebben besloten Vereniging Martijn niet toe te laten op de Roze Zaterdag in Deventer, met als argument dat de denkbeelden van deze vereniging niet overeenkomen met de doelstelling van Roze Zaterdag. Als bijkomend argument meldden jullie, dat de organisatie de veiligheid van deelnemers namens Martijn niet kon garanderen.

RozeLinks, platform van GroenLinks voor seksuele diversiteit, is het niet eens met deze beslissing. Wij zijn er voorstander van dat jullie de Vereniging Martijn juist wel en liefst ook expliciet welkom heten. Daarvoor hebben we de volgende redenen.

De Vereniging Martijn is een legale vereniging, die opkomt voor acceptatie van relaties tussen jongeren en ouderen waarbij eventueel seks in het spel is, zowel hetero- als homoseksuele. Door informatie te geven proberen ze vooroordelen weg te nemen en problemen bespreekbaar te maken. Het is ons niet duidelijk hoe jullie kunnen stellen dat deze vereniging niet overeenkomt met de doelstelling van Roze Zaterdag.

Vrijheid van meningsuiting is een hoogstaand goed en een primaire waarde in onze samenleving. Het geeft geen pas om op Roze Zaterdag alleen clubs te selecteren die passen in de particuliere opvattingen over homo-emancipatie van de organisatiegroep van Roze Zaterdag Deventer. Daarmee begeven wij ons als homo/lesbische beweging op een hellend vlak. Het motto van Roze Zaterdag is: Laat je zien. Met een besluit tot uitsluiting wordt een relevante organisatie de mogelijkheid ontnomen zich te laten zien.

Er zijn weinig Nederlanders die zo bedreigd worden vanwege hun seksuele identiteit als pedofielen en pedoseksuelen. Solidariteit met deze groep is een teken van beschaving. Ooit, in een nog niet zo lang verleden, werden homo's en lesbo's vanwege hun identiteit uitgesloten, verboden, vervolgd en bestraft. Nu sluiten homo's zelf een groep met een afwijkende seksuele voorkeur buiten. Dit beleid zal zich keren tegen allen die afwijken van de standaardnorm.

Jullie geven verder aan dat de veiligheid van de leden van Martijn niet te garanderen zou zijn. Wij gaan ervan uit dat dat geen loos argument is, dat er bedreigingen zijn geuit en dat jullie de veiligheid van andere deelnemers wel kunnen garanderen. Maar wij vinden het een merkwaardige reactie op bedreigingen. Het enige gepaste antwoord lijkt ons: moed tonen en met politie en burgemeester harde afspraken maken over de veiligheid van iedereen die deel wil nemen aan de Roze Zaterdag. Dreiging met geweld mag nooit een alibi zijn om mensen uit te sluiten.

Als de garantie voor veiligheid van demonstranten en de publieke opinie leidend worden, dan voorzien wij dat toekomstige Roze Zaterdagen, parades en demonstraties uiteindelijk taboe worden voor anderen die niet voldoen aan het hetero-ideaal. Leernichten, motorpotten, biseksuelen: past u aan! Doe net alsof u hetero bent! Willen jullie die richting uit?

Vriendelijke groet

RozeLinks, platform van GroenLinks voor seksuele diversiteit

http://www.groenlinks.nl/partij/werk...004-10-03.1719


Pedofiel dominee Hans Visser van de drugs kerk de pauluskerk in Rotterdam.

Het is een erg lang stuk om hier te posten en als ik het kopieer zit gelijk alles aan elkaar inplaats van ruimte tussen de vragen dus hier is de link:
http://www.martijn.org/info/OK89_1.html


Kindersex en racisme

De seksuele en medisch wetenschappelijke revolutie in Afrika

Bob Smalheim en David van Leeuwen
namens ‘Kinderartsen Zonder Grenzen’

Het jaar 2001 heeft de wereld een hetze laten zien tegen het nieuwe Zuid-Afrika onder het ANC van President Mbeki. Oude aanhangers van het apartheidsregime gaan door met het bestoken van het post-Apartheid Zuid-Afrika met kritiek gebaseerd op de gedachte van Westerse suprioriteit. Opvallend is de aandacht die de Westerse pers meende te moeten besteden aan het zogenoemde verkrachten van maagden als geneeswijze tegen AIDS. Bewust en onbewust racisme overheerst het oordeel dat Westerlingen zich menen te moeten matigen over seksualiteit en gezondheidszorg onder niet-Westerse bevolkingen.

Europeanen hebben traditioneel laat seks en huwen relatief laat. Het aan ‘minderjarigen’opgedrongen celibaat in de Westerse cultuur werd kritisch in vraag gesteld door Daniel Cohn-Bendit die als politiek- en seksueel activist de knellende banden van seksuele onthouding in de Kindergarten wist te doorbreken. Het Westen ziet zichzelf als superieur omdat het de eigen celibataire waan voor het 'onschuldige' kind als algemeen geldend definieert. Evenwel, in plaats van achterlijk te zijn laat het levende Afrika een revolutionaire voorsprong zien in haar progressieve benadering van de seksualiteit van het kind en een niet door het Westerse imperialisme opgedrongen definitie van geneeskunde.

De boven genoemde Daniel Cohn-Bendit wees de Westerse wet, gebaseerd op de zogenaamde seksloosheid van de kleuter af, en knoopte aan bij de joodse wet en de joodse cultuur die seks met kinderen vanaf 3 jaar legitimeert. In de Islamitische wet wordt de leeftijdsgrens op 9 jaar gesteld. Echter, zowel in de joods- als in de islamitische wet, hoe progressief ook ten opzichte van de achterlijke Westerse visie op seksualiteit, wordt de seksualiteit van de mens vanaf de geboorte miskend en zelfs gecriminaliseerd. Zo niet in Afrika.

In de hysterische houding in de Westerse cultuur tegen kinderseks vanaf het derde jaar kan men anti-semitisme herkennen. De Talmud verklaart seks met een driejarig meisje als legaal en is daarmee ver vooruit op de reactionaire denkwijze in de Westerse rechtstelsels. Het is dan ook niet onjuist anti-pedofilie gelijk te stellen met anti-semitisme, de reactionaire waanzin die in de 20ste eeuw heeft geleid tot ten minste zes miljoen doden in de vernietigingskampen van de Westerse ‘beschaving’.

Afrika neemt in de bevrijding van het kind het voortouw met het actief aangaan van seksuele betrekking met kinderen vrijwel direct na de geboorte. In Afrika weet het gewone volk van de seksualiteit van het kind, iets wat Sigmund Freud pas begin twintigste eeuw het hardhoofdige Westen kon aanleren. Dit progressieve seksueel handelen en denken wordt gecombineerd met een herontdekking van de Afrikaanse geneeskunde, sinds jaar en dag onderdrukt door de Westerse geneeskunde, welke werd gepropageerd en opgedrongen door het apartheidsregime.

Door seks te hebben met een maagd kan men, volgens traditionele Afrikaanse geneeswijze, AIDS genezen. Zo leert de Afrikaanse geneeskunde. Een groep mannen had seks met een 9 maanden oud kind, een maagd, het Westen en de verwesterste Zuid-Afrikaanse elite veroordeelt deze relatie en gaat de mannen zelfs strafrechtelijk vervolgen. Er is dus nog een lange weg te gaan voor bevrijding van de seksualiteit van ook het jongste kind, en de mogelijkheden van traditionele Afrikaanse geneeswijzen, de geest van kleinburgelijke benepenheid van het zogenaamde superieure Westen zal verslaan. De auteurs voegen in ieder geval de daad bij het woord.

Dr. Bob Smalheim is emiritus kinderarts en ere-voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor Kleuteronderwijs.

Bron: http://internettrash.com/users/nieuwebezems/n7sex.html


Even wat feiten over pedo Daniel Marc Cohn-Bendit
Daniel Marc Cohn-Bendit (Montauban, 4 april 1945) is een publicist en politicus. Momenteel (2005) is hij fractievoorzitter van de Groenen in het Europees Parlement.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Cohn-Bendit


Intermale aan de Spuistraat 251 in Amsterdam is een Gay Boekhandel

met een sectie over jongens en tieners.

http://www.intermale.nl/boy-teen.html

De enige pornozaak die de lectuur van pedofielen vereniging Martijn verhandeld is trotse buurman van semi-kraakpand Vrankrijk. Dit is als je de historie bekijkt ook niet zo vreemd. De PPR (voorloper Groen Links) pleitte openlijk voor legalisering van sex tussen volwassenen en kinderen.


indymedia heeft een nieuw woordje uitgevonden, pedofobie:

Cohen staat pedofobie van extreem-rechts toe
http://www.indymedia.nl/nl/2006/05/36244.shtml


Pedoseksueelen en mensen met een Pedoseksueele agenda in de Nederlandse politiek

Een tijd geleden kwam Peter R. De Vries met de onthulling dat Pim Foruyn seks gehad zou hebben met minderjarige Marokkanen. De onthulling werd met veel heisa overgenomen door de staats en systeemsmedia. De zelfde media die het schijnbaar minder schokbarend vonden dat de PVDA jaren lang een pederast als senator had en dat de Nederlandse ambassadeur op illegale wijze twee pedofielen die schuldig waren aan de handel in kinderporno liet ontsnappen.

Twee VVD-gemeenteraadsleden schuldig aan pedofilie

In 2005 werd het VVD`er Bert Wegkamp gearresteerd wegens het bezit van kinderporno. Bert Wegkamp was gemeenteraadslid in Veenendaal en schooldirecteur. Bert Wegkamp werd niet tot een straf veroordeeld omdat de het al zijn "politieke carriere" verwoest zou hebben. Dus je kunt maar beter VVD politicus zijn als je kinderporno wilt neerladen. Later dat jaar werd VVD gemeenteraadslid Wiel Potter gearresteerd wegens ontucht met minderjarigen maar die kwam er ook straffeloos van af toeval ??


Pederast 14 jaar senator voor de PVDA

( Edward Brongersma, pederast en 8 jaar lang senator voor de PVDA )

Wat voor de gevestigde orde ook geen probleem schijnt te zijn is dat de PVDA 14 jaar lang een open pedoseksueele senator gehad heeft. Edward Brongersma zat in 1963 tot 1977 in de eerste kamer voor die partij. Hoewel deze leeuw in de orde van Nassaue in 1974 zelf in de bak vloog wegens seksueele omgang met een minderjarige en in zijn senaatstijd volop boekjes schreef die over pederasme gingen en die het ook bepleitte. In de eerste kamer pleitte Brongersma dan ook volop voor het legaliseren van seks met 12-jarigen onder het mom van homorechten.


Gerard Spong - Lobbyist voor seksomgang met minderjarigen

Nog iemand die seks met 12-jarigen een warm hart toekeert is Gerard Spong. Deze sero-positieve veroordeelde naaktloper en latere LPF kamerlid werkte in 1972 mee aan de "Petitie voor de verlaging van de Zedenwetgeving" die pleitte voor de verlaging van de zedenwetten van 16 tot 12 jaar wat dus seksueele omgang met 12-jarigen legaal zou maken. Verder werkten aan de petitie nog mee een IKON-radiopastoor, de Coornhertliga, de COC en nog wat andere homoverenigingen.


Een verder belangenbehartiger van de pedoseksuelen is Drugsdominee Hans Visser een man die door de sp beschreven wordt als: "Met bijna alles wat hij doet baart hij opzien. Zijn felle, gepassioneerde inzet voor daklozen, vluchtelingen, drugsverslaafden, prostituees, werklozen en illegalen maakte hem wijd en zijd bekend en geliefd" Kwam via een Tranvestiet bij de pedoseksuele verening Martijn terecht en werd actief lid ervan wat voor de Gemeente Rotterdam natuurlijk geen reden was om de samenwerking te verbreken zou kan deze drugsdominee nog steeds genieten van Rotterdamse subsidie.


( 2002 ) Nederlands Consul helpt twee kinderpornohandelaren illegaal uit Nederland ontsnappen.

In 2002 verstrekte de Nederlandse Consul van Rio de Janeiro illegaal twee noodpaspoorten aan twee veroordeelde kinderpornohandelaren in Brazilië. Tja de Nederlandse overheid kwam altijd al op voor de Nederlander die drugs smokkelt naar verre landen en dan zielig gaat doen als hij gepakt word. Maar dit keer hielp de Nederlandse staat ook even twee pedoseksuelen die het niet echt beviel in het nul-sterren hotel in Brazilië.


GL-kandidaat Senaat voorstander pedofilie
Herman Meijer, de Nummer vijf op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer van GroenLinks (GL), is een actief pleitbezorger van pedofilie. Dat schrijft dagblad Metro vandaag (donderdag) op de voorpagina. De krant baseert zich op artikelen die Meijer in de loop der jaren op zijn website heeft gepubliceerd. Ook gaf de GroenLinks-kandidaat in een interview met de Gaykrant toe op een 'knaapje' te kunnen vallen.

GroenLinks-woordvoerder Tom van der Lee zegt in een reactie dat de uitspraken van Meijer, die van 2003 tot 2006 voorzitter was van het landelijk partijbestuur, geen officiële partijstandpunten zijn. ''Dit staat niet in ons partijprogramma, maar GroenLinks is een vrije partij. Daar staan wij om bekend.'' Verder noemt Van der Lee de kwestie ''niet urgent''. Opmerkelijk is overigens dat GroenLinks eerder de standpunten van de 'Pedopartij' nog als ''walgelijk'' bestempelde. Meijer was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

De GroenLinks-homowerkgroep RozeLinks deelt de standpunten van de Pedopartij, de partij die seks met kinderen goedkeurt, wel. Ook RozeLinks is namelijk voor afschaffing van de leeftijdsgrens uit de zedelijkheidswetgeving. Die grens ligt nu op 16 jaar. Die leeftijdsgrens van de zedelijkheidswet is een belemmering in de seksuele ontplooiing van jongeren, meent RozeLinks. Ook Meijer maakt er geen geheim van dat hij seks met kinderen vindt kunnen. Een woordvoerder van Groenlinks zegt dat RozeLinks een werkgroep is en dat de standpunten van deze groep niet hetzelfde hoeven te zijn als de partijstandpunten.

Schande
In Metro spreekt PvdA-Kamerlid Samira Bouchibti (ook wel Samira Abbos genoemd) schande van de hoge positie die Meijer op de kandidatenlijst van GroenLinks bekleedt. Raymond de Roon, Tweede Kamerlid van de PVV, vindt het onbegrijpelijk dat Meijer op de lijst staat. Hij zegt bekend te zijn met de ideeën van de kandidaat senator. ''Seksuele ontplooiing voor kinderen is tot daar aan toe, maar volwassenen moeten hier verre van blijven'', aldus de PVV'er.
http://frontpage.fok.nl/nieuws/75490