Ek het die nogal geniet.

Vanaf Praag:

GertVVO

Ek sou ook graag aan Effie de Klerk die vrae wou gevra het. Maar ek weet dat die ou verraaier nie met my of enigiemand daaroor sal wil praat nie.

Toe het ek so bietjie in my rekenaar se geheue gaan diep om te sien hoeveel van die sg. behoudendes, wat oor die toekoms van onsself, ons kinders, ons land en al sy inwoners, bekommerd was, bewaarheid geword het.

Toe sien ek dat iemand werklikwaar regtig met hom daaroor gepraat het!

Toe kom ek af op 'n BOEREKOMMANDO NUUSBRIEF. Ongelukkig het dit geen datum op nie maar dit moes net voor De Klerk se 17 Maart 1992-referendum gewees het want lesers word daarin aangemoedig om NEE te stem: "As u JA stem, stem u vir 'n Swart Kommunistiese regering. As u JA stem, stem u vir die begin van die tweede fase van die rewolusie. As u JA stem IS U MEDE AANDADIG AAN DIE REWOLUSIE. As u JA stem IS U VERANTWOORDELIK VIR DIE HELSE MAGTE WAT OM ONS GAAN LOSBARS. ONS Sê NEE, 'N DUISEND MAAL NEE!

Op die agterste bladsy van hierdie blaadjie verskyn daar 'n VRAAG EN ANTWOORD: 'N FIKTIEWE ONDERHOUD MET "ONS STAATSHOOF "EN SY HIPOTETIESE ANTWOORDE OOR DIE TOEKOMS VAN DIE R.S.A. (Die "ons staatshoof" waarna verwys word, was natuurlik Effie de Klerk).

VR.: In 1988 met die verkiesing het die NP gesê hulle sal groepsbelange soos eie skole en woongebiede beskerm. Is dit nog van toepassing en indien ja, hoe sien u die toepassingsmoontlikhede?

ANTW.: Ek wil dit duidelik stel dat dit op daardie tydstip ons opregte bedoeling was om dit toe te pas. Dit was egter nie aanvaarbaar vir mnr Mandela nie en ons moes dus daardie beginsel laat vaar.

VR.: Wat u met ander woorde sê, is dat mnr Mandela die beleidsbepaler van die NP is?

ANTW.: U mag dit so vertolk maar ek wil u verseker dat dit nie so is nie. Ek het per slot van sake ook inspraak in die besluitnemingsproses van mnr Mandela.

VR.: U regeer dus deur 'n proses van konsensus met die kommuniste?

ANTW.: Heeltemal korrek. Ek sal nooit aandring op 'n spesifieke beleidsbepaling as dit nie die goedkeuring van mnr Mandela wegdra nie. Ek sien eerder af van my standpunt as om wrywing te veroorsaak.

VR.: Ten spyte van u standpunt is daar 'n al hoe groter wordende getal blankes wat die eie sake as beginsel aanvaar. Hoe gaan u hulle hanteer?

ANTW.: Na die uitslag van Potchefstroom en die ontstellende verslae van my veiligheidsdienste, het ek tot die besef gekom dat ek vinnig 'n plan moes maak en het 'n referendum uitgeroep om plaas te vind binne die kort moontlikste tyd.

VR.: Wat van die laer range en gewone konstabel en voetsoldaat?

ANTW. Nee wat, hulle weet dat hulle dopgehou word en sal sekerlik nie hul brood op die spel plaas nie. Buitendien het hulle 'n onderneming onderteken wat hulle sal weerhou van verset. Derdens moet onthou word dat die veiligheidsmagte reeds uit die helfte swartes bestaan waarvan baie ANC-lede is. Hulle sal sekerlik nie die regses ondersteun nie. Laastens, word die magte ook nog gemonitor deur Kommissies wat ontstaan het uit die Vredesberaad wat ook ANC- en MK-lede bevat. Nee, ek voorsien nie enige probleme met geweldadige regses nie.

VR.: Wat van die Weermag Kommando's?

ANTW.: Ook daar het ek gesorg dat my vriend George Meiring die moontlikheid van opstand voorkom deur hulle te ontwapen.

VR.: 'n Ander aspek wat ook sekerlik in die referendum ter sprake sal kom, is die skolekwessie. Hoe sien u die toekoms van die onderwys in SA?

ANTW.: Net soos die woongebiede oop is vir almal om te woon waar hulle wil, so sal alle skole ook mettertyd oop wees vir alle rasse. Dit is tog logies dat lede van 'n gemeenskap hul kinders na die naaste skool sal stuur.

VR.: Wat van blanke standaarde?

ANTW.: Dit is verkieslik dat standaarde moet daal. Ons kan tog nie verwag dat die swartes by blanke standaarde moet aanpas nie.

VR.: Nou die groot vraag: Wat van VIGS binne skoolverband?

ANTW.: Ek voorsien geen probleem daarmee nie. As daar genoeg blanke kinders uitsterf, sal die probleem van etnisiteit finaal opgelos wees.
VR.: Die godsdiensaspek was ook al baie in die nuus en kritiek is uitgespreek teen die feit dat u saam met afgodedienaars die land wil regeer. Hoe presies voel u oor dié saak?

ANTW.: Kyk, ek is wel lid van die Gereformeerde Kerk maar wil dit duidelik stel dat ek geen geloofsbesware teen Hindo's of Ismaliete het nie. Dit is vir my belangriker om met hierdie mense te konfereer as om in 'n kerk te sit. As godsdiens 'n geskilpunt word, sal ek liewer mnr Mandela en die Kommuniste ondersteun en geen godsdiens beoefen nie.

VR.: Ter afsluiting, wat se relevansie is daar nog in u as regeringshoof?

ANTW.: Na 'n JA-oorwinning in hierdie referendum, sal my posisie relevant wees tot en met die instelling van 'n tussentydse regering. Daarna sal dit van die SAKP/ANC/NP-Alliansie afhang om deur 'n koukusbesluit 'n leier aan te wys. As dit mnr Mandela is, sal ek dit aanvaar. Ek het al herhaalde kere gesê dat ek onder mnr Mandela sal dien. Uit die aard van die saak sal ek nog graag bystand aan hom wil verleen in die toepassing van sy kommunistiese beleid van moord en doodslag. Mag die Duiwel ons haal en die Antichris seëvier.

Die meeste, indien nie alle antwoorde op die vrae wat hierbo gevra is, al is dit ook fiktief, het met die verloop van die afgelope dekade en langer, bewaarheid geword. Die versiendheid van die opsteller daarvan is nietemin merkwaardig!

Siendende dat Da Klerk nie bereid sal wees om met my of met jou oor hierdie dinge te praat nie, kan iemand moontlik nog 'n hipotetiese vraag of tien, met antwoorde, hier byvoeg?
Sharp ou FW .