Det vi holder på med, er egentlig ganske enkelt. Det koster ikke mer, kommunen må bare ha politisk vilje til endring, sier miljøambassadør Svein Tveitdal i Arendal.

kjempet miljøets sak hjemme i Arendal som deltidsengasjert miljøambassadør i Arendal kommune.

I 2008 fikk Tveitdal med seg politikerne på å gjøre Arendal til Norges første klimanøytrale kommune. Det er altså ikke alle innbyggerne, men «AS Arendal», som er blitt klimanøytral. Kommunens vitale mål er:

* 3000 ansatte

* 41000 innbyggere

* Årsbudsjett: 2,4 mrd. kroner
Kutter 90 prosent

I 2008 slapp Arendal kommune ut 7000 tonn CO{-2}. Innen 2017 skal det kuttes 90 prosent. De er allerede over halvveis. Og i tillegg til utslippsreduksjon, kjøper kommunen klimakvoter for å bli 100 prosent klimanøytral.

Arendal ønsker å gå foran som et godt eksempel og samtidig legge til rette for at private aktører tør å investere i klimavennlige tiltak. Det gjør de blant annet gjennom:

* Samarbeid med private firmaer og fylkeskommunen gjennom nettverket Klimapartnere.

* Samarbeid om miljøprofil med Hove-festivalen, Canal Street og Norwegian Grand Prix.

* Å sette opp ladepunkter for elbiler, tilgjengelig for alle.

* Være en viktig kunde for fjernvarmeanlegget i Arendal.
Oppvarming

Over 90 prosent av Arendals utslipp er knyttet til bygg.

- Vi har et mål om å bli fryktelig gode byggeiere. Fem skoler blir nå varmet opp på biovarme, og et omsorgssenter og et idrettsanlegg skal kobles til det nye nærvarmenettet, sier klimarådgiver Robert Svendsen i Arendal kommune.

I 2008 reduserte Arendal forbruket tilsvarende 2,5 millioner kroner på strømregningen gjennom energiøkonomisering.

Utfasing av gamle oljekjeler er et viktig tiltak for å spare energi og redusere klimagassutslipp i kommunen.

- Men koster ikke det mye?

- Nei, vi øker ikke investeringsbudsjettet, vi senker bare driftsbudsjettet. Utskifting av oljekjeler tar vi for eksempel når vi likevel skal oppgradere et bygg. Og når vi i noen tilfeller har økt virkningskraften fra 30 til 90 prosent ved å erstatte gamle oljefyrer med biovarme, tjener vi inn investeringene på 3 til 5 år, sier Svendsen.

Forsprang

Robert Svendsen ser for seg at Arendal kommer til å ligge særs godt an den dagen det blir innført karbonskatt i Norge.

- Jo tidligere vi er ute med å redusere våre utslipp, jo mer vil vi spare i fremtiden, sier han.

Ifølge Svein Tveitdal og Robert Svendsen er det ikke vanskelig å kutte utslipp, ei heller dyrt.

Utslippene til kommune utgjør imidlertid bare fem prosent av de totale utslippene som kommer fra Arendal som by. Kommunens neste steg på veien er derfor å få innbyggerne i Arendal til å følge opp arbeidet.

Kilde http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...cle3743963.ece