Regjeringens planer for å hugge mer skog til bioenergi øker skogens utslipp med millioner av tonn. Verst blir klimaregnskapet med skog til biodrivstoff.


Trodde også du at forbrenning av trær er klimanøytralt?

Vel, regjeringens planer om bioenergi fra økt tømmerhogst i norske skoger vil øke norske karbonutslipp med millioner av tonn i åra som kommer.

Fortsetter her: http://www.abcnyheter.no/nyheter/mil...ke-co2-utslipp