Tre skoler på Oslos østkant får ingen nye etnisk norske elever til høsten.


Det er ikke ventet en eneste førsteklassing med etnisk norsk bakgrunn til høsten til de tre skolene Gran, Mortensrud og Vahl, skriver VG.

Rektor Leif Arne Eggen ved Mortensrud og rektor Grete Wahlmann ved Vahl skole tror etnisk norske foreldre bevisst sender barna til andre skoler.

– Av frykt for at barnet deres skal bli eneste norske i en klasse, velger de få etnisk norske foreldrene som har barn i inntaksområdet å sende ungene sine til en annen skole, sier Wahlmann.

Lederne for Somalisk mødregruppe ved Tøyen skole i Oslo, Sara Hassan og Arfi M. Ali, frykter at den skjeve fordelingen kan hindre at deres egne barn blir integrert.

– Hvordan skal vi bli integrert når alle løper fra oss? Etnisk norske barn og barna våre kunne delt kunnskap, språk og kultur om de hadde vært samlet på skolen, men nå går ikke det. Vi trenger flere norske elever her, sier Hassan.

På Rommen skole i Oslo er bare én av de 82 kommende førsteklassingene etnisk norsk. Skolens rektor Trond B. Karlsen har en annen forklaring enn kollegene ved Mortensrud og Vahl.

– I inntaksområdet bor det dessverre ingen nordmenn, og det er derfor vi har så få norske elever her. Det er altså ikke slik at norske foreldre sender barna sine til andre skoler der fordelingen er jevnere, sier rektor Trond B. Karlsen.

Kilde http://www.abcnyheter.no/nyheter/pol...-norske-elever