Gjennom tre år har man forsøkt å få somaliere i khatbelastede miljøer i Oslo inn i yrkeslivet. Av 100 har seks fått varig jobb. Mahamed Sayid er en av dem.

Les mer her: http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...cle3695232.ece