Oljeselskapet North Energy har planer klare for en oljetunnel som kan hente opp olje og gass fra et område utenfor Lofoten.Selskapet har vurdert et konsept som inneholder tunneler fra land til petroleumsfunn. Det kan være mellom 30 og 40 km ut til store fjellhaller under vann hvor en kan plassere rigger og brønner som henter opp olje og gass. Dette bringes til land uten at sjøen kan bli utsatt for forurensing. –Vi har slått sammen forskjellig kjent teknologi. Prosjektet er realistisk, men kostnadene vil variere med ulik fjellkvalitet og inneholder derfor en kostnadsrisiko, sier administrerende direktør Erik Karlstrøm i North Energy AS.

Selskapet er etablert i Alta, og deltar for tiden som medeier i flere prøveboringer i Norskehavet.

Gjorde funn

I mars ble det kjent at det har gjort et mulig funn av olje på Haltenbanken.

Veritas har gjennomgått og akseptert de tekniske løsningene til oljetunnel. Entreprenørselskapet Leonhard Nilsen og Sønner, LNS, har sammen med SINTEF deltatt i utviklingen, og har funnet ut at flere steder i Lofoten og Vesterålen er egnet for et slikt prosjekt. LNS har lang erfaring med tunnelbygging under vanskelige forhold flere steder i verden, blant annet på Svalbard.

Et komplett tunnelanlegg ca. 35 kilometer ut til olje- eller gassfunnet vil koste 6–7 milliarder kroner.

Man ser for seg tre parallelle tunneler ut til produksjonshallen. Antallet er viktig for å sikre retur av mannskaper om en ulykke skulle inntreffe.

– Om vi skulle bli utsatt for et ukontrollert oljeutslipp, vil dette bli inne i tunnelen, og kan lettere håndteres, sier Karlstrøm.
Ilandføring

Konflikten i Lofoten har blant annet oppstått fordi eventuelle oljefunn vil være svært nært land. Fiskerne sier det ikke er plass til både borerigger og fiskebåter. Motstanderne frykter også at oljesøl ødelegger natur, fisk og fugleliv, og dermed raserer turistnæringen.

Seismikk

North Energy er avhengig av å undersøke området med seismikk før tunnelarbeidet. Blant annet for å fastslå fjellkvalitet, men også for å finne lommer med grunn gass.

– Vårt prosjekt vil innebære ilandføring, noe man lokalt ønsker blant annet ved Goliat-utbyggingen. Dette skaper mer aktivitet. Også landanleggene kan bygges inn i fjell, om ønskelig, sier North Energy-sjefen.

En hake med prosjektet er at man håper det vil bli gitt tillatelse til normal leteboring. Uten et sikkert funn vil et tunnelprosjekt neppe bli lønnsomt.

Bladet Byggeindustrien har viet mye plass til tunnelprosjektet, og redaktør Per Helge Pedersen mener katastrofen i Mexico-gulfen gjør denne nye fremgangsmåten svært aktuell. – En slik tunnelløsning vil få betydning langt utover landets grenser, skriver han på lederplass.

Prosjektdirektør Frode Nilsen i LNS håper på realisering av prosjektet. Han er sikker på at en oljetunnel kan være en trygg og god løsning for oljeutbygging, og unngå konflikt med naturhensynet.

– La oljen være

Frederic Hauge i Bellona mener oljen utenfor Lofoten og Vesterålen må ligge der den er. Hensynet til fiskeriene og den spesielle naturen er viktigst.

– Jeg synes ikke en slik oljetunnel løser så mange problemer. Ideen er ikke dårlig, men den holder ikke, sier han.

Hauge viser til at tankskip må hente oljen fra eventuelle landanlegg. Dessuten tviler han på at tunneler er helt tette.

– Om et worst case-scenario skulle inntreffe, må tunnelene ha enorme dimensjoner for å kunne hindre at oljen kommer ut i havet og naturen, sier Bellona-lederen.

Kilde http://www.aftenposten.no/okonomi/in...cle3704137.ece