Norske klimaforskere la mandag fram nye funn som viser at permafrosten er forsvunnet fra enkelte fjellområder i Norge.

Klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt presenterte funnene som viser at permafrosten ikke bare smelter i høyt tempo, men at den nå er helt borte fra enkelte fjellområder i Norge.


Årsaken er økt lufttemperatur og økte snømengder de siste årene, ifølge met.no.

Det er første gang noen har påvist at fjellområder som tidligere har hatt permafrost, nå har frostfri bakke.

Prosjektet har strukket seg over ti år, og målingene er gjort i et større område rundt Juvasshytta i Jotunheimen og mellom Snøheim og Hjerkinn på Dovrefjell.

– De første målingene på slutten av 1990-tallet antydet at temperaturen i bakken flere steder lå nær oppunder null grader celsius. I dag er enkelte av disse områdene blitt frostfrie, sier Ketil Isaksen.

Kilde http://www.forskning.no/artikler/2010/juni/253094