Den dypt inne mellom fjellene beliggende grd Guddal ved det 3 km lange Guddalsvann, var i fordums dager enda mer enn nu omringet av skog, og besktes p grunn av sin isolerte beliggenhet sjelden av fremmede.

Ved reformasjonens innfrelse var den derfor et meget bekvemt tilfluktssted for de katolske prester, som ikke vilde anta den nye lre, og her holdt de sig skjulte like til sin dd. De holdt gudstjenester efter den katolske ritus under 3 kjempestener, som fremdeles ligger sledes, at de danner en rummelig hule, og kalles ennu den dag i dag "Kirken i Guddal".

Grdens eier, vr helts far, var en ivrig katolikk, og ve den prest eller vrighetsperson som dristet sig til p hans eiendom forkynne den nye lre. De avsatte prester eller munker stod ennu, i mange r efter reformasjonens tvungne innfrelse, i folkets ine som de rette ordets tjenere, og kirken i Guddal, med dens katolske attributter, hadde i mange r langt strre skning enn kirken p B, hvor de protestantiske prester p en fanatisk mte preket "korstog" mot de "fordmte papister", og derved pdrog sig mengdens hat. Et par av disse skal derfor efter sagnet ha ftt en s alvorlig pminnelse av de forbitrede bnder, at de fant det rdeligst rmme, mens to eller tre av dem formelig blev drepte. Sogndal var derfor i henved 100 r ikke sjelden uten prest, og de prester, som den danske regjering sendte, var som oftest uvidende, r voldsomme og drikkfeldige.

Under disse kirkelige forhold vokste vr helt opp. Hans egentlig navn var Jon eller Jo, og tilnavnet "Pytten" erholdt han efter et munnheld. Hans far var allerede en gammel mann da Jo blev fdt. Han giftet sig sent, og barnene var dde efterhnden. Jo blev sledes det siste og eneste gjenlevende barn. Selvflgelig var begge foreldrene enige i forgude den hpefulle pote, der sledes tidlig blev vant til beherske sine omgivelser og til gi sine lidenskaper frie tiler. Da Jo som neppe nogensinne blev ordentlig dpt, var 6 r, dde faren efter et basketak med en bjrn, og nu hadde moren kun rette sig efter snnens nsker. Tidlig stor og sterk blev han snart en Esau, som tilbragte strste delen av sitt liv p jakt, og allerede i sitt 14. r gav han sig i kast med skogens konge. Om grdsdriften bekymrede han sig ikke stort. Derimot la han meget vinn p utdanne sig som en dyktig smed for kunne ha skarpe vpen til rdighet.

I grunnen var Jo av naturen en meget begavet ung mann og ikke ond; men en forfeilet opdragelse og tilsttende omstendigheter gjorde ham til det han blev. Efter sin mors dd, da han var 23 r gammel, forlovede han sig med en bra og vakker ung pike, Thora, "Mydlands-Rosen", og da Jo ogs var en rask og gjev gutt i gode kr, syntes den lyseste fremtid tilsmile de unge. Brylluppet var alt bestemt, da der plutselig trakk op over deres hoder et uvr der hadde de srgeligste flger.

Fogden i sognet, en gammel vellystling, hadde nemlig kastet sine ine p "Mydlands-Rosen" og forlangte henne til sig. Hun nektede naturligvis; men s stor frykt hadde det danske k allerede da tilranet sig, at faren mente at det ikke gikk an sette sig til motverge mot fogden. Da Jo fikk nyss derom, sendte han bud til fogden og lot si at Thora var hans brud, og hvis han tenkte p bruke makt, vilde det g ham ille. Fogden blev rasende og innfant sig p Mydland med 2 svenne. Her hadde ogs Jo innfunnet sig, forskanset sig og lukket til dren. Da fogden kom til dren, ropte Jo dem i mte: "Den frste som trenger inn her er ddsens!" Ikke desto mindre forskte svennene sprenge dren. Da skjt Jo gjennom et hull i denne og traff den ene av svennene i leggen s blodet randt; men sret var ikke farlig, og pleiet av Thoras mor kom han sig snart. Fogden truet med en fryktelig hevn, men tok dog med sin annen ledsager til bens. Jo innhentede dem, skjt bde fogden og hans ledsager og begravede likene i en stenur. Folk ledte lenge efter den savnede fogden og hans svenn, men frst mange r efter blev deres lik opdaget ved et tilfelle.

Imidlertid varte det en tid fr den nye fogd ankom, og i dette mellomrum hadde Jo og Thora bryllup. Fogden og hans flgesvenns drap tyngede ikke synderlig p hans samvittighet; ti han betraktede det kun som selvforsvar. Det frste den nye fogd foretok sig var stevne Jo "til Thinge". For den frste beskyldning, mordforsk p fogdens ene knekt (p Mydland), blev han frikjent, da han varskoede p forhnd, og mot innbruddsfolk hadde man rett til forsvare sig; men med den annen sak, nemlig ha vrt rsak til fogdens og hans tjeners dd, gikk det ikke s lett, og han blev derfor for dobbelt og forsettlig mord dmt til ha sitt liv forbrudt. Han skulde derp belegges med "jern" og settes fast for senere henrettes; men dette var nu ikke efter hans smak; han rev sig ls fra dem, der vilde gripe ham, trakk sin kniv og banede sig vei gjennom mengden. Alle trakk sig tilbake, og stolt som en lve forlot han retten; han visste ingen turde komme ham nr. Hverken den avdde fogd eller overhodet de danske embedsmenn var yndet av almuen, og Jo var en mann med ualmindelige krefter og i besiddelse av egenskaper, som gjorde ham til en fryktelig fiende.

Sagnet forteller, at man sendte bevebnede folk op til Guddal for arrestere ham; men han hadde sine spioner der alltid underrettede ham om nr der var fare p ferde, og han var aldri treffe hjemme. Saken var, at han hadde et lite tilfluktssted, som ingen uten hans hustru kjente, nemlig en hule bakenom huset. Denne hule hadde blott et lite hull rett ned i jorden som nedgang, og det l s skjult under en busk, at ingen fremmed kunde opdage det. For enn mer sikre sig for uventet overfall hadde han i det nordre hjrne av stuen, hvis golv bestod av tilstampet muld, gravet en underjordisk gang, der tillot ham krype fra huset til hulen nrsomhelst og vende tilbake nr det var beleilig. Dette smutthull frelste flere ganger hans liv, og hans gtefulle forsvinnen derigjennom bidrog i hi grad til bestyrke den allerede i forveien utbredte tro at han stod under gode eller onde nders beskyttelse.

S godt nu Jo kunde le i skjegget, nr hans efterflgere p denne mte mtte vende tilbake med uforrettet sak, blev han dog kjed av dette skjuleliv, p samme tid som hans dristighet kedes, hvorfor han bestemte sig til optre aktiv og inngyde sine forflgere skrekk. Til den ende opfrte han brystvern her og der mellom huset og vannet, gjorde sine vpen og gevrer i stand for forberede sig mot angrep. Det varte heller ikke lenge fr et sdant fant sted, hvorved endog en av motstanderne blev drept, og disse mtte da vike tilbake, idet de sa: "Mot Guddals-djevelen kan ingen kjempe."

Jo blev nu erklrt fredls, og der blev satt en pris p hans hode. Da han hrte dette storlo han og sa: "Pytt, ikke annet! nu skal s menn flere bli fredlse:" vrigheten lot imidlertid efter denne bekjentgjrelse saken g sin egen gang, og tenkte at en av sognets folk nok vilde fristes til ta livet av ham. Jo fikk nu friere hender, s han kunde g p jakt og tjene lidt. For sine naboer var han ikke bange, ti han visste de nrede en overtroisk frykt for ham. Ikke desto mindre blev der en gang skutt p ham midt i den vilde skog, og da han i gjerningsmannen gjenkjendte en av sine beste venner, var der noget, der likesom brast i hans hjerne; han satte i en avsindig latter og stnnede: "Ogs du! pytt! pytt!" hvorp kniven satt i den annens hjerte. Fra den dag blev Jo et rent uhyre, ikke ulik den i vre dager s beryktede Jack the Ripper. Ja, selv mot sin elskede Thora nrede han mistanke, og en gang bandt han en strikke om sin den gang allerede voksne datters hals for gjre det av med henne; men moren kom plutselig til stede og frelste datteren fra dden.

Jo, som efterhnden fikk navnet "Pytten i Guddal", p grunn av sin stadige gjentagelse av ordet "pytt", innrettede sig i denne tid som en ekte stratenrver. Han hadde flere skjulesteder og byttede stadig opholdssted; sitt hjem beskte han kun av og til. Hans fornemste rverplass var ved "Tellnesveien", ikke langt fra "Odrevannet", hvor han l p lur, plyndrede og drepte folk og begravede dem i myrene rundt omkring; men han forstod s makelst narre rettens folk, at de aldri fikk fatt i ham. Dog en gang mtte han bite i gresset. Han omringedes av en flokk p et hit fjell. I ieblikkets ophisselse dmtes han til kastes ned fra fjellet, og dommen utfrtes uten ophold. "Pytt! pytt!" lo han, da fire mann grep ham i armene og benene; "nu fr jeg himmelvipp." S tenkte de vre blitt ham kvitt; de s ikke engang efter ham.

Men Jo dde ikke denne gang og fikk ikke dds-skade heller. Han falt nemlig i et tykt, tett og sterkt eketre, fikk tak med hendene og blev sittende noks kjekt. Visstnok var han forsltt, og visstnok sat han hit mellom himmel og jord; ti eketreet var vokset ut av en revne midt i fjellet. Men allikevel tapte han ikke motet. "Pytt! pytt! lever jeg ennu, s er det verste oversttt!" sa han. Han betraktede fjellrevnen niere, og efter ha kravlet ned av treet, lyktes det ham gjennom denne komme ned p den flate jord. Han vaskede blodet av sig i en bekk og listet sig usett gjennom skogen til sitt hjem, hvor han fortalte Thora om sin ufrivillige luftreise.

Ryktet om "Pytten"s dd ved falle fra en fjelltopp s fortaltes det gikk som en lpeild viden om, og det lettet hjerte p hver eneste kvinne og mann i flere omliggende bygder. Noen av hans mordere kunde ikke avholde sig fra et par dager efter hans formentlige dd beske stedet for finne liket. Til deres ikke ringe forundring fant de mange blodpletter p fjellveggen og p stenene omkring, men selve legemet fant de ikke. De trstede sig da med den tanke, at ulve eller andre rovdyr hadde fortrt ham. Samtalen dreiede sig nu i nogen tid nesten utelukkende om "Pytten" og hans endelig.

Jos fall fra fjellet var dog ikke gtt av uten men, men han blev omhyggelig pleiet av sin opofrende og dypt srgende hustru. Han kom sig litt efter litt i legemlig henseende, men gjenvandt dog ikke p langt nr sine forrige krefter. I ndelig henseende var han nesten fjollet. I sin vildelse talte han i ett vekk om alle sine mord og rverier, som han ans for vre sande heltegjerninger, og Thora blev s forferdet at hun turde ikke vre alene med ham. Sledes hengikk flere uker, og ingen uten hans egen familie ante at han var blant de levendes tall. Men da kom det plutselig som et tordenskrall: "Pytten lever!" En vandringsmann hadde nemlig p fjellet ovenfor Guddal funnet to avkldte og fryktelig lemlestede kvinnelik. Tanken frte straks hen til "Pytten" som gjerningsmann, og den gamle overtroiske formening, at han var en varulf og en uddelig, gjorde seg gjeldende med fornyet styrke. Kvinnene korset sig og anropte Jomfru Maria og deres gamle helgener, og selv sterke menn turde ikke g ut alene i mrket. Denne redselstid varte kun kort, men imidlertid lenge nok til bevege den velmenende, men noe innskrenkede og uvitende prest til offentlig i kirken be Gud om befrielse fra "dette uhyre", "denne djevel i menneskeskikkelse", "denne lsslupne varulv" o.s.v., og menigheten hrte meget andektig og snderknust p denne bnn.

Oplsningen p gten kom dog snart og fra en uventet kant, nemlig fra "Pytten"s egen kone, Thora. Hun kom en dag til presten og fortalte, at hun og barnene nu hadde rmt fra Guddal til sin familie p Mydland, da Jo var blitt aldeles gal, og barnene turde ikke lenger vre sammen med ham. Hun fortalte da hvorledes Jo var blitt kastet ned av fjellet, hans sr, feber, hjernerystelse og galskap, samt hvorledes han bar sig ad for drepe de to siste ofre. Dette var to unge piker, som i snedrevet hadde forvildet sig, og som om kvelden av en hendelse fant ned til Guddal. De kjente ikke Jo, som sat i stuen da de kom inn. Da de hadde satt sig, kom Thora med mat og drikke og bad dem til bords. De begynte spise, men Jo s p dem med noen stygge ine og fremtok to kniver som han begynte ivrig bryne p. Da mltidet var endt, blinkede Thora til pikene og fikk dem med sig ut. Da de alle tre kom til broen, som frte over bekken tett ved huset, hrte de noe bulder i stuen; det var Jo som kom farende ut og ropte: "Thora hvor er du og hvor blev jentene av?" Hun svarte ikke, men hvisket til pikene: "Mannen er gal, han kan gjerne drepe dere; gjem dere under broen og ligg stille til jeg varsler dere!" Hun fikk dem ned og sledes nogenlunde skjult. Atter ropte Jo: "Thora, hvor er jentene?" "De gr nu op Kleven, de vilde ikke vre her i natt; mnen str nu snart op, s de finner nok veien hjem; nu er det jo klarere." "Du lyver!" skrek han, sprang inn, tok noen fyrstikker, tendte ild p dem og kom ut igjen. Han lyste og ledte rundt omkring, men fant ikke pikene, uaktet han gikk over broen flere ganger. Trett av lete gikk han inn igjen i huset; men med den hos sinnsforvirrede ikke sjelden forbausende klkt ante han at hustruen hadde narret ham. Han pnet dren p klem, hrte at noen hvisket og smsnakket borte ved broen, s ogs tre mrke skikkelser gli henover sneen og visste nu nok. Han forstod, at hans datter Randi skulde flge med et stykke p veien, og s la han sin plan. De gikk efter den tids skikk tidlig til sengs og sovnet snart inn. Kun Jo blev vken, og da han hadde forvisset sig om, at alle sov fast, stod han stille op, tok de to omtalte kniver og hastet ut. Han betrdte derp en smal sti, som frte han like op p fjellet; der var ytterst farlig g selv om dagen; men Jo kom heldig fram, og derved fikk han forsprang for pikene, som mtte gjre en stor omvei. Skrnende over den ham velkjente fjellvidde ankom han snart til den vei pikene benyttede, og s straks efter om det var fotspor i sneen; da han ingen sdanne kunne opdage, satte han sig rolig i skyggen av noen stener og ventet til hans utkrne slaktofre kom forbi. Som en tiger overfalt han dem; frst ett og kort efter et annet kvalt skrik, og det hele var forbi med dem. Han rev nu klrne av dem og snderhakkede derp likene p en grusom mte, samlet kldningstykkene i en bylt og ilte hjemover den samme vei han var kommen.

Randi hadde imidlertid fulgt pikene til de kom p kjent vei, og vendte s tilbake. Ved sin hjemkomst merket hun farens fravr, hvilket engstede henne s meget at hun mtte vekke moren. Denne blev ogs svrt beklemt, og begge ventet i bange anelser p hva de vilde f hre og se.

Henimot morgenen kom Jo, blodig og fel, med en bundt under armen. Moren falt besvimt om, datteren utstdte et jammerskrik, men Jo lo vildt og sa: "Skrik ikke s! Klr, pene klr til dere begge to. Pytt, det gikk som det var smurt! Pytt! pytt! nu skrike?"

Samme dag tok han bort over isen; de s ham ute p vannet, og s tok Thora barnene med sig og forlod Guddal.

Da hun hadde fortalt dette for presten, stadig under en trestm, blev denne bde skamfull og forskrekket. Han meddelte vrigheten de siste begivenheter og anmodet om dens bistand. Snart efter ankom en militr befalingsmann, og der anstilledes en formelig klappjakt efter "Pytten". Denne gang kunde de gjerne ha spart sig umaken; ti Jo forskte ikke i fjerneste mte flykte. Han sat alene i den kolde stue, vanviddets ild lyste av hans iner, da hvedsmannen og nogle av de bevebnede bnder trdte inn. "Pytt! pytt! ingen finne, alle borte" "Nu m du flge oss, Jo, eller Pytten, som du kalles!" sa anfreren. "Flge med? ja gjerne det; finne ingen Thora og de andre. Pytt, jeg fryser s!"

Han blev nu lagt i lenker; da lo han og sa: "Det var tung stas." Han frtes nu til tingstedet og forhrtes. I sin forvildede tilstand fortalte han alle sine forbrytelser, ja la visstnok noen til; ti han syntes, det var greit, nr "folk korset" sig under hans gruelige beskrivelse av de rystende bedrifter.

Langt om lenge kom dommen fra Danmark; den ld p, at "den fele morder og stratenrver skulde snderslites av fire hester, og nettopp p det sted, hvor han myrdet de to siste piker, og hans legeme deretter begraves tett ved." At han var sinnssvag tilskreves djevelen, og blev ikke regnet ham til undskyldning. Dessuten skulde han iallfall lide for de forbrytelser han begikk mens han var normal, stod der i dommens premisser.

P en bestemt dag blev da Jo transportert op p hifjellet for lide sin straff. Han var stille og rolig; ti tross sin galskap forstod han at noget ubehagelig var i vente. En mengde folk hadde samlet sig for se p dette barbariske skuespill, og noen var endog s smaklse, at de spottet ham for behage de danske autoriteter der i hitidsdrakt var tilstede. Dommen blev med stor patos oplest. "Pytten"s hender og ftter blev s fastsurret p behrig mte til "droget" som hestene var forspendte, og s blev gitt signal til trekke, de to heste den ene vei, og de to andre den motsatte. Da ropte Jo: "Pytt! pytt! nu strekker de livlorten ut!" Hestene vilde forunderlig nok ikke ta riktig i, de liksom skammet sig over sin uhederlige misjon. For nu gjre en ende p denne pinlige situasjon, befalte den fornemste vrighetsperson, at nr han hadde talt til 10, skulde hver av de 4 menn plutselig gi sin hest et piskeslag. Dette skjedde, og flgen blev at Jo blev delt p en s fryktelig mte, at de fleste tilskuere mtte vende sig bort fra det gruopvekkende syn hans parterte legeme frembd.

Men "Pytten" blev fra nu av en helt i folks ine, og hans forbrydelser blev nesten regnet ham til re. Om enken og barnene vet sagnet lite fortelle. Hun siges vre tilflyttet Guddal, men beskte ikke sjelden sin avdde ektefelles grav oppe p fjellhidene. Hun lo aldri mer.

At "Pytten" virkelig har vrt til, synes fremg med visshet av de ennu kjente og benyttede stedsnavn: "Pyttehulen" i Guddal, "Pyttehullet" ved Odrevannet, "Pyttemyren" og "Jofletta" p hifjellet m. fl.; men formodentlig er hans liv blitt utstyrt med flere bedrifter enn han utfrte, likesom og flere av dem i hi grad gjennom tidenes lp har ftt et tilsnitt og en form de ikke fra frst av hadde.

[S.N.Wisted -anm. Guddal er ikke nevnt i manntallene fra 1519 eller 1521 og ligger vel fremdeles de etter svartedauen. Gullik Gudall er frste mann vi finner nevnt i kildene i 1603), og er frste gang jeg har sttt p Guddal-navnet. S har Jo eksistert, er det nok en god stund fr reformasjonen i 1537.]

Sagnene om "Pytten" er nu nrved d ut, idet ingen av den yngre slekt kjenner noget til dem. Muligens det foranstende korte utdrag vil bevare dem fra fullstendig forglemmelse.

(Meddelt av kirkesanger Bie i Sokndal.)

Kilde http://www.sosialklubben.net/~snw/pytten.htm