kologisk landbruk kunne srget for reduksjon av de menneskeskapte klimautslippene fra Norge. Men:

I virkeligheten blir det omtrent like mye klimautslipp av kologisk produsert mat, som av produkter fra tradisjonelt jordbruk.

Det er konklusjonen i rapporten kologisk jordbruk og klima som er utgitt av Oikos, fellesorganisasjonen for kologisk produksjon og forbruk.

Ingen kologisk automatikk

God kologi flger ikke automatisk av at en grd blir godkjent som kologisk gr det fram av rapporten, som er skrevet av biolog Berit Swensen, som forsker i Oikos p jord og planter.

Selv om kologisk landbruk ikke bruker sprytemidler og kunstgjdsel, og ogs bidrar til mer karbonlagring i jordsmonnet, er klimavirkningene tilnrmet lik null sammenliknet med tradisjonelt jordbruk, skal vi tro rapporten.

Forklaringen er at dagens kologiske landbruk har 20-40 prosent lavere avlingsniv. Dermed blir klimautslippene per produsert enhet like store som for annen drift.

Med hp om bedre jord

- Det kommer sikkert som en overraskende p mange at kologisk produsert mat ikke gir mindre klimautslipp enn konvensjonelt, Swensen?

- Ja. Men det er et men. Det som ikke er med i beregningene, er muligheten for kt karbonbinding i jord ved kologisk drift. Da bedrer bildet seg, men vi har ikke tall, sier hun.

I rapporten skriver Swensen at de siste ras kte fokus p skadevirkningene av et kjemibasert jordbruk har kt interessen for den kologiske produksjonsmten. Men, heter det, det er en fare for glemme at det kologiske jordbruket bare er i begynnelsen av sin utvikling.

Rapporten karakteriserer dagens kologiske praksis i Norge som nrmere minstekravene, enn en kologisk visjon.

- Ikke hatt gode kr

- Hvorfor drives ikke bedre kologisk agronomi i Norge s mange r etter at kologisk landbruk gjorde seg inntog i forskning og ute p jordene?

- Den kologiske forskningen har ikke hatt gode kr. Den har mye defensivt fokus p vise at det gr an drive kologisk. Det har faktisk vrt lite fokus p jord, og hva kologisk jord innebrer, svarer Swensen og legger til:

- Det er frst de siste rene det har blitt en viss vekst. Det er fortsatt en ung driftsform. Vi trenger mer kunnskap.

- Hvilken virkning har regelverket for kologisk produksjon, som kommer fra EU, p klimautslipp fra kologiske bruk?

- EU-regler gjelder og blir forvaltet av kontroll- og godkjenningsorganet Debio. I dette regelverket er det ingen krav til klima- og energibruk.

Yara eller ikke

- Etter deres syn er kunstgjdsel en klima-versting. Gjdselprodusenten Yara hevder at optimal bruk vil 17-doble energien som puttes inn som flge av at du ker planteveksten og dermed binder mer CO2?

- Man kan regne p mange mter. De regner veldig mye lavere avlingsniv i kologisk, og veldig hyt i konvensjonelt. Da fr man en for stor forskjell. De har et poeng. Men for kologisk landbruk er ikke maksimalt avlingsniv det absolutte mlet, sier Swensen til det.

- Vi snakker om to ulike kretslp: Det fossile kretslpet i gjdselproduksjon opp mot det pne CO2-kretslpet som er i plantenes biomasse, sier Oikos-forskeren.
- Uansett kan vi ikke bare se p klimautslippene. Hva med sprytemiddelrester, forurensning av sj og land, hva med energibruk og biologisk mangfold? spr Berit Swensen.
Kilde http://www.abcnyheter.no/nyheter/mil...klimagasser-na